Prisliste for alle vores ydelser

Få beregnet et estimat af vores samlede honorar

Vi har lavet en prisberegner, der kan give dig et estimat over vores priser på din bogføring, årsrapport og selvangivelse samt lønregnskab, baseret på størrelsen af dit regnskab (antal fakturaer, antal bankposteringer og antal medarbejdere):

Link til prisberegner

Den endelige pris afhænger naturligvis af din specifikke situation og krav.

Se venligst nedenfor for vores standardpriser.

Bogføring

1-2 timer pr. måned: 395 kr. + moms pr. time
3-19 timer pr. måned: 350 kr. + moms pr. time
20-79 timer pr. måned: 295 kr. + moms pr. time
80 timer eller mere pr. måned: 250 kr. + moms pr. time

NB:

Vi anbefaler at bruge e-conomic som regnskabsprogram.

Link til e-conomic

Tjek priserne for brugen af e-conomic på deres hjemmeside.

Møder

Introduktionsmøde, 1 time (telefon/Skype): Gratis
Introduktionsmøde, 1 time (på vores kontor): 500 kr. + moms
Øvrige møder (telefon/Skype), 1 time: 500 kr. + moms
Øvrige møder (på vores kontor), 1 time: 1.000 kr. + moms

Årsrapport og selvangivelse

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed: 1.995-5.495 kr. + moms
Årsregnskab for I/S: 1.995-5.495 kr. + moms
Årsrapport for ApS (uden revision): 1.995-6.995 kr. + moms
Årsrapport for IVS (uden revision): 1.995-6.995 kr. + moms
Årsrapport for holdingselskab (uden revision, kun holdingaktiviteter): 1.995-2.995 kr. + moms

NB:

Den laveste pris angiver prisen for et firma uden aktivitet i løbet af året.

Alle priser inkluderer indberetning af selvangivelse.

Løn

Registrering af virksomhed som arbejdsgiver hos SKAT: 500 kr. + moms (engangsudgift)
Oprettelse af lønsystem (Danløn): 500 kr. + moms (engangsudgift)
Oprettelse af en ny medarbejder i lønsystem (Danløn): 150 kr. + moms (engangsudgift per ny medarbejder)
Honorar per lønseddel som vi laver i lønsystem (Danløn): 150 kr. + moms
Honorar per rettelse til en allerede bogført lønseddel: 150 kr. + moms
Indsendelse af en “nulindberetning” til SKAT, hvis der ikke har været nogen ansatte i en måned: 150 kr. + moms
Manuel beregning af timer eller andet før lønseddel kan laves: 395 kr. + moms per time
Ferieregnskab: 395 kr. + moms per time
Refusion af sygedagpenge, løntilskud mv.: 395 kr. + moms per time

NB:

Vi anbefaler at bruge Danløn som lønsystem.

Link til Danløn

Tjek priserne for brugen af Danløn på deres hjemmeside.

Pris for oprettelse af en ny enkeltmandsvirksomhed

Registrering af en ny enkeltmandsvirksomhed: 500 kr. + moms

Pris for oprettelse af et nyt ApS

Registrering af det nye ApS: 2.000 kr. + moms
Gebyr for advokat: 1.295 kr. + moms
Gebyr betalt til regeringen til registrering: 670 kr. (fritaget for moms)
Virksomhedsregistrering for moms, som arbejdsgiver og i ejerregistret: 1.000 kr. + moms
I alt 4.965 kr. + moms = 6.038,75 kr.

Et beløb på 3.750 kr. forudbetales til os inden registrering.

Pris for ændring af forskudsopgørelse

Pris for ændring af forskudsopgørelse: 500 kr. + moms

Pris for lukning af en enkeltmandsvirksomhed

Pris for lukning af en enkeltmandsvirksomhed: 500 kr. + moms

Pris for lukning af et selskab (ApS, IVS, A/S)

Pris for lukning af et selskab: 3.000 kr. + moms

Ansøgning om alkoholbevilling

Ansøgning om alkoholbevilling: 3.000-5.000 kr. + moms

Fornyelse af alkoholbevilling 1.000-2.000 kr. + moms

Budget

Budget: 1.500-3.000 kr. + moms

Har du nogle spørgsmål til vores priser?