Hvordan betaler man moms eller får moms refunderet?

Hvordan betaler man moms eller får moms refunderet?


Betaling af moms

Virksomheder betaler normalt deres moms hvert kvartal, men det kan også ske månedsvis eller halvårligt, afhængig af hvor stor deres omsætning er.

Det er SKAT, der beslutter, hvor ofte du skal afregne din moms.

Man skal som udgangspunkt betale moms, når man har solgt for mere, end man har haft udgifter for (forudsat at der er moms på salget).

Man kan som udgangspunkt få moms refunderet, når man har købt for mere, end man har haft salg for (forudsat at der er moms på udgifterne).

Moms på salg kalder man for “salgsmoms” eller “udgående moms”.

Moms på udgifter kalder man for “købsmoms” eller “indgående moms”.

Man indberetter sin salgsmoms og købsmoms på SKATs hjemmeside “SKAT Erhverv.

Skal man betale moms, så får man efter at momsen er indberettet, et betalingsID inde i SKAT Erhverv, som man bruger til at betale momsen i sin netbank.

Skal man have moms refunderet, så sørger SKAT for at overføre pengene til ens NemKonto, efter at momsen er indberettet (tjek med din bank, at de har allokeret din erhvervskonto som NemKonto).


Skal jeg virkelig betale moms, selvom jeg har underskud?

Det kan man sagtens komme ud for.

Særligt hvis man har udgifter til en høj lokaleleje, som ikke er momsbelagt, eller har lønninger, som der heller ikke er moms på.


Hvornår kan man trække moms fra en udgift?

Som udgangspunkt kan man sige, at sidder du med en faktura, hvorpå du kan se, at der fremgår moms (dansk moms), så kan du også fratrække denne moms i dit momsregnskab.

Der er en del undtagelser (herunder moms på personbiler og andre), men i det store hele, er dette et fint udgangspunkt, som er nemt at huske.


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til at betale moms eller få moms refunderet?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Sådan indsendes bilag til bogføring

Der findes et par forskellige måder at indsende dine bilag på. Vi anbefaler altid, at du scanner dine bilag, og sender dem direkte til dit regnskabsprogram, enten ved at bruge en app eller ved at maile dem direkte til regnskabsprogrammet.

Sådan indsendes bilag til bogføring

Der findes et par forskellige måder at indsende dine bilag på.

Vi anbefaler som udgangspunkt altid, at du scanner dine bilag, og sender dem direkte til dit regnskabsprogram, enten ved at bruge en app eller ved at maile dem direkte til regnskabsprogrammet.


Brug en app til at sende dine bilag direkte til dit regnskabsprogram


e-conomic:

e-conomic tilbyder en app, hvor du kan tage et billede af dine leverandørfakturaer og kvitteringer med din telefon, og så via deres app indsende bilagene til bogføring direkte i regnskabsprogrammet:

Download app i App Store

Download app i Google Play


Dinero:

Dinero tilbyder også en app, hvor du kan tage et billede af bilag med din telefon, og så via deres app indsende bilag til bogføring direkte i regnskabsprogrammet:

Download app i Google Play


Billy’s Billing:

Billy’s Billing tilbyder en app, hvor du kan tage et billede af bilag med din telefon, og så via deres app indsende bilag til bogføring direkte i regnskabsprogrammet:

Download app


Gem scannede bilag i Dropbox:

Hvis du ikke vil bruge en app, er du også velkommen til at gemme dine bilag direkte i en Dropbox-folder, som deles med os.


Mail dine bilag direkte til regnskabsprogrammet:

Hvis det passer dig bedst bare at sende bilag per mail, så kan e-conomic modtage bilag, ved at maile til en særlig dedikeret mailadresse, der modtager bilag til kun dit regnskab.


Mail dine bilag til os:

Hvis det passer dig bedst bare at sende bilag til os per mail, er dette også en mulighed. Har du mange bilag, vil vi dog klart anbefale dig at bruge en app.

Bilag sendes per mail til: bilag@daniaregnskab.dk


Send bilag med posten eller kom ind i receptionen:

Skal det være rigtig “old-school” med en bilagsmappe, må du meget gerne sende dine bilag med posten, eller komme ind i receptionen med din bilagsmappe.

Adressen er:

Dania Regnskab ApS
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V

Hvis du sender dine bilag med posten eller UPS, så anbefaler vi, at du altid noter trackingnummeret (track and trace).


Hvor ofte skal bilag sendes til bogføring?

Normalt sender vores kunder deres bilag til os hver måned. Enkelte meget små kunder sender deres bilag til os hver tredje måned, men vi foretrækker, at du sender dine bilag hver måned.


Hvilke bilag skal sendes til bogføring?

Hvilke bilag du sender til bogføring, afhænger af din virksomhedstype. Men som udgangspunkt skal alle sende:

– Salgsfakturaer
– Leverandørfakturaer
– Kvitteringer for mindre indkøb
– Bankudtog

NB: Kunder som modtager kontanter, skal også sende en kasserapport med en kasseoptælling.


Salgsfakturaer

Hvis du har lavet dine salgsfakturaer inde i et regnskabsprogram, f.eks. e-conomic, Dinero eller Billy’s Billing, så behøver du ikke at sende salgsfakturaerne til os, da vi allerede har adgang til disse inde i selve regnskabsprogrammet. Hvis du derimod ikke fakturerer dit salg i et regnskabsprogram, så har vi brug for at få salget tilsendt som PDF-filer. Hvis salgsfakturaerne er lavet i Word eller Excel, så skal de gemmes som PDF-filer først, og derefter indsendes til os, så vi kan bogføre dem manuelt.


Leverandørfakturaer

Vi skal have tilsendt alle dine leverandørfakturaer. Det er alle de udgifter, som du har haft, og hvor leverandøren har udstedt en faktura. Som udgangspunkt skal du altid have udstedt en faktura. Fakturaen skal være udstedt til din virksomhed, og ikke til dit eget navn.


Kvitteringer for mindre indkøb

Vi skal have tilsendt alle dine kvitteringer også. Det er alle de mindre køb, som du har haft fra butikker og tankstationer mv., og hvor du ikke har fået en decideret en faktura. Som udgangspunkt skal du altid have udstedt en faktura, men SKAT plejer at acceptere kvitteringer, så længe beløbene er relativt små. Vores erfaring er, at en grænse på omkring 700 kr., normalt bliver accepteret. Men det er i den sidste ende op til SKAT. Loven siger, at du skal have fakturaer på alle udgifter. Men har man prøvet at bede ekspedienten nede i supermarkedet om at lave en faktura, så ved man også, at det i den rigtige verden, ikke er muligt hver gang. Betal i stedet for dit køb med et firmadankort, så man kan se betalingen på banken. Det gør det langt nemmere at overbevise SKAT om, at det rent faktisk er dig der har betalt, og at det ikke bare er en kvittering, du har fundet et sted og lagt i regnskabet.


Bankudtog

Vi har også brug for et bankudtog, der viser alle posteringerne på din erhvervskonto i banken. Dvs. alle ind- og udbetalinger, Vi foretrækker at modtage bankudtoget som en kommasepareret fil (CSV) eller som en Excel-fil. Det skyldes at vi med en fil, kan importere alle posteringerne til dit regnskabsprogram. Det sparer os for tid, og dig for penge.

Du kan gemme en CSV- eller Excel-fil i stort set alle netbanker. Bare lav en udskrift på skærmen, og se efter en “gem som” knap (eller hvad den nu kaldes i din netbank).

Filen sendes per mail til: bilag@daniaregnskab.dk


Kunder med kontante transaktioner

Kunder med kontante transaktioner er bl.a. dem, der driver restauranter eller butikker, hvor kunderne kommer ind og køber med kontanter. Forskellen mellem kunder der modtager kontanter, og dem der ikke gør, er at du er forpligtet ved lov til at lave en daglig kasserapport, når du modtager kontanter fra dine kunder. Du skal derfor også sende en kasserapport til os, hvis du modtager kontanter fra dine kunder.


Kasserapport

En kasserapport viser, hvor mange penge du havde om morgenen i kassen, og hvor mange penge der lå i kassen om aftenen ved lukketid. Den viser hvor mange penge der gik ind og ud af kassen i dagens løb. Du kan finde en skabelon til din kasserapport her på hjemmesiden. Selvom du skal udarbejde en daglig kasserapport ved lov, kan du alt afhængig af din virksomhedstype, godt vælge et noget længere tidsinterval. Så længe at kassebeholdningen kan opgøres forsvarligt. Men de fleste virksomheder laver deres kasserapport dagligt, især butiksejere. Hvis du får en skattekontrol en dag, og hvis SKAT mener, at du har “glemt” at indberette nogle salg, så kan de afvise at godtage hele din bogføring, hvis du ikke har udarbejdet en kasserapport, og i stedet lavet et skøn af dit salg. Så konsekvenserne af ikke at udarbejde en kasserapport, kan være temmelig alvorlige. Særligt hvis SKAT skønner, at din salg har været meget højere, end det reelt har været. Uden en kasserapport kan det være meget svært at gøre indsigelse mod en sådan afgørelse. Også for din revisor.

Download kasserapport her


Har du nogle spørgsmål til hvordan du skal sende dine bilag til os?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Før vi laver medarbejdernes lønsedler for første gang, skal din virksomhed være registreret for at have ansatte.

Det kalder man at være “arbejdsgiverregistreret”.

Dette er en registrering udover selve momsregistreringen.

Du kan se på dit registreringsbevis inde på SKAT Erhverv, om din virksomhed er registreret som arbejdsgiver. Vi kan hjælpe dig med at blive registreret som arbejdsgiver, hvis dette ikke er sket tidligere.


Oprettelse af lønsystem

Vi kan også hjælpe med at registrere dig i et lønsystem.

Normalt anbefaler vi kunder at bruge Danløn, fordi de har en nem brugerflade, men Bluegarden er også populært.

Link til Danløn

Link til Bluegarden

Vores egen favorit er Danløn, derfor tager vi udgangspunkt i Danløn nedenfor.

Det tager omkring 1-2 uger at sætte Danløn op, så vent ikke til allersidste øjeblik, da dine medarbejdere så ikke vil kunne nå at få udbetalt deres løn på første lønningsdag.

Hvis dette skulle ske, kan du som en nødløsning udbetale en aconto løn til dine medarbejdere, men det kan nemt blive noget rod.


Oplysninger vi skal bruge for at kunne oprette et lønsystem til dig


Vi skal bruge følgende oplysninger omkring virksomheden:

– virksomhedens CVR-nummer
– registreringsnummer og kontonummer på erhvervskonto


Aftaler som skal underskrives af dig


I forbindelse med oprettelsen af Danløn, modtager du 2 aftaler, som skal underskrives af dig:

– aftale med Danløn
– OS02-aftale med NETS


Danløn:

Aftalen med Danløn skal underskrives af dig og sendes til Danløn.


NETS:

OS02-aftalen skal underskrives af dig og sendes til din bankrådgiver.


Hvornår skal vi have din lønbestilling

Bestilling af lønsedler skal sendes til Dania Regnskab hver måned.

Vi vil gerne modtage din lønbestilling senest den 20. i måneden.


