Forrige side

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til “ApS”.
Som ejer af et ApS, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser.
Din risiko er således begrænset til den kapital, som du indskyder i selskabet.

Hvad er et anpartsselskab?

 

Registrering af et nyt anpartsselskab (ApS) hos Erhvervsstyrelsen

Et anpartsselskab (ApS) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

For at registrere et anpartsselskab (ApS), skal du minimum indskyde 40.000 kr. i stiftelseskapital.

Der kan være en eller flere ejere. Ejerne af et anpartsselskab (ApS) kan være enten personer eller andre selskaber.

Anpartsselskabets kapital tilhører alene anpartsselskabet og ikke ejerne. Ejerne kan disponere over anpartsselskabet. Og ejerne kan udbetale løn, betale regninger, udbytte mv., men indtil at der er vedtaget en udbetaling fra anpartsselskabet, så tilhører de penge der er i anpartsselskabet, kun anpartsselskabet. Man må derfor som udgangspunkt, ikke som ejer, låne penge af anpartsselskabet. Man skal som ejer have enten en løn eller et udbytte, for at kunne få penge ud af anpartsselskabet.

 

Anpartsselskabets ledelse

Et anpartsselskab (ApS) kan have en eller flere direktører.

En direktør (eller direktørerne, når der er flere) udgør anpartsselskabets ledelse. Det er kun personer, som kan være en del af et anpartsselskabs ledelse, dvs. at et andet selskab, ikke kan være direktør.

 

Anpartsselskabets ejere

Anpartsselskabet kan have en eller flere ejere.

Anpartsselskabets direktør kan være ejer af anpartsselskabet, enten af hele eller dele af anpartsselskabet, men behøver ikke at være det. Ejere kan være enten personer eller andre selskaber.

 

Deponering af anpartsselskabets stiftelseskapital ved registrering

Når man starter et ny anpartsselskab (ApS), kan du enten deponere stiftelseskapitalen i kontanter, eller du kan lave et indskud af aktiver. Indskud af kontanter er absolut den nemmeste og billigste metode, men du kan i princippet også deponere aktiver – f.eks. en bil, varer, inventar osv. Dette er dog langt mere kompliceret og dyrere. Først skal du bruge en revisor, der laver en liste over alle aktiver, du gerne vil indskyde i anpartsselskabet som egenkapital. Herefter vurderer revisor værdien af ​​disse aktiver og erklærer hvor meget værdien af aktiverne er. En revisors tager et honorar for dette, og det kan godt være ret dyrt. Det kan også være ret svært, at finde en revisor, der vil lave erklæringen. Derfor anbefaler vi altid at indskyde hele stiftelseskapitalen kontant. Har du senere nogle aktiver, som du gerne vil indskyde i anpartsselskabet, så kan du i stedet sælge dem til anpartsselskabet, og så betale dig selv for aktiverne, ud af den kapital der står i anpartsselskabet. Det er absolut det nemmeste og billigste.

 

CVR-nummer

Når du har registreret dit nye anpartsselskab (ApS), så modtager du et CVR-nummer for anpartsselskabet.

Dette CVR-nummer kaldes i daglig tale også for anpartsselskabets momsnummer. Dette nummer er både anpartsselskabet momsnummer, og også anpartsselskabets identifikationsnummer overfor myndigheder, kunder og leverandører m.fl.

 

NemID

Når anpartsselskabet er registeret, skal du have lavet et NemID.

Dette kan bestilles på:

Link til at bestille NemID

Denne form for ID, fungerer som en digital signatur, der anvendes ved login på alle offentlige websites, netbanker og meget andet.

 

e-Boks

Når du har fået dit NemID, skal du have registreret en “e-Boks”.

Dette er en digital postkasse. Det er her, at myndighederne sender al deres post til, som er relevant for anpartsselskabet.
Du kan registrere en e-Boks på:

Link til e-Boks

 

Opgaver der skal løses af anpartsselskabets daglige ledelse, efter at anpartsselskabet er registreret

 

Løbende beslutninger som vedrører anpartsselskabet træffes af ledelsen

Det er anpartsselskabets ledelse, der træffer de løbende beslutninger, der vedrører anpartsselskabets normale drift.

Ledelsen ansættes af ejerne af anpartsselskabet på en generalforsamling.

Så man kan sige, at det ultimativt er ejerne der bestemmer, hvilken retning anpartsselskabet skal gå.
Men rent praktisk er det direktøren (eller direktørerne), som i det daglige underskriver kontrakter og laver aftaler med leverandører, kunder mv.

 

Bogføring

Ledelsen i et anpartsselskab (ApS) er ansvarlig for at tilrettelægge en bogføring, der opfylder lovens krav herom.

 

Momsregnskab

Ledelsen i et anpartsselskab (ApS) er ansvarlig for at udarbejde et momsregnskab for anpartsselskabet (hvis anpartsselskabet er momsregistreret), og sørge for at momsen indberettes rettidigt, i henhold til de frister der sættes af SKAT.

Moms betales normal hvert kvartal – men mindre virksomheder betaler moms hvert halve år.

Afregningsperioden bestemmes af din omsætning.

 

Lønsumsafgift

Enkelte anpartsselskaber skal også betale lønsumsafgift. For disse anpartsselskaber er ledelsen ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes et lønsumsafgiftsregnskab og at der indberettes lønsumsafgift rettidigt.

 

Punktafgifter

For anpartsselskaber der importerer visse typer at varer fra andre EU-lande, skal der ligeledes udarbejdes et punktafgiftsregnskab, ligesom der skal indberettes og betales punktafgifter rettidigt. Det er ledelsen ansvar, at indberetningen sker rettidigt.

 

Lønsedler og skat for medarbejdere

Anpartsselskaber der ansætter medarbejdere, skal være registreret som arbejdsgiver hos SKAT. Ledelsen er ansvarlig for, at der laves et lønregnskab, udarbejdes lønsedler, og at der løbende indberettes personaleskatter, feriepenge, ATP mv.

 

Indberetning af årsrapport

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen rettidigt.

Indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Selvangivelse

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter sin selvangivelse til SKAT rettidigt.

 

Udbytte og udbytteskat

Ledelsen er ansvarlig for, at anpartsselskabet hvert år indberetter evt. udbytte og udbytteskat til SKAT rettidigt.

Du kan læse mere om udbytte og udbytteskat i vores blog her:

Link til blog

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til anpartsselskaber (ApS)?