Særligt for timelønnede

Fristen for lønbestillingen til den 20., betyder at timelønnede medarbejdere, ikke bør tilbydes kalendermåneden som lønperiode. Du kan nemlig ikke nå at tælle timer fra den 1. til den 31., da det ikke giver noget tid til at lave selve lønsedlerne. Vi anbefaler derfor, at du beregner timer fra det 15. til det 14. hver måned, så har du omkring en uge til at indsende oplysningerne til os (dette gælder kun for timelønnede).


Hvad skal du oplyse til os, når du har en ny medarbejder, der skal oprettes i lønsystemet?


Vi skal bruge følgende oplysninger omkring alle nye medarbejdere:

– navn på medarbejderen
– adresse på medarbejderen
– CPR-nummer på medarbejdere
– registreringsnummer og kontonummer til banken
– om der skal bruges hovedkort, bikort eller frikort
– ansættelseskontrakt

NB: Hvis der ikke er lavet en ansættelseskontrakt, skal du oplyse, om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær. Ellers kan vi ikke beregne ferietillæg og feriepenge korrekt. Vær opmærksom på at det er lovpligtigt at have en ansættelseskontrakt. Har du derfor ikke det på dine medarbejde, kan det ende med, at du får en stor bøde.


Hvad skal du oplyse til os på selve lønbestillingen?


Når du sender din lønbestilling, skal du oplyse følgende til os:

– antal arbejdstimer
– timesats (ved timeløn)
– bruttoløn (ved fast løn)
– personalegoder (fri telefon, fri bil, fri kost mv.)


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til bestilling af løn?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk

Besøg os på sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?


Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig, for at kunne stifte et nyt selskab (ApS):


1: Hvad er navnet på det nye selskab?

Du skal vælge et navn til selskabet, som ender på “ApS”.

For at undgå at ende i juridiske problemer med andre virksomheder, bør du allerede nu kontrollere, at navnet ikke er i brug.

Du kan f.eks. tjekke, om navnet allerede findes i det Centrale Virksomhedsregister:

Link til CVR-register

Du bør også sikre dig, at domænet til din kommende hjemmeside, ikke allerede er i brug.

Hvis en anden hjemmeside bruger det samme navn, som du vil bruge som dit selskabsnavn (det kunne f.eks. være at et selskab i udlandet bruger navnet med endelsen .com i stedet for .dk – dette kan ikke ses i CVR-registeret), så kan det muligvis være, at en juridisk tvist kan opstå ude i fremtiden. Så man skal lige tænke sig om, når man vælger selskabets navn. Det sparer tid og problemer ude i fremtiden.2: Hvilken adresse skal selskabet have?

Du skal have en adresse til selskabet.

Hvis du endnu ikke har fundet et kontor eller lokale, så kan du evt. leje en virtuel kontoradresse indtil da.

Det kan man gøre hos mange virksomheder.


Her er et par eksempler:

Link til Regus

Link til Symbion

Der er også enkelte kunder, som bare bruger deres privatadresse i starten. Rent principielt må man ikke gøre dette, men det plejer ikke at give de store problemer. Hvis der er problemer med adressen, så er det normalt kun ved selve stiftelsen. Der vil man få at vide, at adressen ikke kan bruges som selskabets adresse, da det er en bopælsadresse. Og så må man ud og finde en ny adresse.


3: Hvem stifter selskabet?

Et selskab kan stiftes enten af en eller flere person(er) eller selskab(er).

Stifterne behøver ikke være ejere eller direktører.

Vi skal kende navnene på alle stifterne.


4: ID på alle stifterne af selskabet


Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis


Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)


Krav for ID på danske selskaber:

– Oplys CVR-nummer
– Scan af ejerbog
– Scan af vedtægter og stiftelsesdokument
– Scan af ID på alle ejere og ledelse


Krav for ID på udenlandske selskaber:

– Scan af certifikat fra lokalt virksomhedsregister, hvor ejere og ledelse fremgår
– Scan af vedtægter
– Scan af ID og dokumentation for privatadresse på alle ejere og ledelse


5: Selskabets startdato og regnskabsår

Du skal vælge en startdato og et regnskabsår for selskabet.


Startdato:

Det er normalt smart at vælge en af disse datoer (grundet deadline for afregning af moms):

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober


Regnskabsår:

Det første regnskabsår må være op til 18 måneder langt.

Vi vælger som udgangspunkt altid at følge kalenderåret.

Ønsker du at følge et andet regnskabsår, skal du give os besked.


6: Selskabets vedtægter

Der skal skrives et sæt vedtægter for selskabet.

Vi laver vedtægterne for dig, men du skal skrive en lille forklaring til os, om hvad selskabet skal lave.

Bare et par enkelte linjer.


7: Hvem kan indgå aftaler på vegne af selskabet?

Der kan være en eller flere personer, der er udpeget til at kunne underskrive på selskabets vegne, når der indgås aftaler.

Normalt er det bare direktøren, der underskriver.

Men hvis der er flere i ledelsen, kan man også godt vælge, at der skal være 2 direktører (eller flere) til at underskrive en aftale.


8: Hvem skal være direktør (ledelse)?

Der kan være en eller flere direktører i et selskabs ledelse.

Ledelsen skal bestå af personer.

Andre selskaber kan ikke indgå i ledelsen.

Vi skal have navnet på den eller de, der skal være direktører.


9: ID på direktør


Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis


Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)


10: Hvor stor skal egenkapitalen være?


Når man stifter et ApS, så er der et krav om en minimum egenkapital ved stiftelsen på 40.000 kr.

Kapitalen kan godt være større, men ikke mindre.


11: Hvem skal eje selskabet?

Der kan være en eller flere ejere af et selskab.


Vi skal vide:

– Navne på ejere
– Andel af ejerskab i procent (%)


12: ID på ejere


Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis


Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)


Har du nogle spørgsmål i forbindelse med stiftelse af dit nye ApS?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:

Videoer på YouTube

Videoer på Vimeo

Podcasts på Spotify

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes

Følg os på Facebook

Følg os på LinkedIn

Følg os på Instagram

Følg os på Twitter


Hvordan betaler du skat for dine medarbejdere?

Hvordan betaler du skat for dine medarbejdere?


Beregning af løn

Når vi modtager en lønbestilling, så beregner vi indledningsvis lønnen.

Det indebærer en række beregninger af ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge.


AM-bidrag

Alle medarbejdere betaler et arbejdsmarkedsbidrag på 8% af deres løn.

Dette kalder man for “AM-bidrag”.

AM-bidraget indeholdes og betales sammen med A-skatten.


A-skat

Den skat som indeholdes fra dine medarbejderes lønsedler, kaldes for “A-skat”.


Indeholdelse af AM-bidrag og A-skat

Inden lønnen udbetales til medarbejderen, så sørger vi for via lønsystemet, at indeholde AM-bidraget og A-skatten, som medarbejderen skal betale i følge lønsedlen.


Udbetaling af løn

De fleste arbejdsgivere udbetaler løn den sidste bankdag i måneden.

Det er ikke et krav, men det er den mest almindelige udbetalingsdag.

Når du modtager lønsedlerne fra os, udbetales der derfor normalt nettoløn den sidste bankdag i den måned (medmindre vi har lavet en anden aftale).

Nettolønnen er den løn du har aftalt med medarbejderen, fratrukket ATP, AM-bidrag og A-skat.


Afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat med SKAT

Den 10. i måneden efter at lønnen er blevet udbetalt, bliver de ansattes tilbageholdte AM-bidrag og A-skatter overført til SKAT.

Betalingen af ​​medarbejdernes skatter sker gennem lønsystemet, som automatiske betalinger.

Det betyder, at du ikke behøver at foretage dig noget i den forbindelse.

Andet end at sørge for, at der er penge på banken.


Hvor meget betaler en medarbejder i skat?

Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (lave og normale lønninger) i skat.

Det danske skattesystem er progressivt, så der er ingen reel fast procentsats.

Skatter er afhængige af personlige forhold; nogle medarbejdere betaler en høj skat, mens andre betaler mindre.


Hovedkort & bikort

Medarbejderne har et valg mellem at bruge deres hovedkort eller deres bikort ved beregning af skat.

Hovedkortet giver et personligt skattefradrag hver måned.

Der er intet skattefradrag ved brug af bikort.


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til skat for dine medarbejdere?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

I de fleste tilfælde er svaret nej.

Mindre selskaber har siden 2006 kunne fravælge revisionspligten.

Selvom revisionspligten er fravalgt, skal der stadig udarbejdes og indberettes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.


Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S)

Der er ingen revisionspligt af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S).


Anpartsselskaber, iværksætterselskaber og aktieselskaber (ApS, IVS, A/S)

Som udgangspunkt har disse selskabstyper revisionspligt.

Der er dog mulighed for at fravælge revisionspligten i langt de fleste tilfælde.


For at fravælge revisionspligten, må et selskab ikke overskride to ud af tre af nedenstående krav, i løbet af 2 regnskabsår i træk:

1) Selskabet må have en balancesum på maksimalt 4 millioner kroner – det er enten summen af ​​selskabets aktiver eller summen af ​​selskabets gæld.

2) Selskabet må have en maksimal omsætning på 8 millioner kroner om året (uden moms).

3) Selskabet må højst have 12 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret (i gennemsnit).

OBS: Hvis dit selskab fungerer som holdingseselskab, så skal du sammenlægge alle de selskaber, hvor der holdes en kontrollerende ejerandel (20% eller mere), når du kigger på ovenstående kriterier.


Fravalg af revisionspligt ved etablering af et nyt selskab

Når du etablerer et nyt selskab, kan du fravælge revisionspligten i forbindelse med stiftelsen.

Det skal fremgå på stiftelsesdokumentet, at årsrapporter ikke skal revideres.

Ligeledes bør der ikke i selskabets vedtægter, stå noget om revision (det skal være klart for alle, at der ikke er revisionspligt).

Her skal man være særlig opmærksom på, at der ofte anvendes et sæt standardvedtægter ved stiftelse af et nyt selskab, så der kan være behov for at rette i disse.

OBS:

Hvis det nystiftede selskab ved udgangen af det første regnskabsår, overstiger 2 ud af de 3 ovenstående krav, så skal det første regnskabsår revideres.


Fravalg af revisionspligt for et allerede etableret selskab

Hvis dit selskab allerede er etableret, så kan du kun fravælge revisionspligten under den ordinære generalforsamling.

Det er på den generalforsamling, hvor du godkender årsrapporten fra det foregående år.

Beslutningen om at fravælge revisionspligten, vil være gældende for det kommende regnskabsår.


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til revisionspligt eller fravalg heraf?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Hvordan starter du en enkeltmandsvirksomhed?

Registrering af en enkeltmandsvirksomhed er enkel. Der er ingen omkostninger hermed til Erhvervsstyrelsen, og du behøver derfor ikke at betale for at registrere virksomheden. Dania Regnskab kan klare hele registreringsprocessen for dig, samt rådgive om alle relevante detaljer vedrørende drift af en enkeltmandsvirksomhed.

Hvordan starter du en enkeltmandsvirksomhed?

Registrering af en enkeltmandsvirksomhed er enkel. Der er ingen omkostninger hermed til Erhvervsstyrelsen, og du behøver derfor ikke at betale for at registrere virksomheden.

Dania Regnskab kan klare hele registreringsprocessen for dig, samt rådgive om alle relevante detaljer vedrørende drift af en enkeltmandsvirksomhed herunder skat, moms og regnskab.


Registrering af din enkeltmandsvirksomhed

For at registrere din enkeltmandsvirksomhed, skal du først og fremmest vælge et unikt firmanavn. For at kontrollere, at navnet du vælger ikke allerede er taget, kan du bruge denne hjemmeside:

Link til CVR-registeret

Det er vigtigt at sørge for at dit firmanavn er unikt, før du starter din ansøgning om et momsnummer, ellers bliver ansøgningen afvist af Erhvervsstyrelsen, og du bliver nødt til at starte forfra.

For det andet er du forpligtet til at anvende en adresse. Mange kunder bruger deres private adresse i starten, da de ofte starter fra hjemmet uden et “rigtigt” eksternt kontor.

Du skal også vælge en dato for påbegyndelsen af dine ​​forretningsaktiviteter. Vælg en strategisk smart dato. For eksempel, hvis du starter din virksomhed den 31. december så skal du en indberette moms for fjerde kvartal (for den ene dag), og du bliver nødt til at lave et årsregnskab og selvangivelse for hele året. Alt sammen pga. den ene dag i året. Så i dette eksempel, vil den 1. januar være en mere strategisk smart startdato, da du så vil have halvandet år, før du skal indberette din selvangivelse og lave årsregnskab første gang (man selvangiver 1. juli i det efterfølgende år). Dania Regnskab anbefaler, at du overvejer at vælge den første dag i et kvartal for at optimere planlægningen og også reducere dine omkostninger til bogføring.

Desuden skal du finde en branchekode til din ansøgning om momsnummer. Det er en kode for den type virksomhed, du er i gang med at etablere. Du kan søge på branchekoder her:

Link til at søge efter branchekode

Når du har disse oplysninger – virksomhedens navn, adresse, startdato, branchekode – så kan du logge på:

Link til VIRK

hvor du finder selve ansøgningen til at starte virksomhed og yderligere formularer, du skal udfylde for at registrere din virksomhed.

For at logge ind skal du have et NemID.

Når du har sendt din ansøgning om at oprette din enkeltmandsvirksomhed, kan det tage et par dage før du får dit momsnummer, som i øvrigt også kaldes et CVR-nummer. Dit CVR-nummer er et unikt 8-cifret nummer, der identificerer din virksomhed. Dette nummer skal typisk bruges, når du f.eks. går i banken eller køber noget fra andre virksomheder.


Etablering af en bankkonto til virksomheden

Når du har dit CVR-nummer, skal du oprette en bankkonto til din virksomhed. Det vil sandsynligvis være en noget vanskelig proces, og du kan få afvisninger fra mange banker i starten. Vær forberedt herpå. Det er normalt og sker for alle, selv for personer med strålende virksomhedsidéer. For at forbedre chancerne for succes, så gør dit hjemmearbejde godt, før du går i banken. Lav en forretningsplan, et likviditetsbudget, et driftsbudget, et balancebudget og et privatforbrugsbudget. Det vil give banken en klar idé om dine økonomiske behov og nuværende situation. Hvis du beder om en kassekredit, skal banken uden tvivl have et budget for at føle sig trygge, før de udsteder et lån til dig. Her er nogle skabeloner der kan guide dig:


Budgetter ved start af virksomhed


Etableringsbudget:

Link til etableringsbudget


Driftsbudget:

Link til driftsbudget


Likviditetsbudget:

Link til likviditetsbudget


Privatforbrugsbudget:

Link til privatforbrugsbudget


Husk at selvom du kommer med alle budgetterne, så er det meget svært at få en kassekredit.

Så blive ikke skuffet, hvis du får et afslag første gang.


Vores pris for assistance med registrering af din enkeltmandsvirksomhed

Vi tager 500 kroner + moms for at registrere en enkeltmandsvirksomhed i CVR-registret


Vores pris for assistance med udarbejdelse af budgetter

Vi tager 1.500-3.000 kroner + moms for at udarbejde de nødvendige budgetter til banken. Normalt er det meget lettere at få en bankkonto, når du har haft virksomheden i 3-6 måneder, og når du har en frisk balance, der viser din virksomheds potentiale (og der skal helst have været både omsætning og et lille overskud).


Registrering af NemID & kommunikation med myndighederne

Når du har været i banken for at få oprettet en bankkonto, så skal du bestille NemID for virksomheden.

Man har normalt 2 NemID – en til privat brug og en til virksomheden.

For at få et NemID til virksomheden, skal du logge ind på:

Link til at bestille NemID

og indtaste dit CVR-nummer. Herefter sendes en adgangskode med posten, og du skal bruge denne adgangskode til at oprette NemID sammen med et link du modtager per mail.

Udover at få et NemID til virksomheden, skal du også oprette en NemKonto. Denne konto bruges for eksempel, når SKAT skylder dig penge. Hvis du har indberette moms, og du for eksempel skal have moms refunderet, vil pengene blive overført til denne konto. I princippet er en NemKonto bare en helt almindelig bankkonto. Normalt vil din bank registrere din erhvervskonto automatisk som NemKonto, men for at være sikker, kan du bede din bank om at gøre det. Hvis NemKontoen ikke er sat op, vil du opleve at første gang du har penge tilgode i forbindelse med en selvangivelse eller en momsangivelse til SKAT, så vil de ikke have nogen konto at sende pengene til. Som et resultat heraf, kan du forvente en forsinkelse på 4-6 uger, før det hele falder på plads. Nogen gange længere tid – særlig hvis du ikke er opmærksom på at du skal have penge refunderet. Så bekræft med din bank, at din erhvervskonto er registreret som virksomhedens NemKonto. Det sparer dig tid senere.

Du kan læse mere om NemKonto her:

Læs mere om NemKonto

Kommunikation med myndighederne sker gennem en hjemmeside kaldet “e-boks”. Myndighederne kræver at du har en konto i e-boks. Du har brug for dit CVR-nummer og NemID for at logge på og etablere virksomhedens e-boks. e-Boks er bare en indbakke for alle de e-mails, du modtager fra myndighederne. Hvis for eksempel skattemyndighederne ønsker at sende en e-mail dig, vil det blive sendt til din e-Boks i stedet for din normale mailadresse.

Du kan læse mere om e-boks her:

Læs mere om e-boks


Tilmelding til SKAT Erhverv

Når du har fået NemID, har du også adgang til SKAT’s hjemmeside “SKAT Erhverv”. Hjemmesiden bruges bl.a. til at indberette moms:

Log ind på SKAT Erhverv

med andre ord, så er det SKAT’s portal for virksomheder.

Der er en separat portal til betaling af privat skat, kaldet SKAT Borger:

Log ind op SKAT Borger

Dania Regnskab anbefaler, at du giver din bogholder eller revisor adgang til begge steder.

Vejledning i hvordan du giver os adgang til SKAT Erhverv finder du her:

Vi skal have adgang til din virksomheds “SKAT Erhverv” med vores CVR: 35816321


Følg denne fremgangsmåde:

1: Log ind på TastSelv Erhverv på www.skat.dk (du skal have en medarbejder NemID – dit private NemID kan ikke bruges – hvis du ikke har en medarbejder NemID for virksomheden, så bestil først en her: www.medarbejdersignatur.dk

2: Vælg “Profil” i topmenuen

3: Vælg “Rettigheder for TastSelv”

4: Vælg “Autoriser revisor m.fl.”

5: I rullemenuen “Indberetningsområde” vælges én adgang ad gangen – start med moms

6: Skriv vores CVR: 35816321 i feltet ved siden af ​​rullemenuen

7: Klik på pilen til højre

8: Klik på “GEM” på den nederste del af siden

Denne procedure skal gentages for alle de adgangspunkter, du ser i rullemenuen kaldet “Indberetningsområde”.

Normalt er der 10 adgangspunkter, men det afhænger af, hvordan din virksomhed er registreret.

Når du har godkendt et adgangspunkt, skal din skærm se sådan ud:

Link til skærmbillede

Når du er færdig, og alle adgangspunkter er givet, skal din skærm se sådan ud:

Link til skærmbillede

Hvis du giver din revisor adgang, kan denne indberette din moms online, hjælpe dig med din selvangivelse, og hente oplysninger, der er brug for – oplysninger, som du måske ikke har eller forstår.


Vejledning i hvordan du giver os adgang til SKAT Borger:

Vi skal have adgang til din “SKAT Borger” med vores CVR: 35816321

Følg denne fremgangsmåde:

1: Log ind på TastSelv Borger på www.skat.dk (brug dit private NemID)

2: Vælg “Profil” i øverste højre del af siden

3: Vælg “Giv adgang til revisor eller andre”

4: Vælg “OPRET NY”

5: Skriv vores CVR 35816321 i feltet “Giv adgang til rådgivere eller andre”

6: Skriv vores CVR 35816321 i feltet “Bekræft adgang”

7: Marker feltet “Adgang til alle informationer”

8: Tryk derefter på “Godkend” på den nederste del af siden

Når du trykker på Godkend, vil din skærm se sådan ud:

Link til skærmbillede

Når du er færdig, og alle adgangspunkter er givet, skal din skærm se sådan ud:

Link til skærmbillede


Alkoholbevilling

Hvis du udskænker alkohol – øl, vin, spiritus, osv. – så skal du have tilladelse fra politiet. Det kan være svært at få, hvis du ikke taler dansk. Mange udenlandske kunder er nødt til at ansætte en manager i restauranten, der taler flydende dansk for at få tilladelse; så vær opmærksom på begrænsningerne for udlændinge, på grund af sproglige barrierer. Dania Regnskab kan hjælpe dig med at ansøge om en alkoholbevilling til din restaurant.


Vælg dit regnskabsprogram

Når du starter din virksomhed, får du mange dokumenter og udgifter, som du skal bogføre. Mange mindre virksomheder starter med at registrere alt i et Excel-regneark og indberetter så alt selv til SKAT

Det fungerer måske også for dig i noget tid, mens der er meget få bilag, men på et tidspunkt, så skal du vælge et rigtigt regnskabsprogram, det kalder man også for et ERP-system.

Der er tre populære regnskabsprogrammer i Danmark.

Priserne for disse systemer er rimelig ens:


e-conomic:

Link til e-conomic

For at bruge e-conomic betaler man 109 kr. + moms per måned for en “Start-up” licens (maks. 1000 posteringer om året).

Når du får brug for en større udgave (mere end 1000 posteringer om året), så har de en “Small Business” licens til 179 kr. + moms per måned (2000 posteringer om året).

Har du mere end 2000 posteringer om året, så skal du have en “Professional” licens til 359 kr. + moms per måned.

Man betaler lidt ekstra, hvis man ønsker at bruge e-conomic’s scanningsmodul.


Dinero:

Link til Dinero

Dinero har en gratis version, kaldet “Dinero Starter”.

Startudgaven har dog mange begrænsninger i form af opbevaring af fakturaer mv.

Dinero Starter tilbydes primært for at prøvekøre systemet.

På et tidspunkt bør du opgradere til ”Dinero Pro”, for at få fuld gavn af programmet.

Dinero koster 165 kr. + moms per måned ved et årsabonnement, ellers koster det 197 kr + moms per måned.


Billy’s Billing:

Link til Billy´s Billing

Billy’s Billing koster 165 kr. + moms per måned ved et årsabonnement, ellers koster det 195 kr. + moms per måned.

De har også en gratis version dog med begrænset funktionalitet.

Dania Regnskab foretrækker e-conomic, da regnskabsprogrammet har en større funktionalitet, herunder rapportering. Disse mere brede funktionaliteter tilbydes ikke af Dinero og Billy’s Billing. Når det er sagt, tilbyder både Dinero og Billy’s Billing rimelig nemme brugergrænseflader, så du kan finde dem lettere at bruge.

Valg af regnskabssystem er et spørgsmål om præference. Alle tre systemer er onlinesystemer, hvilket betyder, at du kan bogføre dine bilag online, gemme alle fakturaer digitalt i PDF, og du kan give din revisor adgang til systemet.


Opgavefordeling mellem dig og os

Når vi arbejder sammen med mindre kunder, deler vi normalt opgaverne, således at der kan spares lidt penge for kunden. Det adskiller sig fra vores samarbejder med store virksomheder, hvor vi mere eller mindre gør alt.

Hvis du ønsker at betale mindre, er her nogle ting du selv kan gøre:

For det første, kan du lave dine egne salgsfakturaer. Hvis du laver salgsfakturaerne selv, sparer vi en masse tid. Du behøver så ikke senere forklare os, hvad du har lavet, hvilket produkt du solgte, hvem du solgte det til, osv. I alle regnskabssystemerne genereres en PDF af dine salgsfakturaer, som derefter sendes direkte til kunden. Fremgangsmåden er ganske enkel.

e-conomic har en app, hvor du kan laves dine salgsfakturaer på en nem måde (on the go):

Download app til e-conomic i App Store

For det andet, kan du selv betale dine egne fakturaer – telefonregninger, forsikring mv.

Derudover kan du selv rykke dine kunder ved manglende betaling, især hvis du ikke har mange fakturaer. Dette er ret simpelt at gøre i alle systemerne.


Bogføring

Der bør laves en fast rutine bogføringen. Som minimum skal der bogføres i hver momsperiode. Du skal scanne alle fakturaer og kvitteringer, og gemme dem som PDF-filer. Afhængig af din aftale med os, kan du enten e-maile alle fakturaerne direkte til os eller direkte til regnskabssystemet.

e-conomic har en app, hvor der bare tages et billede af fakturaerne, som så sendes direkte til regnskabssystemet:

Download app til e-conomic i App Store

En anden mulighed er at gemme alle fakturaer i en delt Dropbox:

Link til Dropbox

Når fakturaerne er scannet, skal du logge ind på din netbank, og gemme alle de banktransaktioner, der har fundet sted. Funktionen til at gemme disse posteringer hedder typisk “gem CSV” eller “gem som Excel” i din netbank, og det giver mulighed for at gemme alle transaktioner fra bankkontoen og derefter maile filen til os. CSV-filen giver os alle de oplysninger, vi har brug for fra banken, og en fil kan laves i næsten alle danske netbanker.

Det sparer os for en masse tastearbejde senere, når vi kan få en CSV-fil.

Når vi har modtaget alle dine scannede fakturaer og CSV-filen fra banken, så begynder vi at bogføre. Vi ser på alle dine fakturaer og stiller spørgsmål, når der er behov for det. Hvis der f.eks. mangler noget – det kunne være, du har lavet en betaling i banken, men at vi ikke har fået fakturaen der passer til betalingen. Så vil vi kontakte dig, for at bede dig om at sende den manglende faktura. Vi afstemmer også banken i regnskabssystemet (gennemgår alle posteringer på banken, og bogfører dem i regnskabsprogrammet også). Når vi har modtaget alle de manglende fakturaer, og når disse er bogført, så logger vi på SKAT Erhverv og indberetter momsen for dig. Du modtager en kvittering for indberetningen af moms via mail. Kvitteringen indeholder alle detaljer om, hvordan momsen betales via din netank, herunder BetalingsID, beløb, forfaldsdato mv. Virksomheder betaler normalt moms hvert kvartal. Hvis du skal have moms refunderet, vil du modtage pengene til din NemKonto indenfor et par uger.


Fradrag i skat

De fleste spørgsmål vi modtager handler om fradrag – hvad kan fratrækkes i skat? For at sige det meget enkelt, så hver eneste udgift du har, der vedrører virksomheden kan fratrækkes. Meget simplificeret naturligvis. Der er enkelte undtagelser. Fradrag kan være hvis du har købt varer til videresalg, omkostninger i forbindelse med salg, marketing, rejser, lønninger, produktion, administration, herunder telefonregninger, internet, forsikring – alle disse omkostninger er fradragsberettigede. Sørg for, at alle dine fakturaer er udstedt i firmanavnet, og ikke i dit personlige navn.


Fradrag for firmabiler

Hvis du har en bil, som du bruger i virksomheden, har du to muligheder, når det kommer til at fradrag. Du kan enten samle alle regningerne – herunder brændstof, forsikring, vægtafgift osv. – eller du kan vælge at få et fradrag per kørt kilometer. I 2018 var satsen 3,54 kr. per kilometer, og i 2019 er satsen 3,56 kr. per kilometer.

Du skal så blot registrere din kørsel (i en kørebog), dvs. skrive datoen, hvor du kørte til og hvorfor, samt mængden af ​​kørte kilometer, som du så ganger med satsen 3,56 kr. pr. kilometer, for at beregne dit fradrag (hvis beregningen er for 2019).

Du kan også med fordel bruge en app til at føre din kørebog:

Link til at downloade kørebog i App Store

Det maksimale fradragsberettigede beløb topper ved 20.000 kørte kilometer per år.

Herefter vil du modtage en reduceret sats for de km der ligger derudover på 1,98 kr. per kilometer (2019 sats).

Når du vælger mellem det faste fradrag eller at vedlægge fakturaer, så anbefaler vi at du lige overvejer, hvilken slags bil du har. Hvis bilen er meget dyrt, er det nogle gange en bedre idé at bruge fakturaer, mens du meget ofte får et bedre fradrag, hvis du vælger det faste fradrag per kørt kilometer, hvis det er en billig bil med mange kørte kilometer. Men man kan regne på det, for at være sikker.


Fradrag for rejseudgifter

Hvis du rejser meget med fly og bor på hoteller, så gælder der de samme regler, mere eller mindre. Du kan bede hotellet eller flyselskabet om at udstede en faktura, eller du kan tage de faste takster, der tilbydes af SKAT.

De gældende faste takster for fradrag for mad er 498 kr. per dag (2018) og 509 kr. per dag (2019) til mad.

For hotelophold er det faste fradrag 214 kr. per dag (2018) og 219 kr. per dag (2019).

Hvis du for eksempel besøger London, kommer du nok ikke langt med 219 kroner.

I dette tilfælde, er det derfor bedre at bogføre fakturaen, i stedet for at bruge den faste sats.

Ellers bliver dit fradrag mindre end selve udgiften til hotellet.


Fradrag for hjemmekontor

Hvis du har et hjemmekontor, og du ønsker at fratrække dette i virksomheden, skal du bogstaveligt talt kunne lukke døren til kontoret. Det er ikke nok, at du for eksempel arbejder fra køkkenbordet; du skal lave et kontor dedikeret til din virksomhed med en aflukket dør. Rummet må kun bruges til virksomheden, ellers får du ikke godkendt et fradrag. Ligeledes skal hjemmekontoret rent fysisk have ændret på rummet, dvs. at det ikke er nok, at der bare er et skrivebord, en stol og en reol. Der skal være sket en fysisk ændring af rummet. Dette er ikke helt klart defineret af SKAT hvad det betyder, men formuleringen er bred nok, til at de kan afvise en stor del af de normale hjemmekontorer.

Hvis du bor i en lejebolig, så får du (hvis ovenstående er opfyldt) fradrag for arealet af ​​kontorlokalet og de omkostninger, der følger med. Lad os sige, du har et 20 kvadratmeter stort kontor i en 100 kvadratmeter lejlighed, så er dit kontor 20% af din lejlighed. I dette tilfælde kan du fratrække 20% af huslejen, varme, el osv. Du kan med andre ord få et skattemæssigt fradrag for 20% af lejlighedens omkostninger. Hvis du ejer ​​en lejlighed eller et hus, kan du også få et fradrag, men det beregnes anderledes. Du får en reduktion af den ejendomsværdiskat du betaler, og i nogle situationer, kan du også fratrække forbrugsregninger, ejendomsskat m.fl., men det afhænger af størrelsen af hjemme​​kontoret.


Andre fradrag

Øvrige omkostninger kan også fradrages hvis de relaterer sig til virksomheden, herunder repræsentation. Hvis du for eksempel tager kunder ud til middag, så skriv navnet på den kunde, som du tog ud på middag med, på bagsiden af ​​kvitteringen for middagen. Husk, at du kun får 25% i fradrag på denne slags udgifter. Men trods alt et fradrag.


Ansættelseskontrakter til medarbejdere

Selvom det hedder en “enkeltmandsvirksomhed”, kan du også ansætte medarbejdere. Alle medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt. Hvis du undlader at lave en ansættelseskontrakt, og medarbejderen f.eks. kontakter deres fagforening, kan du forvente store bøder for ikke at have lavet en ansættelseskontrakt (bøder er typisk på over 10.000 kroner). Så det er vigtigt at sikre, at du udarbejder ansættelseskontrakter til alle medarbejdere.


Medarbejdertyper

I Danmark er der overordnet set to typer af medarbejdere: De timelønnede, som også kaldes “Ikke-Funktionær”. Den anden type medarbejder, der typisk er en fuldtidsansat kaldes for “Funktionær”. Timelønnede har ikke så mange rettigheder, når det kommer til opsigelsesvarsler m.fl., mens du for fuldtidsansatte skal følge helt bestemte procedurer for opsigelse, eller kan du også få en bøde her. Vær opmærksom på disse forskelle, når du laver medarbejdernes ansættelseskontrakter.

Den type arbejde dine medarbejdere udfører, vil afgøre, hvilken ansættelseskontrakt der skal bruges. Dania Regnskab anbefaler, at du konsulterer en advokat for at afgøre, hvilken type der er passende. Det er bedre at bruge 1000-2000 kr., for at få en advokat til at gennemgå kontraktskabelonerne og diskutere medarbejdernes ansættelsestype, end at betale store bøder senere grundet fejl i kontrakten.


Arbejdsgiverregistrering

Du skal være registreret hos SKAT som arbejdsgiver, inden du kan ansætte medarbejdere. Når der laves lønsedler, så skal du betale A-skat og AM-bidrag for medarbejderne. Desuden skal du betale ATP, samt feriepenge for de timelønnede.


Løn

For at udbetale løn, skal lønnen først beregnes – herunder bruttoløn, personaleskatter (A-skat og AM-bidrag), feriepenge, ATP, nettoløn, osv.

Der er to populære lønsystemer:


Danløn:

Link til Danløn

For brug af Danløn betales en fast pris på 20 kr. + moms per lønseddel.


Bluegarden:

Link til Bluegarden

Bluegarden varierer lidt i priser, alt afhængigt af hvor mange rapporter de sender; men prisen er mere eller mindre den samme, især hvis du kun har en eller to medarbejdere.

Hvad man vælger, er et spørgsmål om præference.

Husk at skrive i dine ansættelseskontrakter, at lønninger ikke bliver betalt per kalendermåned. Grunden til dette er, at når du bestiller lønninger hos os, så skal du sende en mail med alle medarbejdernes navne, deres arbejdstider, deres timeløn og samlede bruttoløn. Herefter tager det nogle dage, at gøre lønningerne klar før måneden slutter. Hvis du derfor bruger kalendermåneden som lønperiode, så har du et problem hver måned. Så vælg en anden dato, for eksempel den 15., til at være den sidste dag i lønperioden. Dette giver dig god tid til at indsende oplysningerne til Dania Regnskab, og det giver os tid til at klargøre lønsedlerne. Nettolønnen overføres normalt automatisk fra din erhvervskonto og til medarbejderen, og A-skat samt AM-bidrag betales automatisk fra erhvervskontoen og direkte til SKAT. Lønsedlerne sendes til dig som PDF, så du kan give dem til dine medarbejdere, eller de leveres direkte til medarbejderens private e-boks.


Yderligere omkostninger til medarbejdere end selve lønnen

Udover lønnen, omfatter meromkostninger for ansatte f.eks. feriepenge og ATP. Der er to typer af feriepenge, én beregnet for “funktionærer” (fuldtidsansatte) kaldet “Ferietillæg,” og en anden for “Ikke-funktionærer” (timelønnede) kaldet “Feriepenge”.

“Ikke-funktionærer” er den type medarbejdere, der ikke får betalt en normal løn under ferie, og det er normalt timelønnede medarbejdere. De modtager i stedet 12,5% af bruttolønnen som feriepenge, og de bruger så feriepengene, når de går på ferie i stedet for at få udbetalt løn.

Hvis dine medarbejdere ikke arbejder på timebasis, men på fuldtid med fast løn hver måned, skal du betale dem løn, når de har ferie. Medarbejdere i Danmark har 25 feriedage om året. Ud over at betale løn under ferien, skal du derudover betale 1% af medarbejderens årsløn som et ferietillæg til funktionæren. Beløbet udbetales normalt i starten af ferieåret.


ATP

Udover dette er der også en lovpligtig pension kaldet ATP:

Link til ATP

Beløbet man skal betale her er 284 kr. hver måned for en fuldtidsansat (2018).

Medarbejderen betaler en tredjedel, så det er 94,65 kroner, og du betaler to tredjedele, eller 189,35 kr. for en fuldtidsansat.

Du vil modtage en faktura hvert kvartal til at betale ATP i din virksomheds e-boks.


Samlet bidrag

En anden type omkostninger kaldes “samlet bidrag”.

Det dækker over 3 forskellige bidrag:

Barsel.dk: 237,50 kr. per kvartal per fuldtidsmedarbejdere

Finansieringsbidrag: 136,50 kr. per kvartal per fuldtidsmedarbejdere

AFU: 1,80 kr. per kvartal per fuldtidsmedarbejdere


Skat af overskud

I Danmark kaldes den skat man betaler, når man driver en enkeltmandsvirksomhed for “B-skat”, mens det for ansatte kaldes “A-skat”.

I begyndelsen af ​​året eller fra den dato, du starter din virksomhed, bør du foretage et skøn over hvor mange penge du forventer at tjene i indeværende år.

Et skøn vil naturligvis aldrig være 100% præcist.

Når man har lavet et skøn over sin indtægt, så kan man på SKAT Borger beregne, hvor meget skat du skal betale løbende gennem året.

Beløbet opdeles i ti rater.

Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, og fra juli til november.

Der betales ikke rater i juni og december.

Normalt betales raterne automatisk via din netbank.

Du kan dog også betale selv i din netbank.

Der skal så bare hentes et BetalingsID inde på SKAT Borger.


Forskellige måder at beregne skat på

De løbende B-skatter er baseret på et skøn indledningsvis.

Senere når man kender den endelige indtægt, efter året er slut, så kan man beslutte, hvilket skattesystem man skal bruge.

Der er tre skattesystemer.

Den ene kaldes “Personskatteordningen”. Det er et enkelt skattesystem; et overskud beskattes som personlig indkomst. Personlig indkomst beskattes med 50-60% i Danmark.

Hvis du har et lille overskud, vil skatten typisk være 35-40%, men skattesystemet er progressivt, så jo flere penge du tjener, jo højere bliver skatten.

Hvis du har en mange renter i din virksomhed – for eksempel, du har lånt en masse penge for at komme i gang – kan det være en dårlig idé at bruge det personlige skattesystem. Årsagen er, hvis du som virksomhed fratrækker renter i Danmark, og du bruger det personlige skattesystem, vil renterne blive trukket på din skat, men de ansættes ikke til 100%. Hvis du for eksempel har 30.000 kroner i renter ved årets afslutning, får du kun fradrag for 10.000 kr. Du mister dybest set skattefradrag for to tredjedele af dine renter. Hvis du ikke har nogen lån eller store renter, så brug det personlige skattesystem, men hvis du har en store renter, bør du kigge på de to andre muligheder.

Den ene kaldes “Kapitalafkastordningen”, og den anden kaldes “Virksomhedsskatteordningen”. Virksomhedsskatteordningen er mere kompliceret, mens kapitalafkastordningen er en forenklet version af virksomhedsskatteordningen. Hvis du har store renter og ingen høje indtægter, kan du bruge kapitalafkastordningen for at sikre, at dine renter fratrækkes 100% når skatten beregnes. Hvis du har høje renteudgifter, og en stor indtægt – du laver en million kroner, men du har for eksempel kun brug for at tjene 500.000 kroner – så kan det være gavnligt at bruge virksomhedsskatteordningen.

Virksomhedsskatteordningen sikrer ikke kun, at dine renter bliver fratrukket 100%, men den giver dig også mulighed for at udskyde noget af din skat. I Danmark betaler vi topskat, som er en maksimal skat. Du begynder at betale topskat, når du tjener mere end 467.300 kr. (2016), så hvis du ikke behøver at tage så mange penge ud af din virksomhed, kan du spare dem op i virksomheden ved hjælp af virksomhedsskatteordningen.

I praksis skal du blot lade pengene stå på bankkontoen. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten kan Dania Regnskab se, at du har sparet pengene op i banken. Så for eksempel, hvis du har tjent en million, og du tager 500.000 kroner som løn til dig selv, står der 500.000 kroner tilbage på virksomhedens bankkonto. Når vi indberetter din skat, vil du blive beskattet af 500.000 kr., som personlig indkomst. Hvis afgiften er 50%, skal du betale 250.000 kroner i personlig indkomst. Derefter vil de resterende 500.000 kroner i forretningskontoen blive beskattet som et selskab med begrænset ansvar, som betaler en lavere afgift (i 2015, var satsen 23,5%, og i 2016 er den 22%).

Så ved at efterlade penge på virksomhedens bankkonto, vil du betale 22% af opsparingen i 2016. Men når du tager penge ud i fremtiden – lad os sige, du tager det ud om tre år – så vil du have en anden skat til at betale. Hvis du betaler 55% i skat det år, du tager de 500.000 kroner ud, skal du betale 55% i skat minus 22%, som du allerede har betalt i 2016. På denne måde kan du udskyde datoen for grundafgiften. Selvom det ikke er en reel besparelse, kan du udjævne din indkomst mellem år.

Et eksempel der illustrerer denne pointe: du tjener 600.000 kroner den første år, så i stedet for at tage 600.000 kroner ud som løn, tager du 400.000 kroner. Du sparer derfor at betale maksimalskat af de 200.000 kroner, som står på din bankkonto. Hvis du i år to kun tjener 200,000 kroner, kan du tage de 200.000 kr. ud, som du sparet op, det vil give dig en personlig indkomst på 400.000 kroner, hvilket er under den maksimale skat. I så fald ville du faktisk spare omkring 15% i omsætningen ved at undgå den maksimale skat.


Lukning af virksomhed

Hvis du har haft virksomheden i flere år, og du ønsker at lukke den ned, lukkes et enkeltmandsfirma meget enkel. Dania Regnskab vil logge på virk.dk, annullere din momsregistrering, og ændre din forskudsopgørelse på SKAT Borger. Det er alt. Hvis du sælger din virksomhed eller erhverver nogle aktiver, kan der være nogle skattemæssige spørgsmål i forbindelse med lukning af cvr nummeret. Men bortset fra, er det er simpelt.

Når det kommer til at være arbejdsløs, er der et par muligheder for dem, der har haft en virksomhed. Der er arbejdsløshedsforsikring, som du kan betale for. Du vil ikke altid få noget udbetalt; Det afhænger af, hvor mange år du har været medlem, og hvor meget indtjening du genererede i de seneste år. De er kaldt:


ASE:

Link til ASE


DANA:

Link til DANA

Prisen for ASE er 534 kr./måned (2016), og DANA er 578 kr./måned (2016). De udbetaler begge en månedsløn, når du er arbejdsløs.


Opsætning af virksomhedens hjemmeside og telefonnummer

For at kontrollere om virksomhedens navn er ledigt, anbefaler Dania Regnskab hjemmesiden:

Link til UnoEuro

der leverer internet-domæner. Der er er mange leverandører af domænenavne, men dette er vores foretrukne sted, på grund af deres pålidelighed og brugervenlighed.

Med hensyn til erhvervstelefonnumre, har mange virksomheder telefonnumre, der starter med ‘702’.

Link til TDC

dit primære nummer starter med ‘702’, mens de sidste fem cifre er valgt af dig. Du kan derefter programmere nummeret til at viderestille alle opkald til firmaet til din mobiltelefon eller andre. Omkostningerne til registrering af et 702-nummer er omkring 50 kroner per kvartal. Dania Regnskab anbefaler, at du gør dette fra dag ét, så du kan skrive “702” nummeret på al markedsføringsmateriale, herunder visitkort, tryksager, din hjemmeside mv. TDC’s “702” nummer ser lidt mere professionelt end dit personlige mobilnummer.

Hvis din virksomhed indebærer en masse rejser i udlandet, anbefaler Dania Regnskab mobiltelefonselskabet “3”. De tilbyder internationale telefontjenester til samme pris som lokale opkald i Danmark. Du kan tale fra Sverige, Storbritannien, Tyskland, Norge, Frankrig, Italien og flere andre lande. Hvis du rejser meget, vil det spare dig for en masse penge.

Link til 3


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til start af enkeltmandsvirksomhed?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Hvad tilbyder vi mindre virksomheder?

Hvad tilbyder vi mindre virksomheder?

Vi definerer “mindre virksomheder” som dem, der har behov for under 20 timers bogføring per måned (1-19 timer).

Hvis du har behov for mere end 19 timers bogføring per måned, så anbefaler vi, at du læser denne blog i stedet:

Hvad tilbyder vi større virksomheder?


Vi løser opgaver indenfor bogføring, momsregnskab, årsrapporter, selvangivelser, lønsedler og budgetter mv.

Denne blog fokuserer på de mindre virksomheder, der udgør en stor del af vores kunder.

Vi har gennem årene serviceret mere end 1500 virksomheder, og vores bogholdere er eksperter i at bogføre i e-conomic, Dinero og Billy.


Priser

Hvis du vil springe direkte til vores priser, så har du linket her:

Link til priser for mindre virksomheder

Ellers kan du læse mere nedenfor, om hvad vi kan hjælpe dig med.Regnskabsprogram

Vores mindre kunder bruger normalt et af ​​de tre mest populære regnskabsprogrammer i Danmark:

e-conomic

Dinero

Billy

Vi har derfor en masse erfaring i alle programmerne, og tilbyder at bogføre i dem alle 3.

Vi kan hjælpe dig med at vælge det rigtige regnskabsprogram, samt oprette en konto i de enkelte systemer, og hjælpe med at lave selve opsætningen heraf. Løbende kan vi også sørge for at tilrette systemerne, så kontoplanen og den øvrige opsætning, altid passer til dine behov.

Hvis du ikke allerede har valgt et regnskabsprogram, så giver vi dig et lynkursus her:


e-conomic:

Fordele:
e-conomic har langt de fleste funktioner, og er i vores mening et “rigtigt” regnskabsprogram. e-conomic har også de fleste brugere af de 3 programmer, og er dermed det mest populære.

Det er vores anbefaling til alle kunder, at de vælger e-conomic.

I vores optik er e-conomic det absolut bedste program på markedet, og vi har ingen aktier i at sælge det 🙂

e-conomic har også lavet mange fine videoer på Youtube, som kan hjælpe dig igang med stort set alle opgaver, som du har brug for at kunne løse i e-conomic.

Link til e-conomics videoer på Youtube

Ulemper:
Hvis du aldrig har arbejdet med regnskabsprogrammer før, så kan e-conomic godt virke lidt overvældende i starten.

Link:
Link til e-conomic

Pris:
Der findes 3 forskellige typer af licenser i e-conomic, med hver deres begrænsninger og priser:

Start-up:
119 kr. + moms per måned
1000 posteringer om året
Ingen automatisk bankafstemning

Small Business:
189 kr. + moms per måned
2000 posteringer om året
Automatisk bankafstemning

Professional:
359 kr. + moms per måned
5000 posteringer om året
Automatisk bankafstemning
Eksport af betalinger til netbank
Tillægsmoduler – herunder anlægskartotek, periodiseringer, autobank, abonnement, budget

Vi har taget et par uddrag af de funktioner, som vi synes er relevante ved sammenligning af licenserne. Men der er flere forskelle, og dem kan du læse mere om i linket nedenfor.

Du kan læse mere om e-conomics priser og funktioner her:

Link til priser på licenser i e-conomic


Dinero:

Fordele:
For nogle kunder virker Dinero’s brugerflade mere enkel. Den er ikke lavet til bogholdere og revisorer, men til mindre virksomheder. Det har nogle fordele naturligvis. Dinero har også en udemærket telefonsuppport, som holder åbent stort set hele ugen.

Ulemper:
Ingen fordele uden ulemper. Den valgte brugerflade giver efter vores mening en langsommere arbejdsgang, når bogholder eller revisor skal lave rettelser og efterposteringer. Af samme årsag er der ikke ret mange revisorer, som bruger Dinero sammenlignet med e-conomic. Ihvertfald ikke af eget valg, det er mest hvis en kunde har valgt systemet på forhånd, så er revisor “indlagt” til at følge med. Så største minus her er hastighed. Hvis du har mange bilag, kan det komme til udtryk på den regning du får fra din bogholder eller revisor. De skal nemlig bruge mere tid, for at løse deres opgaver. Har du få bilag, er det ikke sikkert, at forskellen betyder noget rigtigt.

Link:
Link til Dinero

Pris:
Der findes 2 forskellige typer af licenser i Dinero, med hver deres begrænsninger og priser:

Dinero Starter:
0 kr. + moms

Dinero har lavet en “starter” licens, så du har mulighed for at prøve deres system. Dog mangler det en masse funktioner, herunder bogføringssupport (du får kun support på programmet), der kan ikke scannes og vedhæftes bilag. Og du kan ikke maile dine salg som PDF-filer til dine kunder. Men når prisen er 0 kr. pr. måned, er det vel også fair nok.

Dinero Pro:
165 kr. + moms per måned (når du betaler for et helt år af gangen)
197 kr. + moms per måned (når du betaler en måned af gangen)

Dinero kalder deres komplette løsning for “Pro”, som indeholder de funktioner der nævnes ovenfor samt en masse andet.

Du kan læse mere omkring priser go funktioner i linket, som vi har skrevet her:

Link til priser på licenser i Dinero


Billy:

Fordele:
Billy er lavet til den mindre virksomhed. Man kan sige at det er en slags “lillebror” til Dinero, hvor man er gået efter samme kundesegment, men ikke har ramt samme niveau som Dinero. Skal man nævnte en fordel, bliver det brugerfladen, for kunder der er helt nybegyndere i regnskab. De kan muligvis finde trøst her, modsat de lidt sværere systemer som e-conomic og Dinero.

Ulemper:
Billy har valgt at skabe en brugerflade ud fra samme koncept fra Dinero, dvs. en brugerflade der er tiltænkt den mindre virksomhed. De er sluppet mindre heldigt fra det end Dinero efter vores mening, det betyder at programmet er langsommere og tungere end Dinero at anvende, ligesom funktionaliteten også er dårligere end både Dinero og e-conomic efter vores mening. Af samme årsag er der endnu færre revisorer, som bruger og anbefaler Billy.

Link:
Link til Billy

Pris:
Der findes 2 forskellige typer af licenser i Billy, med hver deres begrænsninger og priser:

Free:
Gratis udgave
Denne udgave er stærkt begrænset i funktionalitet og er kun en “prøvesmagning”

Premium:
195 kr. + moms per måned (ved årlig betaling)
235 kr. + moms per måned (ved månedlig betaling)
Bankafstemning
Mobilapp
Scanning af bilag

Du kan læse mere om priser og funktioner her:

Link til priser på licenser i Billy


Salgsfakturaer til dine kunder

Når du bruger enten e-conomic, Dinero eller Billy, så kan du selv lave salgsfakturaer til dine egne kunder. Når en tjeneste eller et produkt er blevet solgt og leveret, så logges der ind i systemet, og der udstedes efterfølgende en faktura i PDF til din kunde. Fakturaen sendes normalt direkte fra systemet til din kunde per mail, og gemmes derefter i systemet. Vi bogfører så senere selve indbetalingen fra kunden, når den ses på banken, og matcher derved salgsfakturaen med indbetalingen i regnskabssystemet (så den registreres som “betalt”).

Vi kan hjælpe dig med at opsætte selve salgsfakturaen. Dvs. at vi kan sætte de rigtige oplysninger på salgsfakturaen, herunder navn, adresse, betalingsoplysninger, logo mv. Hvis du ikke ønsker at fakturere dine kunder selv, så kan vi også hjælpe dig med dette.


Fremsendelse af rykkerskrivelser og rentenotaer til dine kunder ved manglende betaling

De fleste virksomheder halter lidt bagefter med deres rykkerprocedurer. Hvis du benytter e-conomic eller Dinero, så har du ret gode værktøjer til at styre hele rykkerproceduren, men det kræver noget erfaring, så du ikke får rykket de forkerte kunder. F.eks. skal du huske, at hele regnskabet skal være afstemt, inden der udsendes rykkere – herunder at banken skal være afstemt, så du er sikker på at alle indbetalinger, er bogført korrekt.

Vi kan hjælpe dig med opsætningen af både selve rykkerskrivelsen, men også rentenota og kontoudtog, ligesom vi kan klare hele rykkerproceduren for dig, hvis du ikke selv ønsker at prøve kræfter med dette.


Betaling af regninger til dine leverandører

Du kan enten vælge at betale dine regninger til dine leverandører selv, eller du kan vælge, at bede os betale regningerne for dig.

Hvis du vælger at bede os betale regningerne for dig, så opretter vi betalingerne i din netbank, og du har så det endelige ansvar for at godkende betalingerne. Det tilsikrer, at der ikke betales regninger ved en fejl, hvis du f.eks. har lavet en særlig aftale med en leverandør, som vi ikke lige er blevet informeret om.


Scanning af bilag til bogføring

I disse moderne tider finder du ikke mange, som stadig sidder med deres bilagsmapper og sorterer bilag. Alle regnskabsprogrammerne som vi arbejder med, har glimrende scanningsfunktioner. Dvs. at du kan uploade dine bilag til regnskabsprogrammet, og at man så kan bogføre bilaget direkte i regnskabsprogrammet, og gemme det her som PDF. Det betyder at du ikke længere, behøver at gemme dine bilag i papirform. Det er nok, at bilagene er scannet og gemt i regnskabsprogrammet.

Vi kan hjælpe dig med at opsætte scanningsmodulet korrekt, og sørger for at du kommer i gang med at scanne dine bilag.


Download apps til at scanne bilag

Alle de regnskabsprogrammer vi bruger, dvs. e-conomic, Dinero og Billy, har deres egne apps, som du kan bruge til at scanne bilag og lave salgsfakturaer mv. Du finder deres apps her:


e-conomic:

iTunes:
Download app til at scanne bilag til e-conomic i App Store

Android:

Salg:
Download app til at lave salgsfakturaer i e-conomic i Google Play

Udgifter:
Download app til at scanne bilag til e-conomic i Google Play


Dinero:

iTunes:
Download app til at scanne bilag til Dinero i App Store

Google Play:
Download app til at scanne bilag til Dinero i Google Play


Billy:

iTunes:
Download app til at scanne bilag til Billy’s Billing i App Store

Google Play:
Download app til at scanne bilag til Billy’s Billing i Google Play


Bogføring af fakturaer fra leverandører og kvitteringer

Alle dine leverandørfakturaer og kvitteringer skal bogføres i enten e-conomic, Dinero eller Billy. Dette går man for at kunne opstille et korrekt regnskab, og derefter beregne moms og skat.

Hvis du ikke ønsker at bogføre selv, så klarer vi hele bogføringen for dig.


Valg af lønsystem

For at lave lønsedler til dine medarbejdere, skal du have et lønsystem. De fleste virksomheder vælger enten Danløn eller Bluegarden.

Vi kan hjælpe dig med at vælge det lønsystem, som passer til dig.


Lønsedler

Når du har medarbejdere, så skal de have en lønseddel hver måned. Lønsedlerne udarbejder man i dit lønsystem. Hvis du ikke allerede har valgt et lønsystem, så giver vi dig her et lynkursus i det 2 mest populære:


Danløn:

Fordele:
Danløn er lavet til både små og større virksomheder, med en rimelig nem brugerflade. Prisen er fast per lønseddel, derfor at det ret nemt at vide, man man reelt betaler for.

Ulemper:
Hvis man har rigtig mange ansatte, kan der være nogen fordele at hente hos konkurrenten Bluegarden. Men for en mindre virksomhed, mener vi at Danløn er klart en bedste løsning.

Link:
Link til Danløn

Pris:
20 kr. + moms per bogført lønseddel

Du kan læse mere om pris og funktionalitet her:

Link til priser på Danløn


Bluegarden:

Fordele:
Bluegarden mener vi er bedst til større virksomheder, hvor der er mulighed for at importere og automatisere en del af lønningerne. De har en glimrende support, der hjælper både med selve lønsedlerne, men også hvis der er spørgsmål af mere generel karaktér. Denne mulighed har man ikke med Danløn.

Ulemper:
Bluegarden har en ret teknisk brugerflade, og kan være svær at overskue for en kunde, der ikke har meget erfaring i at lave løn.

Link:
Link til Bluegarden

Pris:
Priserne er lidt sværere at forstå her, da der betales for forskellige services. Du kan beregne en pris her, baseret på antal medarbejdere:

Link til priser på Bluegarden

Hvis du ikke ønsker at lave lønsedlerne selv, så tilbyder vi at klare hele dit lønregnskab for dig. Dvs. at vi udover selve udarbejdelsen af lønsedlerne, også kan hjælpe med sygedagpengerefusion, refusion af løntilskud, opdatere dit ferieregnskab, samt bistå med alle de øvrige ad hoc opgaver der kommer, når man har medarbejdere.


Indberetning af moms

De fleste virksomheder skal indberette deres moms hvert kvartal. Andre virksomheder indberetter deres moms per halve år og andre månedsvis. Det er din omsætning der bestemmer, hvor hyppigt du skat afregne moms. I det første regnskabsår, skal man som udgangspunkt afregne sin moms hvert kvartal. Efter der er gået et år, så ændres man til halvårlig afregning af moms, hvis omsætningen har været mindre end 1.000.000 kr. + moms.

Uanset om du selv bogfører eller om vi bogfører, så kan vi sørge for at indberette din moms korrekt og rettidigt til SKAT.


Årsrapport


Enkeltmandsvirksomhed:

Frist:
For en enkeltmandsvirksomhed findes der ikke som sådan en frist for at indberette årsrapport. Man har kun en frist for at indberette sin selvangivelse. Årsrapporten er kun til eget brug, indtil at SKAT beder om at se den. Og det er slet ikke altid, at de gør det. Faktisk hører det mere til undtagelsen end reglen. Men årsrapporten er nødvendig for at kunne beregne din skattepligtige indkomst korrekt. Derfor laver man den alligevel. Enkelte kunder springer dog selve årsrapporten over, og laver i stedet en beregning af deres skattepligtige indkomst ud fra en balance. Resultatet bliver det samme, hvis det gøres korrekt. Men det ser naturligvis ikke så godt ud nede i banken. Derfor anbefaler vi, at man laver en årsrapport.

Når Dania Regnskab har bogført, så kan vi hjælpe dig med:
Når vi har bogført, så udarbejder vi årsrapporten for din enkeltmandsvirksomhed baseret på vores balance. Du behøver ikke at foretaget dig noget, andet end at supplere med eventuelle svar på spørgsmål, som vi måtte have.

Når du selv har bogført, så kan vi hjælpe dig med:
Hvis du selv har bogført hele året, og kun ønsker hjælp med årsrapporten, så skal vi først blive enige om, hvad vi gør med fejl i din egen bogføring. Retter du selv disse fejl. Eller betaler du os for at rette dem. Når dette er på plads, så gennemgår vi din bogføring, og opstiller herefter din årsrapport.


Selskab:

Frist:
Selskaber skal indberette deres årsrapport 5 måneder efter, at deres regnskabsår er afsluttet. Dvs. at hvis du følger kalenderåret, så skal du indberette din årsrapport for 2019 den 31. maj 2020.

Når Dania Regnskab har bogført, så kan vi hjælpe dig med:
Når vi har bogført, så udarbejder vi årsrapporten for selskabet baseret på vores balance. Du behøver ikke at foretaget dig noget, andet end at supplere med eventuelle svar på spørgsmål, som vi måtte have.

Når du selv har bogført, så kan vi hjælpe dig med:
Hvis du selv har bogført hele året, og kun ønsker hjælp med årsrapporten, så skal vi først blive enige om, hvad vi gør med fejl i din egen bogføring. Retter du selv disse fejl. Eller betaler du os for at rette dem. Når dette er på plads, så gennemgår vi din bogføring, og opstiller herefter din årsrapport.


Selvangivelse


Enkeltmandsvirksomheder:

Frist:
Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du indberette din selvangivelse 1. juli hver år. Dvs. at man får 2019 indberetter sin selvangivelse til den 1. juli 2020.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde selvangivelsen, den kalder man i øvrigt for den udvidede selvangivelse, samt at få den indberettet korrekt og rettidigt til SKAT.


Selskaber:

Frist:
Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, så skal du som udgangspunkt indberette din selvangivelse 6 måneder efter at dit regnskabsår er slut. Dvs. at hvis du følger kalenderåret som regnskabsår, så skal du når 2019 er afsluttet, selvangive den 30. juni 2020.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde selskabets selvangivelse, herunder at få den indberettet korrekt og rettidigt til Skattestyrelsen.


Betaling af skat


Enkeltmandsvirksomheder:
Ti gange om året, betaler ejere af enkeltmandsvirksomheder en særlig form for personlig skat, der kaldes B-Skat. Vi vurderer din personlige skat i begyndelsen af ​​året ved at estimere virksomhedens omsætning og udgifter. Hvis vi estimerer at året vil give et overskud, så sender Skattestyrelsen 10 betalinger, der skal betales hver måned fra januar til maj, med ingen skat i juni; den anden halvdel af de 10 skatter betales fra juli til november, mens der ingen skat betales i december. Dette er den indledende afgift, der kaldes “Forskudsopgørelse” eller “Forskudsregistrering”.

Alle enkeltmandsvirksomheder følger kalenderåret, så for mindre virksomheder, slutter regnskabsåret altid den 31. december. Årsrapporten skal indberettes den 1. juli det følgende år, og skatten betales til Skattestyrelsen på samme dato. Vores service er en “full service” ydelse, der består af udarbejdelse af både årsrapport og selvangivelse. Årsrapporten er ikke et lovkrav i Danmark, men nødvendig for at kunne selvangivelse.
Vi kan hjælpe dig med at beregne et forventet overskud for året, og herefter få tilpasset din forskudsopgørelse, så den passer til dine forventninger.


Selskaber:

Betaling af aconto selskabsskatterater:
Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, så skal du betale 2 aconto selskabsskatterater i løbet af regnskabsåret, endvidere er der en 3. rate, efter at regnskabsåret er slut, hvor du kan få afregnet eventuelle restskatter, inden der selvangives.


Vi kan hjælpe dig med at beregne dine aconto selskabsskatterater, herunder få dem korrekt registreret på SKAT Erhverv.


Etablering af virksomhed

Hvis du er ved etablere din virksomhed, er der naturligvis mange beslutninger der skal træffes. Herunder hvilken virksomhedsstruktur du skal vælge. Enkeltmandsvirksomhed eller selskabsform. Vi har lavet en video, som du kan se nedenfor, der beskriver de forskellige virksomhedstyper, som man kan vælge mellem. Dog med fokus på enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber (ApS( og iværksætterselskaber (IVS).

Vi kan hjælpe dig med at registrere din virksomhed, uanset hvilken virksomhedsstruktur du vælger. Vi kan også give dig sparring i forbindelse med valg af virksomhedsstruktur, herunder fortælle dig om fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedsstrukturer.

Budgetter

Bankerne beder næsten altid om et budget, hvis du vil åbne en ny bankkonto til din virksomhed – også selvom du ikke vil have en kassekredit.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde hele budgettet, dvs. at vi sørger for:

Resultatbudget
Likviditetsbudget
Balancebudget
Privatforbrugsbudget


Restauratørbevilling

Virksomheder som ønsker at servere alkohol til deres kunder, skal forinden ansøge om en restauratørbevilling. Den kalder man også i daglig tale for en “alkoholbevilling”.

Vi kan bistå dig med hele processen. Vi udarbejder selve ansøgningen om restauratørbevilling, herunder bestyreransøgningen (hvis du driver et selskab) og det nødvendige budget. Vi sørger for at indhente de påkrævede restanceattester fra SKAT. Hvis du driver et selskab, kan vi også foretage de nødvendige ændringer til dine vedtægter, herunder udarbejdelse af generalforsamlingsprotokol for den ekstraordinære generalforsamling. Når selve ansøgning er klaret, så indsamler vi al nødvendig dokumentation og forbereder det hele til bevillingsmyndigheden.


Har du nogle spørgsmål til de ydelser, som vi tilbyder mindre virksomheder?


Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


IVS: Hvad er et iværksætterselskab?

Den største forskel mellem et iværksætterselskab (IVS) og et anpartsselskab (ApS) er, at mens et anpartsselskab (ApS) kræver en startkapital på 50.000 kr., så kan startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) være helt ned til en enkelt dansk krone (1 kr.). Derudover er der hos et iværksætterselskab (IVS), et krav om at 25% af de overskud der måtte komme, skal spares op i en særlig reserve for iværksætterselskabet, indtil du har en samlet reserve (opsparing af egenkapital) på 50.000 kr.

IVS: Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til “IVS”.
Som ejer af et iværksætterselskab (IVS), hæfter du ikke personligt for iværksætterselskabets gæld og forpligtelser.
Din risiko er således begrænset til den kapital, som du indskyder i iværksætterselskabet.


Hvordan adskiller et iværksætterselskab (IVS) sig fra et anpartsselskab (ApS)?

Den største forskel mellem et iværksætterselskab (IVS) og et anpartsselskab (ApS) er, at mens et anpartsselskab (ApS) kræver en startkapital på 50.000 kr., så kan startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) være helt ned til en enkelt dansk krone (1 kr.). Derudover er der hos et iværksætterselskab (IVS), et krav om at 25% af de overskud der måtte komme i fremtiden, skal spares op i en særlig reserve for iværksætterselskabet, indtil at iværksætterselskabet har en samlet reserve (opsparing af egenkapital) på 50.000 kr.

Herefter kan du, hvis det måtte ønskes, omdanne dit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS).

Startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) kan være alt fra 1-49.999 kr. De love der i øvrigt regulerer et iværksætterselskab (IVS), er de samme som dem, der regulerer et anpartsselskab (ApS), så den største fordel ved et iværksætterselskab (IVS) er det begrænsede kapitalkrav.


Registrering af et nyt iværksætterselskab (IVS) hos Erhvervsstyrelsen

Et iværksætterselskab (IVS) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. For at registrere et iværksætterselskab (IVS), skal du beslutte størrelsen af iværksætterselskabets stiftelseskapital (1-49.999 kr.).

Det nemmeste er at vedtage en startkapital under 25.000 kr., da du så kan lave en “egenerklæring”, hvor du selv bekræfter at kapitalen er indskudt kontant til iværksætterselskabets kasse.

Er startkapitalen mere end 25.000 kr., så skal der enten være en advokat eller en bankrådgiver, der kan bekræfte at startkapitalen er indbetalt.

Der kan være en eller flere ejere i et iværksætterselskab (IVS). Ejerne af et iværksætterselskab (IVS) kan være enten personer eller andre selskaber.

Iværksætterselskabets kapital tilhører alene iværksætterselskabet og ikke ejerne. Ejerne kan disponere over iværksætterselskabet. Og ejerne kan udbetale løn, betale regninger, udbytte mv., men indtil at der er vedtaget en udbetaling fra iværksætterselskabet, så tilhører de penge der er i iværksætterselskabet, kun iværksætterselskabet. Man må derfor som udgangspunkt, ikke som ejer, låne penge af iværksætterselskabet. Man skal som ejer have enten en løn eller et udbytte, for at kunne få penge ud af iværksætterselskabet.


Iværksætterselskabets ledelse

Et iværksætterselskab (IVS) kan have en eller flere direktører. En direktør (eller direktørerne, når der er flere) udgør iværksætterselskabets ledelse. Det er kun personer, som kan være en del af et iværksætterselskabs ledelse, dvs. at et andet selskab, ikke kan være direktør.


Iværksætterselskabets ejere

Iværksætterselskabet kan have en eller flere ejere. Iværksætterselskabets direktør kan også godt være ejer af iværksætterselskabet, enten af hele eller dele af iværksætterselskabet, men behøver ikke at være det.

Ejere kan være enten personer eller andre selskaber.


Deponering af iværksætterselskabets stiftelseskapital ved registrering

Når man starter et ny iværksætterselskab (IVS), så skal stiftelseskapitalen indbetales i kontanter.

Der kan ikke laves et indskud af aktiver (apportindskud) i stedet for en kontant indbetaling, ligesom der kan gøres i et anpartsselskab (ApS).


CVR-nummer

Når du har registreret dit nye iværksætterselskab (IVS), så modtager du et CVR-nummer for iværksætterselskabet.

Dette CVR-nummer kaldes i daglig tale også for iværksætterselskabets momsnummer.

Dette nummer er både iværksætterselskabet momsnummer, og også iværksætterselskabets identifikationsnummer overfor myndigheder, kunder og leverandører m.fl.


NemID

Når iværksætterselskabet er registeret, skal du have lavet et NemID.

Dette kan bestilles på:

Link til at bestille NemID

Denne form for ID, fungerer som en digital signatur, der anvendes ved login på alle offentlige websites, netbanker og meget andet.


e-Boks

Når du har fået dit NemID, skal du have registreret en “e-Boks”.

Dette er en digital postkasse. Det er her, at myndighederne sender al deres post til, som er relevant for iværksætterselskabet.
Du kan registrere en e-Boks på:

Link til e-Boks


Opgaver der skal løses af iværksætterselskabets daglige ledelse, efter at iværksætterselskabet er registreret


Løbende beslutninger som vedrører selskabet træffes af ledelsen

Det er iværksætterselskabets ledelse, der træffer de løbende beslutninger, der vedrører iværksætterselskabets normale drift.

Ledelsen ansættes af ejerne af iværksætterselskabet på en generalforsamling.

Så man kan sige, at det ultimativt er ejerne der bestemmer, hvilken retning iværksætterselskabet skal gå.

Men rent praktisk er det direktøren (eller direktørerne), som i det daglige underskriver kontrakter og laver aftaler med leverandører, kunder mv.


Bogføring

Ledelsen er ansvarlig for at tilrettelægge en bogføring, der opfylder lovens krav herom.


Momsregnskab

Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et momsregnskab for selskabet (hvis iværksætterselskabet er momsregistreret), og sørge for at momsen indberettes rettidigt, i henhold til de frister der sættes af SKAT.


Lønsumsafgift

Enkelte iværksætterselskaber skal også betale lønsumsafgift. For disse iværksætterselskaber er ledelsen ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes et lønsumsafgiftsregnskab og at der indberettes lønsumsafgift rettidigt.


Punktafgifter

For iværksætterselskaber der importerer visse typer at varer fra andre EU-lande, skal der ligeledes udarbejdes et punktafgiftsregnskab, ligesom der skal indberettes og betales punktafgifter rettidigt. Det er ledelsen ansvar, at indberetningen sker rettidigt.


Lønsedler og skat for medarbejdere

Iværksætterselskaber der ansætter medarbejdere, skal være registreret som arbejdsgiver hos SKAT. Ledelsen er ansvarlig for, at der laves et lønregnskab, udarbejdes lønsedler, og at der løbende indberettes personaleskatter, feriepenge, ATP mv.


Indberetning af årsrapport

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen rettidigt.


Selvangivelse

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter sin selvangivelse til SKAT rettidigt.


Udbytte og udbytteskat

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter evt. udbytte og udbytteskat til SKAT rettidigt.

Du kan læse mere om udbytte og udbytteskat i vores blog her:

Link til blog omkring udbytte og udbytteskat


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til iværksætterselskaber (IVS)?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


ApS: Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til “ApS”.
Som ejer af et ApS, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.
Din risiko er således begrænset til den kapital, som du indskyder i selskabet.

ApS: Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til “ApS”.
Som ejer af et anpartsselskab (ApS), hæfter du ikke personligt for anpartsselskabets gæld og forpligtelser.
Din risiko er således begrænset til den kapital, som du indskyder i anpartsselskabet.


Registrering af et nyt anpartsselskab (ApS)


Registrering af et nyt anpartsselskab (ApS) hos Erhvervsstyrelsen

Et anpartsselskab (ApS) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

For at registrere et anpartsselskab (ApS), skal du minimum indskyde 50.000 kr. i stiftelseskapital.

Der kan være en eller flere ejere. Ejerne af et anpartsselskab (ApS) kan være enten personer eller andre selskaber.

Anpartsselskabets kapital tilhører alene anpartsselskabet og ikke ejerne. Ejerne kan disponere over anpartsselskabet. Og ejerne kan udbetale løn, betale regninger, udbytte mv., men indtil at der er vedtaget en udbetaling fra anpartsselskabet, så tilhører de penge der er i anpartsselskabet, kun anpartsselskabet. Man må derfor som udgangspunkt, ikke som ejer, låne penge af anpartsselskabet. Man skal som ejer have enten en løn eller et udbytte, for at kunne få penge ud af anpartsselskabet.


Anpartsselskabets ledelse

Et anpartsselskab (ApS) kan have en eller flere direktører.

En direktør (eller direktørerne, når der er flere) udgør anpartsselskabets ledelse. Det er kun personer, som kan være en del af et anpartsselskabs ledelse, dvs. at et andet selskab, ikke kan være direktør.


Anpartsselskabets ejere

Anpartsselskabet kan have en eller flere ejere.

Anpartsselskabets direktør kan være ejer af anpartsselskabet, enten af hele eller dele af anpartsselskabet, men behøver ikke at være det. Ejere kan være enten personer eller andre selskaber.


Deponering af anpartsselskabets stiftelseskapital ved registrering

Når man starter et ny anpartsselskab (ApS), kan du enten deponere stiftelseskapitalen i kontanter, eller du kan lave et indskud af aktiver. Indskud af kontanter er absolut den nemmeste og billigste metode, men du kan i princippet også deponere aktiver – f.eks. en bil, varer, inventar osv. Dette er dog langt mere kompliceret og dyrere. Først skal du bruge en revisor, der laver en liste over alle aktiver, du gerne vil indskyde i anpartsselskabet som egenkapital. Herefter vurderer revisor værdien af ​​disse aktiver og erklærer hvor meget værdien af aktiverne er. En revisors tager et honorar for dette, og det kan godt være ret dyrt. Det kan også være ret svært, at finde en revisor, der vil lave erklæringen. Derfor anbefaler vi altid at indskyde hele stiftelseskapitalen kontant. Har du senere nogle aktiver, som du gerne vil indskyde i anpartsselskabet, så kan du i stedet sælge dem til anpartsselskabet, og så betale dig selv for aktiverne, ud af den kapital der står i anpartsselskabet. Det er absolut det nemmeste og billigste.


CVR-nummer

Når du har registreret dit nye anpartsselskab (ApS), så modtager du et CVR-nummer for anpartsselskabet.

Dette CVR-nummer kaldes i daglig tale også for anpartsselskabets momsnummer. Dette nummer er både anpartsselskabet momsnummer, og også anpartsselskabets identifikationsnummer overfor myndigheder, kunder og leverandører m.fl.


NemID

Når anpartsselskabet er registeret, skal du have lavet et NemID.

Dette kan bestilles på:

Link til at bestille NemID

Denne form for ID, fungerer som en digital signatur, der anvendes ved login på alle offentlige websites, netbanker og meget andet.


e-Boks

Når du har fået dit NemID, skal du have registreret en “e-Boks”.

Dette er en digital postkasse. Det er her, at myndighederne sender al deres post til, som er relevant for anpartsselskabet.
Du kan registrere en e-Boks på:

Link til e-Boks


Opgaver der skal løses af anpartsselskabets daglige ledelse, efter at anpartsselskabet er registreret


Løbende beslutninger som vedrører anpartsselskabet træffes af ledelsen

Det er anpartsselskabets ledelse, der træffer de løbende beslutninger, der vedrører anpartsselskabets normale drift.

Ledelsen ansættes af ejerne af anpartsselskabet på en generalforsamling.

Så man kan sige, at det ultimativt er ejerne der bestemmer, hvilken retning anpartsselskabet skal gå.
Men rent praktisk er det direktøren (eller direktørerne), som i det daglige underskriver kontrakter og laver aftaler med leverandører, kunder mv.


Bogføring

Ledelsen i et anpartsselskab (ApS) er ansvarlig for at tilrettelægge en bogføring, der opfylder lovens krav herom.


Momsregnskab

Ledelsen i et anpartsselskab (ApS) er ansvarlig for at udarbejde et momsregnskab for anpartsselskabet (hvis anpartsselskabet er momsregistreret), og sørge for at momsen indberettes rettidigt, i henhold til de frister der sættes af SKAT.

Moms betales normal hvert kvartal – men mindre virksomheder betaler moms hvert halve år.

Afregningsperioden bestemmes af din omsætning.


Lønsumsafgift

Enkelte anpartsselskaber skal også betale lønsumsafgift. For disse anpartsselskaber er ledelsen ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes et lønsumsafgiftsregnskab og at der indberettes lønsumsafgift rettidigt.


Punktafgifter

For anpartsselskaber der importerer visse typer at varer fra andre EU-lande, skal der ligeledes udarbejdes et punktafgiftsregnskab, ligesom der skal indberettes og betales punktafgifter rettidigt. Det er ledelsen ansvar, at indberetningen sker rettidigt.


Lønsedler og skat for medarbejdere

Anpartsselskaber der ansætter medarbejdere, skal være registreret som arbejdsgiver hos SKAT. Ledelsen er ansvarlig for, at der laves et lønregnskab, udarbejdes lønsedler, og at der løbende indberettes personaleskatter, feriepenge, ATP mv.


Indberetning af årsrapport

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen rettidigt.

Indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.


Selvangivelse

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter sin selvangivelse til SKAT rettidigt.


Udbytte og udbytteskat

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter evt. udbytte og udbytteskat til SKAT rettidigt.

Du kan læse mere om udbytte og udbytteskat i vores blog her:

Link til blog


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til anpartsselskaber (ApS)?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes