Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Her har vi lavet en guide, til dig der ønsker at søge om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med Coronavirus/COVID-19 krisen.


Denne kompensationsordning er relevant for:

1: Enkeltmandsvirksomheder

2: Hvis du ejer mere end 25% af et selskab – og har fast arbejde i selskabet


Virksomheden skal opfylde følgende kriterier, for at du kan søge om kompensation:

Virksomheden har en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned.
Virksomheden forventer et omsætningstab på minimum 30 % i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af Coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt.
Virksomheden har ikke over 10 fuldtidsansatte i årsværk fra den 9. marts 2020.


Du skal starte med at logge ind på VIRK ved at klikke på dette link:

Link til at søge kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Derefter skal du logge ind til selve ansøgningen:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 1:

Du vil nu se de virksomhedsoplysninger, der knytter sig til dit NemID.

Nu kan du vælge, om din ægtefælle er “medarbejdende ægtefælle” (dette er kun relevant for enkeltmandsvirksomheder).

Derefter skal du klikke “Jeg accepterer ovenstående betingelser” og “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 2:

Du skal nu angive, hvilken type omsætning du har – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 3:

Nu skal sidste års omsætning fra 2019 oplyses.

Her kan du se en video, der viser hvordan du finder omsætningen i e-conomic:

Link til video – sådan printer du en balance i e-conomic

Du skal vedhæfte dokumentation for salget (f.eks. balance eller årsrapport) – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 4:

Herefter indtastes omsætningen i referenceperioden 1.4.2019 – 30.6.2019.

Hvis der er særlige omstændigheder, så kan du ændre referenceperioden.

Du skal vedhæfte dokumentation for salget (f.eks. balance e.lign.) – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 5:

Den forventede omsætning i perioden 9.3.2020 – 8.6.2020 angives (det bliver af gode grunde et estimat) – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 6:

Nu kan du se den beregnede kompensation – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 7:

Her indtaster du dine kontaktoplysninger – og derefter klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 8:

Her skal du afgive din “tro og love” erklæring – derefter klikkes “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 9:

Du får nu en opsummering til gennemgang.

Her skal du notere hvor mange årsværk dine medarbejdere arbejder – 1 medarbejder svarer til 1924 timer om året (svarer til 37 timer per uge).

Har du deltidsmedarbejdere, skal du omregne til fuldtidsmedarbejdere (årsværk).


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 10:

Klik “Jeg bekræfter ovenstående” – derefter klikkes “Send”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende


Step 11:

Du modtager nu en kvittering for din indberetning:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende
Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere

Her har vi lavet en guide, til dig der ønsker at søge om lønkompensation i forbindelse med Coronavirus/COVID-19 krisen.

Du skal starte med at logge ind på VIRK ved at klikke på dette link:

Link til at søge lønkompensation

Derefter skal du logge ind til selve ansøgningen:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 1:

Efter at du er logget ind med dit NemID, vil VIRK automatisk finde den virksomhed, der er tilknyttet dit NemID.

Du skal klikke i disse 2 felter – og derefter klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 2:

VIRK viser automatisk det antal medarbejdere, som der er indberettet til eIndkomst.

Du skal vælge, om du søger lønkompensation for 1-25 eller flere end 25 medarbejdere – og derefter klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 3:

Her skal du vælge, om du søger lønkompensation for alle dine medarbejdere for samme periode.

Ligeledes anføres selve perioden, der søges lønkompensation for – og derefter klikkes der på “Næste”:

NB: Du må gerne søge for alle 3 måneder nu.


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 4:

Nu skal du skrive navnet og CPR-nummeret på den medarbejder, som du ønsker at søge lønkompensation for.

Derefter klikker du “Hent lønoplysninger”.

Nu hentes indberettede lønoplysninger fra eIndkomst.

Har du flere medarbejdere, så kan du tilføje disse ved at klikke “Tilføj”.

Når alle medarbejdere der skal søges lønkompensation for er indtastet, så klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 5:

Du skal nu anføre om medarbejderen er:

Funktionær
Ikke-funktionær
Elev/lærling


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 6:

Derefter klikkes “Beregn kompensation”.

Nu kan du se, hvor meget lønkompensation du er berettiget til for medarbejderne.

Dette gøres for alle de medarbejdere, som du ønsker at søge lønkompensation for.

Når du er færdig, så klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 7:

Her indtaster du dine kontaktoplysninger – og derefter klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 8:

Her skal du afgive din “tro og love” erklæring:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 9:

Tjek at alle oplysninger du har givet er korrekte og klik i feltet “Jeg bekræfter ovenstående” – derefter klikkes der på “Næste”:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere


Step 10:

Du får nu en kvittering for at der er indberettet:


Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere
Coronavirus/COVID-19: Mindre virksomheder kan nu udskyde betaling af personaleskatter, B-skatter og moms

Regeringen har vedtaget at udskyde en række betalingsfrister for virksomheder. Betalingsfristerne for personaleskatter er udskudt i 4 måneder. Betalingsfristerne for B-skat i april og maj 2020 er udskudt. Betaling af moms er udskudt.

Coronavirus/COVID-19: Mindre virksomheder kan nu udskyde betaling af personaleskatter, B-skatter og moms

Regeringen har vedtaget at udskyde en række betalingsfrister for virksomheder.


Coronavirus/COVID-19: Mindre virksomheder kan nu udskyde betaling af personaleskatter, B-skatter og moms


Vi har lavet et overblik over de nye betalingsfrister her:


Personaleskatter:

Betalingsfristerne for personaleskatter er udskudt i 4 måneder:

Betalingsfristen for personaleskatter vedrørende april 2020 forfalder til betaling 10.9.2020 (før var betalingsfristen 11.5.2020)
Betalingsfristen for personaleskatter vedrørende maj 2020 forfalder til betaling 12.10.2020 (før var betalingsfristen 10.6.2020)
Betalingsfristen for personaleskatter vedrørende juni 2020 forfalder til betaling 10.11.2020 (før var betalingsfristen 10.7.2020)

Betalingsfristerne ændres automatisk i lønsystemer (Danløn, Bluegarden o. lign.).


B-skatter (enkeltmandsvirksomheder):

Betalingsfristerne for B-skat i april og maj 2020 er udskudt:

B-skatten for april 2020 er udskudt til 22.6.2020 (før var betalingsfristen 20.4.2020)

B-skatten for maj 2020 er udskudt til 21.12.2020 (før var betalingsfristen 20.5.2020)


Hvis du ændrer din B-skat (ved at sænke dit forventede overskud for 2020) senest onsdag 18.3.2020 kl.16:00, så vil betalingen automatisk blive rettet (enten til 0 kr. eller til et lavere beløb).

Hvis B-skatten efter din ændring er 0 kr., så trækker Skattestyrelsen ikke nogen penge fra din bankkonto via BetalingsService.

Hvis B-skatten for marts 2020 efter din ændring er lavere end nu (men ikke 0 kr.), så vil Skattestyrelsen sende betalingsoplysninger til dig, så du kan lave en manuel betaling.

Fremtidige rater vil blive rettet automatisk.


Hvis du ændrer din B-skat senere end onsdag 18.3.2020 kl.16:00, så vil betalingen for marts 2020 automatisk blive gennemført.

I denne situation skal du kontakte din bank, og bede dem tilbageføre betalingen.

Hvis du ikke kontakter din bank, så vil Skattestyrelsen refundere pengene snart.

Men vær opmærksom på, at der modregnes i eventuelle restancer først.


Månedsmoms:

Betaling af månedsmoms er udskudt:

Betaling af moms for marts 2020 er udskudt til 25.5.2020 (før var betalingsfristen 27.4.2020)
Betaling af moms for april 2020 er udskudt til 25.6.2020 (før var betalingsfristen 25.5.2020)
Betaling af moms for maj 2020 er udskudt til 27.7.2020 (før var betalingsfristen 25.6.2020)


Kvartalsmoms:

Betaling af moms for 1. og 2. kvartal 2020 lægges sammen, og momsen for begge kvartaler skal betales 1.9.2020 (før var betalingsfristen for 1. kvartal 2020 2.6.2020).


Halvårsmoms:

Betaling af moms for 1. og 2. halvår 2020 er udskudt til 1.3.2021 (før var betalingsfristen for 1. halvår 2020 1.9.2020).


Selskabsskat:

Husk at du stadig kan nå at ændre betalingen (rate 1 for 2020) for selskabsskat her 20.3.2020.


Du kan læse mere omkring de nye betalingsfrister på Skattestyrelsens hjemmeside:

Link til Skattestyrelsens hjemmeside


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til udskydelse af betaling af personaleskatter, B-skatter og moms?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes
Coronavirus/COVID-19: Regeringen dækker nu både omsætningstab og faste udgifter for særligt hårdt ramte virksomheder

Staten vil dække op til 75% af omsætningstabet for mindre erhvervsdrivende, som står til at miste mindst 30% af deres omsætning. Staten vil dække op til 25-80% af de faste udgifter for de virksomheder, der har oplevet et omsætningstab på mindst 40%.

Coronavirus/COVID-19: Regeringen dækker nu både omsætningstab og faste udgifter for særligt hårdt ramte virksomheder

Regeringen og folketingspartierne har forpligtet sig til at yde et 3-cifret milliard beløb, hvis det skulle blive nødvendigt, for bl.a. at få virksomhederne sikkert gennem krisen.


Coronavirus/COVID-19: Regeringen dækker nu både omsætningstab og faste udgifter for særligt hårdt ramte virksomheder


Følgende nye hjælpepakker er nu på plads mellem partierne:


Mindre erhvervsdrivende med op til 10 medarbejdere:

Staten vil dække op til 75% af omsætningstabet for mindre erhvervsdrivende, som står til at miste mindst 30% af deres omsætning.

Kompensationen vil maksimalt kunne udgøre 23.000 kr. per måned.

Har man en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen komme til at udgøre op til 34.500 kr. per måned.

Kompensationsperioden vil løbe i 3 måneder i perioden 9.3.2020 til 9.6.2020.


Særligt udsatte erhverv:

Staten vil dække op til 25-80% af de faste udgifter for de virksomheder, der har oplevet et omsætningstab på mindst 40%.

Denne hjælpepakke gælder for de hårdest ramte brancher:

Fly
Hoteller
Transport
Restauranter
M.fl.

Kompensationsperioden vil løbe i 3 måneder i perioden 9.3.2020 til 9.6.2020.


Hvordan skal man søge kompensation?

Det er stadig ikke helt klart, hvordan selve ansøgningsprocessen kommer til at blive.

Eller hvilke krav der kommer til dokumentation.

Herunder om der skal laves revisorerklæringer eller lignende.

Vi ved heller ikke, hvornår pengene udbetales.

Vi ved dog, at ansøgningen skal indberettes på:

Link til Virksomhedsguiden

Det er meldt ud, at der skal kunne søges om kompensation fra uge 13 (2020).

Vi følger med i udviklingen, og skriver igen, når vi ved, hvordan der skal ansøges om kompensation.

Hvis du har nogle spørgsmål til de nye kompensationsordninger, så er du velkommen til at kontakte os.


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til dækning af omsætningstab og faste udgifter?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes
Omdannelse af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Dit iværksætterselskab (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) senest den 9. april 2021. Loven om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS) blev vedtaget den 9. april 2019. Det blev her besluttet, at alle iværksætterselskaber (IVS) senest 2 år efter – dvs. senest den 9. april 2021 – skal være omdannet til anpartsselskaber (ApS).

Omdannelse af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Dit iværksætterselskab (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) senest den 9. april 2021.

Loven om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS) blev vedtaget den 9. april 2019.

Det blev her besluttet, at alle iværksætterselskaber (IVS) senest 2 år efter – dvs. senest den 9. april 2021 – skal være omdannet til anpartsselskaber (ApS).

Sker dette ikke, så vil iværksætterselskabet (IVS), blive taget under tvangsopløsning (hvis iværksætterselskabet er solvent) eller begæret konkurs (hvis iværksætterselskabet er insolvent).For at omdanne dit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS), skal der være et minimum kapitalgrundlag på 40.000 kr.

Dette betyder ikke, at der skal stå 40.000 kr. på en bankkonto.

Men at egenkapitalen i selskabet, skal være mindst 40.000 kr. ved omdannelsen.

I regnskabssprog betyder det, at du skal have for mindst 40.000 kr. flere aktiver, end du har gældsposter.

F.eks. kan du have følgende poster i regnskabet, og opfylde kravet til de 40.000 kr.:

Aktiver:
50.000 kr. i debitorer
20.000 kr. i banken
Aktiver i alt: 70.000 kr.

Gæld:
Kreditorer: 10.000 kr.
Momsgæld: 10.000 kr.
Gæld i alt: 20.000 kr.

Egenkapital: 70.000 kr. – 20.000 kr. = 50.000 kr.

Man vedtager omdannelsen af iværksætterselskabet (IVS) på en generalforsamling.

Der skal fremgå af vedtægterne, at kapitalgrundlaget nu er mindst 40.000 kr.

Og alle de steder du før havde skrevet IVS, skal rettes til ApS.

Herefter skal der laves en erklæring fra en godkendt revisor, om at minimumskapitalen er til stede i selskabet.

Man kan dog også vælge at bruge et regnskab, som har fået lavet enten revision eller en udvidet gennemgang fra en godkendt revisor, hvis regnskabet ikke er ældre end 5 måneder.

Når dette er på plads, så kan omdannelsen foretages inde på VIRK.

Dit iværksætterselskab (IVS) er nu omdannet til et anpartsselskab (ApS).Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til omdannelse af dit iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes
e-conomic bogholder: Leder du efter en bogholder?

Søger du en e-conomic bogholder til din e-conomic løsning? Dania Regnskab har stor erfaring som bogholder i e-conomic. Vi kan klare dele af eller hele dit bogholderi i e-conomic, herunder bogføring af fakturaer, indberetning af moms, betaling af fakturaer, afstemning af bank mv. Bogføring i e-conomic er et af vores absolute specialer.

e-conomic bogholder: Leder du efter en bogholder?

Dania Regnskab fungerer som e-conomic bogholder for en lang række mindre og større virksomheder.

Vi var en af de første bogføringsvirksomheder, som startede med at bruge e-conomic, da de lancerede regnskasprogrammet tilbage i 2001.

Derfor har vi i dag 17 års erfaring i at bruge e-conomic, som kommer dig til gavn i det daglige.

Vi kan varetage enten dele af eller hele dit bogholderi.

Som en erfaren e-conomic bogholder, kender vi en del til både fordele og ulemper ved at bruge e-conomic.

Nedenfor kan du læse om et par af de væsentligste fordele og ulemper ved e-conomic.


Fordele med e-conomic

Efter vores mening er e-conomic det bedste regnskabsprogram på markedet.

Det skyldes primært at e-conomic har en bred funktionalitet, samt at e-conomic er hurtigt at bruge til selv de tungeste bogholder opgaver.

Når vi sammenligner e-conomic med Dinero og Billy’s Billing, som er de 2 nærmeste konkurrenter til e-conomic, så er e-conomic ca. 20-30% hurtigere for os at bruge til at bogføre i.

Samtidig har e-conomic en god app, der kan håndtere indscanning af bilag, så du kun behøver at tage et billede at de bilag, som du ønsker skal bogføres i e-conomic.


Ulemper med e-conomic

Hvis du ikke er bogholder af uddannelse, så kan brugerfladen umiddelbart virke kompliceret i starten.

Det skyldes at e-conomic er et “rigtigt” regnskabsprogram, som i sin tid blev udviklet af revisorer og bogholdere, til andre revisorer og bogholdere.

Man tænkte således ikke i “gør det selv” tankegangen, som både Dinero og Billy’s Billing gjorde fra start.


Priser på e-conomic licenser

e-conomic har 3 licenser, som du kan vælge mellem.

Vores e-conomic bogholder anbefaler, at du starter med e-conomics “Small Business”, da det muliggør, at vi kan importere dine bankposteringer.

Det sparer en del tid, når banken skal afstemmes.

Det er klart, at har du meget få bankposteringer (f.eks. 10 på et kvartal), så er det fint nok med en “Start-up” licens i begyndelsen.

Start-up:
99 kr. + moms
1000 posteringer om året
Kun dansk som sprog
Har ikke automatisk bankafstemning
Kan ikke importere bankposteringer
Kan ikke eksportere betalinger til netbank
Kan ikke sende rykkere per mail til kunder
Kan ikke sende fakturaer via NemHandel

Small Business:
169 kr. + moms
2000 posteringer om året

Professional:
349 kr. + moms
5000 posteringer om året

Har en række ekstra tillægsmoduler indeholdt i prisen i forhold til Start-up og Professinal, herunder:

Abonnement
Afdelingsregnskab (dimension)
Anlægskartotek
Autobank
Budget
PBS
Periodisering

Når man overskrider grænsen for antal posteringer, så opgraderes man automatisk til den næste licenstype.

Læs mere om priser på e-conomics hjemmeside


Funktioner i e-conomic

Her kan du læse om alle funktionerne i e-conomic, herunder sammenligne de 3 typer af e-conomic licenser, som er nævnt ovenfor:

Se oversigt over funktioner på e-conomics hjemmeside – og sammenlign de 3 licenstyper


Tillægsmoduler i e-conomic

Der findes en lang række tillægsmoduler til e-conomic.

Nogle af tillægsmodulerne er gratis, og andre skal man betale for at bruge.

Det er naturligvis ikke allesammen, som du vil kunne få gavn af, men mange af tillægsmodulerne er interessante at tænke ind i sine rutiner.

De kan spare både tid og optimere regnskabet, også selvom du har en e-conomic bogholder, der bogfører for dig.

Abonnement:
Hvis du fakturerer de samme kunder med de samme beløb løbende, f.eks. en service, eller et abonnement i et motionscenter, så kan dette modul forenkle faktureringen for dig.
Læs mere om tillægsmodulet “Abonnement” på e-conomics hjemmeside

Anlægskartotek:
Med dette modul kan du holde styr på afskrivningerne af dine aktiver, dvs. når du køber større driftsmidler (maskiner mv.).
Læs mere om tillægsmodulet “Anlægskartotek” på e-conomics hjemmeside

API:
Med dette modul kan du oprette integrationer med dine andre IT systemer. Det kan være dit CRM-system eller din webshop f.eks.
Læs mere om tillægsmodulet “API” på e-conomics hjemmeside

AutoBank:
Med dette tillægsmodul arbejder e-conomic sammen med din netbank, og sørger for automatisk at importere dine kontoudtog. Det kommer også med “autoforslag” til, hvordan der skal posteres. Derved kan man ofte spare 60% af den tid, man ellers bruger til at lave en bankafstemning.
Læs mere om tillægsmodulet “AutoBank” på e-conomics hjemmeside

Budget:
Med dette modul kan du oprette et budget, som bruger bogføringen fra e-conomic. Det giver dig et godt overblik over økonomien.
Læs mere om tillægsmodulet “Budget” på e-conomics hjemmeside

Dimension (afdelingsregnskab):
Med dette modul kan du oprette forskellige afdelinger, f.eks. “Odense” og “København”, og herefter bogføre udgifter på de enkelt afdelinger. Det muliggør, at du kan trække separate balancer for afdelingerne.
Læs mere om tillægsmodulet “Dimension (afdelingsregnskab)” på e-conomics hjemmeside

Indscanning:
Dette modul skal du have, hvis du ønsker at benytte funktionen (herunder apps), hvor du scanner dine bilag direkte til e-conomic.
Læs mere om tillægsmodulet “Indscanning” på e-conomics hjemmeside

Lagerstyring:
Med dette modul kan du holde styr på dit varelager. Når du laver en ordre og sender en følgeseddel, så fratrækker e-conomic varen fra din lagerbeholdning, og når du køber flere varer, så lægger e-conomic varerne til din varebeholdning.
Læs mere om tillægsmodulet “Lagerstyring” på e-conomics hjemmeside

PBS:
Med dette modul kan du opsætte en integration mellem Nets og din e-conomic, således at du kan foretage automatiske træk hos dine kunder (BetalingsService).
Læs mere om tillægsmodulet “PBS” på e-conomics hjemmeside

Periodisering:
Hvis du har salg eller udgifter, som strækker sig over længere perioder, så hjælper dette modul med at opdele beløbene korrekt i alle perioderne.
Læs mere om tillægsmodulet “Periodisering” på e-conomics hjemmeside

Projektstyring:
Hjælper med at holde styr op projekter, herunder timer og udlæg, som skal faktureres på et projekt.
Læs mere om tillægsmodulet “Projektstyring” på e-conomics hjemmeside

Smart Inbox:
Med dette modul scanner du dine bilag som du plejer, men du får nu aflæst data på bilagene, og e-conomic posterer herefter selv de fleste ting. Det sparer tid til selve bogføringen.
Læs mere om tillægsmodulet “Smart Inbox” på e-conomics hjemmeside

Webshop:
Du kan lave og integrere din webshop med din e-conomic løsning.
Læs mere om tillægsmodulet “Webshop” på e-conomics hjemmeside

Website:
Hvis du ikke har en hjemmeside, kan du med dette modul nemt komme i gang.
Læs mere om tillægsmodulet “Website” på e-conomics hjemmeside


Apps i e-conomic

Læs mere om Apps på e-conomics hjemmeside


Opret en ny konto i e-conomic

Opret en ny konto på e-conomics hjemmeside (gratis 14 dages demo)


Flyt dit regnskab fra Dinero eller Billy’s Billing til e-conomic

Du kan få gratis hjælp fra e-conomic, til at flytte dit regnskab fra Dinero eller Billy’s Billing.

e-conomic tilbyder at flytte åbningsbalance, kundekartotek og kontoplan helt gratis.

Det kræver blot at du tilmelder dig enten e-conomics “Small Business” eller “Professional” løsning.

Skriv til e-conomic her om at flytte dig regnskab til dem


Giv din e-conomic bogholder adgang til e-conomic

Vi skal have adgang til din e-conomic løsning, når du har oprettet en ny konto.

Det sker på følgende måde:

1. Log ind i e-conomic
2. Vælg “Indstillinger” oppe i menubaren (klik på tandhjulet)
3. Vælg “Alle indstillinger”
4. Vælg “Administratorer”
5. Søg efter aftalenummer: 104131
6. Klik på “Vælg” ikonet ude til højre

Dit skærmbillede skal se således ud, når du har givet vores e-conomic bogholder adgang:

Se skærmbillede


Scan fakturaer og kvitteringer til e-conomic

Vores e-conomic bogholder anbefaler, at du scanner dine fakturaer og kvitteringer til e-conomic.

På den måde slipper du for gammeldags bilagsmapper.


Send dine fakturaer og kvitteringer til e-conomic på mail:

Når du har oprettet din e-conomic konto, så skal vi have aktiveret modulet “Indscanning”.

Det gør vores e-conomic bogholder for dig.

Herefter får du en dedikeret mailadresse af e-conomic (de sender den til dig på mail), hvortil du fremadrettet kan maile dine fakturaer og kvitteringer som enten PDF eller som JPG (billede). Vær opmærksom på at du ikke kan maile Word- eller Excel-filer, da e-conomic ikke kan læse disse. Så det skal være PDF eller JPG (billede).


Scan dine fakturaer og kvitteringer til e-conomic med app:

I tillæg til at kunne maile dine fakturaer og kvitteringer til e-conomic, så kan du også bruge deres app.

Den fungerer på den måde, at du bare tager et billede af fakturaen eller kvitteringen.

Herefter overføres den automatisk til e-conomic, og vores e-conomic bogholder har nu adgang til det scannede bilag.

Det er en nem løsning.


Hent e-conomics “udgifts” app til iPhone her:

Link til download i App Store


Hent e-conomics “udgifts” app til smartphone her:

Link til download i Google Play


Lav salgsfakturaer til dine kunder “på farten” fra app


Hent e-conomics “salgs” app til iPhone her:

Link til download i App Store


Hent e-conomics “salgs” app til smartphone her:

Link til download i Google Play


Typisk arbejdsfordeling i e-conomic mellem dig og din e-conomic bogholder

Der skal laves en arbejdsfordeling mellem dig og din e-conomic bogholder for at optimere arbejdsgangen.


Scanning af bilag:

Da du som oftest selv vil modtage fakturaer fra dine leverandører enten per mail eller med posten, så er det nærliggende, at det er dit ansvar, at få scannet disse fakturaer til e-conomic.

På samme måde er det også dig, der sidder med alle de små kvitteringer fra køb af kaffe, benzin osv.

Vi anbefaler derfor, at du har ansvaret for denne del af regnskabet, og sørger for at scanne dine bilag mindst en gang om måneden til os, og meget gerne hyppigere – f.eks. ugentligt.

Du kan læse mere her, om hvordan du sender bilag til bogføring i e-conomic:

Læs mere om at indsende bilag til bogføring i e-conomic


Kasserapport:

Udover selve fakturaerne og kvitterinder, så skal du huske, at det er lovpligtigt at lave en kasserapport, hvis du modtager kontante betalinger fra dine kunder. Vi har lavet en vejledning her, til hvordan du laver en kasserapport:

Læs mere om at lave en kasserapport

Da kasserapporten skal laves hver dag ved lukketid (eller knap så ofte, alt afhængig af din branche og antal posteringer), så er det normalt også dit ansvar at lave denne. Ellers skal vi køre ned i din virksomhed hver aften, og det bliver hurtigt meget dyrt.


Bankudtog:

Vi skal også bruge en udskrift fra din netbank, som indeholder alle ind- og udbetalinger, i den periode vi bogfører for.

Medmindre vi har adgang til netbanken, og selv kan trække bankudtoget, så skal du sørge at sende dette til os.

Vi skal helst have bankudtoget som en CSV-fil, da vi så kan importere posteringer til e-conomic.


Har du et spørgsmål til vores e-conomic bogholder?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Selskabsskat og udbytteskat for selskaber

Selskaber betaler en selskabsskat på 22% (2019). Selskabsskat betales af selskabets overskud. Det betyder, at for at beregne, hvor meget du skal betale i selskabsskat, så skal du tage selskabets salg og fratrække selskabets omkostninger, herunder afskrivninger og renter mv. Det resterende beløb, som enten er et overskud eller et underskud, vil med et par enkelte skattemæssige reguleringer, blive beskattet med 22%. Hvis der er et underskud, skal der ingen selskabsskat betales.

Selskabsskat og udbytteskat for selskaber


Selskabsskat

Selskaber betaler en selskabsskat på 22% (2019 og 2020).

Selskabsskat betales af selskabets skattemæssige overskud.

Det betyder, at du for at beregne, hvor meget du skal betale i selskabsskat, så skal du tage selskabets salg og fratrække selskabets omkostninger, herunder afskrivninger og renter mv.

Dette beløb kan du også se i selskabets resultatopgørelse. Det kalder man for “Resultatet før skat”.

Når man kender resultatet før skat, så laver din revisor nogle skattemæssige reguleringer, og man kalder så herefter resultatet for det “skattemæssige resultat”.

Hvis det skattemæssigt resultat er et underskud, så skal der ingen selskabsskat betales. Et skattemæssigt underskud kan i øvrigt overføres til senere år, hvor det modregnes i senere overskud, inden der skal betales selskabsskat.

Et eksempel kunne være:

Hvis du har et underskud på 100.000 kr. i 2019, og senere et overskud på 100.000 kr. i 2020, så modregnes underskuddet fra 2019 i overskuddet for 2020. Det betyder, at der ikke betales selskabsskat i hverken 2019 eller i 2020.

Hvis der er et skattemæssigt overskud, og der ikke er tidligere underskud man kan modregne, så skal selskabet betale 22% i selskabsskat.Udbytteskat

Udbytteskat betales, når der udbetales et udbytte.

Selskabet skal først have haft et overskud, før der kan udbetales et udbytte.

Holdingselskaber som ejer 10% eller mere af et selskab, kan modtage et udbytte uden at skulle betale udbytteskat.

For udbytter der skal beskattes, vil de første 54.000 kr. (2019 sats) blive beskattet med 27% i udbytteskat.

Er udbyttet mere end 54.000 kroner, skal du betale 42% i udbytteskat for det beløb, der er over 54.000 kr. (2019).

Hvis du er gift, er beløbet dog 108.000 kr. (2019). Selskabet skal indeholde de 27% i udbytteskat, og efter indberetning på SKAT Erhverv, så kommer beløbet til at fremgå på Skattekontoen, hvorefter skatten kan betales. Den resterende udbytteskat skal du betale. Det sker enten på din forskudsopgørelse eller på din årsopgørelse.

Se mere nedenfor omkring selskabsskat og udbytteskat.


Betaling af selskabsskat

Selskabsskat forfalder til betaling henholdsvis den 20. marts og 20. november hvert år.

Disse betalinger vil indledningsvis være baseret på et skøn, da ingen jo kender den faktiske selskabsskat, før regnskabsåret er slut.

Derudover er der en tredje frivillig rate, som man kan vælge at betale 1. februar, året efter at regnskabsåret er slut. Derved kan man nå at indbetale mere i selskabsskat, når man har lavet sit regnskab færdig for året, hvis det er nødvendigt. Når man betaler raterne i marts og november, kender man jo endnu ikke årets endelige resultat. Ved at betale mere i selskabsskat her, sparer man renter senere.

Hvis du har et selskab, vil der første gang du modtager en besked fra Skattestyrelsen omkring betaling af selskabsskat, næsten altid stå at du skal betale 0 kr.

Dette skyldes, at SKAT endnu ikke ved, hvor meget du skal betale i selskabsskat.

Du skal derfor selv estimere dine selskabsskattebetalinger i starten.

Man kalder de 2 frivillige aconto selskabsskatterater for de ordinære aconto selskabsskatterater.


Hvordan fastsættes dine aconto selskabsskatterater?

Lad os sige at det er januar måned, og at du allerede ved, at du kommer til at have et overskud i regnskabsåret.

Så beregner du blot 22% af det forventede overskud for hele året og dividerer dette beløb med 2 – dette vil så være dine 2 aconto selskabsskatterater – første aconto betaling af selskabsskat laves den 20. marts og den anden 20. november i det indeværende år.

Selskabsskatteraterne skal reguleres inde på SKAT Erhverv.

Her finder du også betalingsoplysninger til netbank.

Da du senere skal indsende både en årsrapport og indberette en selvangivelse efter regnskabsårets afslutning, er det ikke et problem, at beløbet er lidt upræcist.

I det følgende regnskabsår, når det endelige overskud (eller underskud) er selvangivet, så betaler du den evt. resterende selskabsskat eller du modtager en refusion af for meget betalt selskabsskat, alt afhængigt af, om du har over- eller undervurderet dit overskud.

Årsrapporter indsendes til Erhvervsstyrelsen 5 måneder efter regnskabsåret er slut.

Der skal selvangives senest 6 måneder efter regnskabsåret er slut.

Årsopgørelsen for selskaber modtages i november måned, i det år der er selvangivet.

Evt. restskat forfalder til betaling 20. november i samme år.


Første regnskabsår

Selskaber behøver ikke nødvendigvis at følge kalenderåret i deres første regnskabsår.

Det er tilladt, at have et første regnskabsår, på op til 18 måneder.

For eksempel, hvis du starter en virksomhed den 1. juli 2019, så kan det første år strække sig fra den 1. juli 2019 og til den 31. december 2020, hvilket er 18 måneder.

En anden mulighed for det første år er, at det slutter den 31. december 2019.

Det er helt op til dig, hvornår et regnskabsår ligger, men det maksimale er 18 måneder i det første regnskabsår.

Efterfølgende regnskabsår er altid på 12 måneder.

Vi anbefaler, at du følger kalenderåret – men det er som sådan ikke noget krav.

Hvis du, som i eksemplet ovenfor vælger at have 18 måneder i det første regnskabsår, vil skatten bliver lidt mere kompliceret.

Du vil så have aconto selskabsskatterater vedrørende det første regnskabsår til betaling den 20. november i det første år, og derefter i marts og november i det andet år (alle 3 betalinger vedrørende det første regnskabsår).

Regnskabsåret skal af gode grunde være helt afsluttet, før vi forbereder selskabets selvangivelse og kender den endelige selskabsskat.

I vores eksempel begynder det 18 måneders regnskabsår den 1. juli 2019 og slutter den 31 december 2020.

Herefter skal selvangivelsen udarbejdes og indsendes den 30. juni 2021.

I dette eksempel med et 18 måneder regnskabsår, indsendes selvangivelsen altså først den 30. juni 2021 (6 måneder efter regnskabsårets afslutning).

Man selvangiver altid senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Herefter beregner Skattestyrelsen den faktiske selskabsskat, som vil være 22% af overskuddet (2019) plus ca. 4% i renter (2019).

Selskabsskatten forfalder først den 20. november 2021, og de aconto selskabsskatter du har betalt i november 2019 samt i marts og november 2020, vil blive modregnet i den samlede skyldige selskabsskat for det første regnskabsår.

Du vil modtage en årsopgørelse fra Skattestyrelsen, efter at der er selvangivet.

Du kan også modtage en refusion af selskabsskat.

Dette sker, hvis du har betalt for meget i aconto selskabsskat.


Selskaber der ikke følger kalenderåret – forskudt regnskabsår

Alle selskaber kan selv beslutte, hvornår de gerne vil slutte deres regnskabsår, men kun 10% af vores kunder vælger noget andet end kalenderåret.

De fleste selskaber vælger derfor 31. december som sidste dag i regnskabsåret, simpelthen fordi det er lettere at udarbejde regnskab for kalenderåret.

Men nogle selskaber foretrækker eksempelvis at slutte regnskabsåret den 30. juni eller den 31. januar, grundet at de ejes af andre selskaber, som følger andre regnskabsår.

For dem, der ikke følger kalenderåret, bliver selskabsskatten en smule mere kompliceret.

Lad os antage, at du vil have den 30. juni som sidste dag i dit regnskabsår.

Det er stadig tilladt at have maksimalt 18 måneder i dit første regnskabsår, men hvis du starter en virksomhed den 1. juli 2019 og dit regnskabsår slutter den 30. juni 2020, så vil dit første regnskabsår være 12 måneder.

I 2019 vil du sandsynligvis ikke betale selskabsskat i november måned (de fleste godtager Skattestyrelsens forslag om 0 kr.

I 2020 vil du så normalt foretage en aconto betaling af selskabsskat i marts, men selvom året slutter den 30. juni 2020, så tæller den delvise betaling du foretager i november 2020, også med i dit første regnskabsår, på trods af, at den bliver betalt efter regnskabsårets slutning.

En fordel ved dette er, at du kan undgå at betale renter af en evt. restskat, fordi du i dette tidsrum fra regnskabsårets afslutning til forfaldsdato for aconto selskabsskatteraten, kan beregne det rigtige overskud, som ligger til grund for, hvor meget du skal betale i selskabsskat for den sidste rate i november 2020.


Udbytte & udbytteskat

Når selskabet har betalt sin selskabsskat, er de penge der er tilbage nu i reserve.

Du kan vælge enten at beholde pengene i selskabet, og således øge egenkapitalen, eller du kan udbetale et udbytte til kapitalejerne.

Når man udbetaler et udbytte til kapitalejerne, skal der nogle gange betales udbytteskat.


Hvis dit selskab er ejet af et holdingselskab

Hvis du har haft et overskud i dit selskab efter selskabsskat, så kan du vælge at overføre resultatet til holdingselskabet som udbytte.

Det afhænger af, hvor mange % dit holdingselskab ejer, om hvorvidt der skal betales udbytteskat.

Hvis holdingselskabet ejer 10% eller mere af selskabet, så har du lov til at udbetale et udbytte til holdingselskabet skattefrit.

Ejes der mindre end 10% af selskabet, så skal der betales udbytteskat på udbetalingen af udbytte.

Hvorfor vælger man at udbetale et udbytte til holdingselskabet?

Ved at flytte et overskud op i et holdingselskab, så vil kreditorerne i driftsselskabet ikke være i stand til at kræve disse penge senere, hvis noget skulle gå galt.

Pengene er således i sikkerhed i holdingselskabet.

Eneste undtagelse her er enkelt krav fra Skattestyrelsen (herunder personaleskatter), som kan forfølge enkelte krav hos holdingselskabet, når der er sambeskatning (kræver at holdingselskabet ejer mere end 50%).


Hvordan hæver du penge til dig selv fra dit selskab?

Hvis du er den eneste ejer af selskabet, dvs. at der ikke er et holdingselskab eller andre ejere som skal “spørges først”, så har du naturligvis også lov til at udbetale penge til dig selv.

Der er tre måder, du kan gøre dette på: (1) Ved at sende en faktura, (2) få en lønseddel eller (3) ved at udbetale et udbytte.


1: Send en faktura:

Hvis du samtidig driver en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge at sende en faktura til selskabet for din indsats, og på den måde få betaling for dit arbejde.


2: Få en lønseddel:

Du kan også være ansat som medarbejder i selskabet.

Du vil så bare modtage en helt almindelig lønseddel fra selskabet med skattetræk.

Helt ligesom hvis du havde et job et andet sted.


3: Udbetaling af udbytte:

Du kan også modtage udbytte fra selskabet.

Udbytter på op til 54.000 kr. beskattes med 27% i udbytteskat (2019).

Hvis udbyttet er mere end 54.000 kr. (2019), så beskattes beløb over 54.000 kr. med 42% i udbytteskat (2019).


Eksempler på beregning af udbytteskat og samlede skatter

Hvis selskabsskatten er 22%, og du skal betale yderligere 27% i udbytteskat af de første 54.000 kr. som udbetales som udbytte (2019), og 42% i udbytteskat af udbytte som udbetales udover 54.000 kr. (2019), så ser regnestykket således ud:

Udbytte på 50.000 kr.:

For at kunne udbetale udbyttet på 50.000 kr, så har selskabet allerede betalt 22% i selskabsskat.

Selskabsskatten udgør: 14.102 kr. (overskud før skat: 64.102 kr. – skatten er 22% heraf: 14.102 kr. = tilbage er 50.000 kr. efter skat, som nu kan udbetales som udbytte).

Du skal så betale yderligere 27% i udbytteskat af de 50.000 kr. Det udgør: 13.500 kr.

I alt har du altså betalt: 14.102 kr. (selskabsskat) + 13.500 kr. (udbytteskat) = 27.602 kr. i selskabsskat og udbytteskat – eller hvad der svarer til 43,06% af det overskud, som du oprindeligt havde på 64.102 kr. før skat.

Udbytte på 100.000 kr.:

For at kunne udbetale udbyttet på 100.000 kr, så har selskabet allerede betalt 22% i skat, som udgør: 28.205 kr. (overskud før skat: 128.205 kr. – skatten er 22% heraf: 28.205 kr. – tilbage er 100.000 kr. efter skat, som nu kan udbetales som udbytte).

Du skal så nu betale 27% i udbytteskat af de første 54.000 kr., som udgør: 14.580 kr.

Og ydermere skal du betale 42% i udbytteskat af udbyttet op til de 100.000 kr. som ligger over grænsen på de 54.000 kr (42% af 100.000 kr. – 54.000 kr. = 46.000 kr. * 42%), som udgør: 19.320 kr.

I alt har du altså betalt: 28.205 kr. (selskabsskat) + 14.580 kr. (udbytteskat på 27% op til 54.000 kr.) + 19.320 kr. (udbytteskat på 42% af de 46.000 kr. som lå over grænsen på 54.000 kr.) = 62.105 kr. i samlet selskabsskat og udbytteskat – eller hvad der svarer til 48,44% af det oprindelige overskud på 128.205 kr.


Udbytteskat hvis du er gift:

Der er nogle særlige regler for udbytteskat, hvis du er gift.

Det beløb du kan udbetale som udbytte med en udbytteskat på 27% fordobles, så det i stedet for 54.000 kroner, er 108.000 kroner (2019).


Hvad kan så bedst betale sig – at få penge ud ved at sende en faktura, at få en lønseddel eller at udbetale et udbytte?

Det er nærliggende at spørge, hvad er så bedst?:

– at sende en faktura fra sin egen enkeltmandsvirksomhed til selskabet?

– at få en lønseddel fra selskabet?

– at udbetale et udbytte?

Det hele afhænger af den skat, du betaler selv som privatperson.

Indkomst fra lønsedler og enkeltmandsvirksomhed beskattes som udgangspunkt på samme måde (når man er i personskatteordningen).

For eksempel, hvis man ser på udbyttet, så vil de første 54.000 kr. (2019) blive beskattet med 27%, hvilket er udbytteskat. Det lyder temmelig lavt, da gennemsnitsskatten for selvstændigt erhvervsdrivende og topledere normalt ligger på ca. 39-43%, og for almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (kilde: Skatteministeriet, se nedenfor), men du skal huske på, som det blev vist i ovenstående eksempler, at det er efter, at selskabet har betalt selskabsskat.

Her kan du læse Skatteministeriets beregning af gennemsnitsskatten for skattepligtige i 2016 (2017 og 2018 lader vente på sig):

Link til Skatteministeriets beregninger

I tidligere år var det som udgangspunkt altid billigst at få en lønseddel på beløb op til grænsen for topskat, i stedet for at få udbetalt udbytte, men siden år 2016, er det i nogle kommuner, som har en høj kommuneskat, billigst at hæve udbytte i selskabet, når udbyttet er under grænsen på kr. 54.000 kr. (2019)

Skatteprocenter er dog ikke det eneste, som man skal overveje, da der også være andre forhold, som har be­tydning.

For eksempel er børnefamilieydelser og SU påvirket af, hvor meget og hvordan du udbetaler penge til dig selv.

I de beregninger vi lavede ovenfor, var de samlede skatter på henholdsvis 43,06% og 48,44%.

Disse skatter skal sammenlignes med den indkomstskat, som er gældende i din kommune, for at kunne beslutte hvad der bedst kan svare sig for dig.

Husk at kommuneskatter varierer meget, og du skal også overveje AM-bidrag og kirkeskat.

Når du har en idé om overskuddet i dit selskab, kan du lave beregninger her på din samlede personlige skat, og ved at ændre på løn, overskud af virksomhed og udbytte, kan du få en idé om, hvad der bedst kan svare sig:

Link til skatteberegning for 2018 hos Skattestyrelsen

Ellers hjælper vi dig naturligvis gerne, hvis du ønsker assistance hertil.


Har du nogle spørgsmål til selskabsskat eller udbytteskat?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Hvad kan du fratrække i din skattepligtige indkomst, når du foretager større investeringer? (afskrivning af aktiver)

Når man laver større investeringer i sin virksomhed, må man normalt ikke fratrække hele udgiften med det samme i sin skattepligtige indkomst. I stedet skal udgiften deles op over en årerække. Dette kalder man for “afskrivninger”.

Hvad kan du fratrække i din skattepligtige indkomst, når du foretager større investeringer? (afskrivning af aktiver)

Når man laver større investeringer i sin virksomhed, må man normalt ikke fratrække hele udgiften med det samme i sin skattepligtige indkomst.

I stedet skal udgiften deles op over en årerække.

Dette kalder man for “afskrivninger”.


Der findes 2 forskellige former for afskrivninger:

– en der anvender regnskabsmæssige principper (regnskabsmæssige afskrivninger),

– og en anden der anvender skattemæssige principper (skattemæssige afskrivninger).


Når vi laver din eller dit selskabs selvangivelse, så skal vi følge de skattemæssige principper.

Det er nogle helt bestemte skatteregler som dikterer, hvilke fradrag du må tage i din skattepligtige indkomst, herunder hvordan vi må beregne dine skattemæssige afskrivninger og din skattepligtige indkomst mv.


Lad os se lidt på det i praksis:

Hvis du for eksempel har 1.000.000 kroner i omsætning, og du køber en ny maskine for 1.000.000 kroner, så vil din indtjening ikke være 0 kroner, selvom det er nærliggende at tænke sådan.

Men det er ikke tilfældet, da vi ikke må fratrække hele udgiften i købsåret.

Vi skal dele udgiften op – og med andre ord afskrive den over en årerække.


For at have nogle referencer til større investeringer, har man defineret 3 typer af investeringer:

– Indretning af lejede lokaler
– Goodwill
– Driftsmidler


Indretning af lejede lokaler

Indretning af lejede lokaler vedrører forbedringer til lejede lokaler, herunder maling, fastmonterede tæpper, osv. – det er alt sammen noget, du har købt, og som du ikke ville være i stand til at tage med dig igen, hvis du flyttede.

Hvis du er momsregistreret, så fratrækker vi først momsen på dine udgifter.

Det beløb der er tilbage, efter at momsen er fratrukket, kan vi afskrive 20% på om året, i din skattepligtige indkomst.

Dette er en lineær afskrivning, dvs. at vi over de næste 5 år afskriver lige store beløb, indtil hele udgiften er fratrukket.

Hvis du for eksempel havde 1.000.000 kroner i omsætning, og du har investeret 1.000.000 kroner i indretning af lejede lokaler, så kan vi derefter tage 20% af det samlede beløb, hvilket ville være 200.000 kroner, og fratrække dette beløb som en omkostning i det første år.

Hvis din omsætning var 1.000.000 kroner før du havde foretaget indretning af lejede lokaler, så ville vi være i stand til at fratrække 200.000 kroner i afskrivninger.

Dit overskud vil da være 800.000 kroner i det første år.

I det andet år, kan du ligeledes fratrække 20%, og så videre, altså en lineær afskrivning, indtil hele udgiften er blevet fratrukket i det femte år.


Goodwill

Den næste type skattemæssige afskrivninger er køb af goodwill.

Goodwill er noget du typisk køber, hvis du køber en butik, restaurant eller en konsulentvirksomhed m.fl., hvor en portefølje af kunder følger med i handlen.

Ordet “goodwill” refererer til “kundernes gode vilje til at fortsætte deres køb i fremtiden”.

Det betyder, at når du køber en butik, restaurant, e.lign. med goodwill, så er der allerede en indbygget base af loyale kunder, der var tilfredse med den tidligere ejers service eller produkt.

Denne fordel er værdiansat til en pris, som kaldes for goodwill.

Når vi beregner din skattepligtige indkomst, ser vi på, hvor meget du har betalt for goodwill.

Af dette beløb, har vi lov til at fratrække en syvendedel af den pris, du har betalt for goodwill i det første år.

I det andet år, har vi også lov til at fratrække en syvendedel, og så videre, i en lineær afskrivning over de første syv år du har virksomheden.

Efter det syvende år, er al goodwill blevet fratrukket i din skattepligtige indkomst.


Driftsmidler

Den sidste type af skattemæssige afskrivninger er til udstyr.

Udstyr kan være alt fra fra borde og stole til køkkenudstyr, biler, edb-systemer, software, osv.

For at beregne afskrivninger, skal vi sammentælle alle indkøbene i løbet af året, og fra denne sum, har vi lov til at fratrække 25% af det samlede beløb.

I modsætning til de to første typer afskrivninger, er dette ikke en lineær afskrivning.

I stedet må vi fratrække 25% af den samlede saldo som fremgår af balancen, dette kaldes en saldoafskrivning.

For eksempel, hvis du køber en bil til 100.000 kr, har vi det første år lov til at fratrække 25% af 100.000 kroner, hvilket ville være 25.000 kroner i afskrivninger.

Der vil så være 75.000 kroner tilovers, som vil være et aktiv, og som ikke bliver fratrukket som en omkostning i det første år.

Når vi beregner dine afskrivninger i det andet år, så har vi lov til at fratrække 25% af de resterende 75.000 kroner (18.750 kroner), og 25% af de resterende 56.250 kroner i det tredje år og så videre, indtil det fulde beløb er afskrevet.


Straksafskrivning af mindre anskaffelser

Du behøver ikke at følge reglerne om at skulle afskrive på udstyr, hvis du køber noget, som koster 13.500 kr + moms (2018 sats) eller mindre.

Ligeledes gælder, at hvis din samlede saldo i balancen, for udstyr som du afskriver på, er kommet under dette beløb, så kan du fratrække resten af saldoen på en gang.


Driftsmidler som anvendes til blandet benyttelse (privat og erhverv)

Hvis du køber udstyr til blandet anvendelse, f.eks. en computer eller bil, som du bruger både til erhvervsmæssige og private formål, så skal du opdele afskrivningerne, mellem hvad der er fradragsberettiget som en omkostning i virksomheden, og hvad der skal betragtes som privat.


Kontantomregning

Den sidste ting er primært relevant for restauranter, butikker og caféer – virksomheder hvor du får et lån fra sælgeren, når du køber virksomheden.

For eksempel hvis du køber en café for 1.000.000 kroner, og du betaler 100.000 kroner i kontanter, og sælgeren tilbyder at give dig et lån på de resterende 900.000 kroner.

I en sådan situation skal vi “kontantomregne” købesummen.

Det betyder, at du ikke kan afskrive fuldt ud på købesummen, men i stedet vil der blive afskrevet på et mindre omregnet beløb.

Størrelsen heraf afhænger af renter og tilbagebetalingsvilkår.


Pas på skatten når du køber stort ind


Et eksempel:

Hvis du omsætter for 1.000.000 kroner, og du indretter lejede lokaler for 1.000.000 kroner i det første år, dvs. for alle pengene du har solgt for, så vil dit cashflow være 0, men den skattepligtige indkomst vil stadig være 800.000 kroner grundet afskrivningerne (20% om året lineært).

Det betyder, at du stadig skal betale skat for året.

Men pengene er allerede brugt.

Det er også noget, du skal tænke over, når du foretager store investeringer:

Har du likviditet nok til at foretage investeringen, også i forhold til senere skattebetalinger?


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til afskrivninger?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Fuldtidsbogholder eller deltidsbogholder: Hvad tilbyder vi større virksomheder?

Du kan leje en fuldtidsbogholder eller en deltidsbogholder af os, alt afhængig af dine behov. Vi definerer “større virksomheder” som dem, der har mere end 20 timers bogføring per måned (20 timer og opefter).

Fuldtidsbogholder eller deltidsbogholder: Hvad tilbyder vi større virksomheder?

Du kan leje en fuldtidsbogholder eller en deltidsbogholder af os, alt afhængig af dine behov.

Vi definerer “større virksomheder” som dem, der har mere end 20 timers bogføring per måned (20 timer og opefter).

Har du behov for mindre end 20 timers bogføring per måned, vil vi anbefale, at du læser videre her:

Læs mere om hvad vi tilbyder mindre virksomhederHvilke regnskabsprogrammer bruger vi?

Til vores større kunder anbefaler vi normalt at bruge e-conomic.

Det er sjældent, at vi kan lave en tilfredsstillende løsning med Dinero eller Billy, som er de 2 umiddelbare konkurrenter på markedet.


Skal du bruge en fuldtidsbogholder?

Hvis du skal bruge en fuldtidsbogholder, dvs. at du ønsker at leje en bogholder 160 timer per måned, så har vi normalt mulighed for at tilbyde dette.

Du skal dog påregne noget tid, inden vi kan starte på at bogføre for dig på fuldtid, da det er sjældent, at vi har en fuldtidsmedarbejder siddende helt uden opgaver.

Men vi har løbende medarbejdere under oplæring, og i takt med at de bliver klar, så frigiver det tid hos andre mere erfarne medarbejdere, som så kan delegere deres mindre kunder.

Derfor plejer vi med noget planlægning, at kunne stille med en fuldtidsmedarbejder indenfor 1 måneds tid.

Men spørg gerne hvis du er interesseret i en fultidsbogholder, så kan vi give dig en idé om tidshorisonten.


Skal du bruge en deltidsbogholder?

Hvis du ikke skal bruge en bogholder på fuldtid, så er der naturligvis mulighed for at købe et mindre antal timer.

Vi mener selv at være ret konkurrencedygtige på vores deltidsbogholdere til de større kunder.

Sammen fastsætter vi en antal timer per måned, hvor vi står til rådighed for dig.


Salgsfakturering til dine kunder

Du kan enten lave salgsfakturaer til dine kunder selv, eller du kan bede os om hjælp hertil.


Rykkerskrivelser, rentenotaer og kontoudtog til dine kunder

Hvis du ønsker at der strammes op på dine tilgodehavender, så tilbyder vi at køre hele rykkerproceduren – inklusive rykkerskrivelser, rentenotater og kontoudtog.


Bogføring af leverandørfakturaer

Vi sørger for at bogføre dine leverandørfakturaer i e-conomic.

Først scannes leverandørfakturaerne til e-conomic, og vi bogfører dem derefter i kassekladden i e-conomic.

Selve indscanningen af leverandørfakturaer, sker enten ved du videresender de leverandørfakturaer, som du har modtaget på mail – eller ved at scanne de leverandørfakturaer, som du har modtaget med posten. Vi anbefaler i sidstnævnte situation, at du benytter den app, som e-conomic har lavet. Den fungerer nemt ved, at du tager et billede af leverandørfakturaen i app’en. Herefter overføres den automatisk til din e-conomic, og vi kan se den inde i e-conomic med det samme.


Du kan downloade app’en til at scanne leverandørfakturaer her:

Download app til at scanne bilag i App Store her

Download app til at scanne bilag i Google Play her


Betaling af leverandørfakturaer

Hvis du ønsker, at vi sørger for at betale dine leverandørfakturaer, så skal vi indledningsvis have adgang til din netbank.

Normalt får vi det der ofte kaldes en “læse/skrive” adgang, dvs. en adgang hvor vi kan udskrive bankkontoudtog samt oprette betalinger i netbanken.

Selve godkendelsen af betalingerne som vi opretter, ligger stadig hos dig.

Det er klart at foretrække af sikkerhedsmæssige årsager.

Du giver således det sidste tryk på “betal”-knappen, og kan derved afvise betalinger, hvis noget ikke skal betales alligevel.

Det sker ofte at en aftale laves med en leverandør, om en kreditnota eller andet, hvor vi ikke er blevet informeret.

Og ligeledes er det rart for dig, at ingen har prokura, til bare at kunne overføre penge fra netbanken.


Bogføring af kvitteringer

Hvis du bruger e-conomic, så anbefaler vi, at du benytter e-conomics indscannings-app til at scanne dine kvitteringer.

Kvitteringer kommer fra f.eks. køb af en kop kaffe, benzin eller andre mindre indkøb.


Bankafstemning

Vi afstemmer banken løbende for dig.

Dvs. at vi matcher indbetalinger fra dine kunder med dine salgsfakturaer, og betalinger til leverandører med deres fakturaer mv.

Hvis vi selv har adgang til din netbank, så trækker vi selv bankkontoudtog.

Har vi ikke adgang til netbank, så skal du sørge for at sende os bankkontoudtoget per mail.

Det skal være enten i CSV- eller Excel-format, da vi kan importere disse formater direkte ind i e-conomic.


Afdelingsregnskab

Har du brug for at kunne opdele dine udgifter mellem afdelinger, så kan vi aktivere tillægsmodulet “dimension” i e-conomic.

Det muliggøre at vi kan oprette de afdelinger du ønsker, samt postere både salg og udgifter, på de enkelte afdelinger.

Derved kan du trække en balance for hver enkelt afdeling.


Periodisering

Vi sørger for at periodisere de indtægter og udgifter, som der fordeler over flere perioder.


Hensættelser

Ligeledes sørger vi for at hensætte til udgifter i regnskabet, når dette er nødvendigt, i henhold til aftale med dig og evt. ekstern revisor.


Anlægskartotek

Vi fører løbende dit anlægskartotek, og sørger for at afskrivninger er i overensstemmelse med anlægskartoteket.


Medarbejder “backup” – en redundant løsning

Hvis du har en fuldtidsløsning hos os, så afsætter vi tid af, til at oplære en kollega også.

Dermed har vi en backup i tilfælde af sygdom, ferie mv.


Kontrol af bogføring internt hos os

Vi allokerer ligeledes et antal timer internt per måned, hvor en senior medarbejder gennemgår din balance – og drøfter eventuelle uklarheder eller deciderede fejl med din bogholder hos os.

Derved stilles der mindre krav til din regnskabsforståelse, da vi altid har et par ekstra øjne der kigger med her.


Månedlig gennemgang med dig

Vi anbefaler at der aftales en månedlig gennemgang af balancen med dig, således at alle parter er enige om, at vi er på rette kurs med regnskabet.

Det plejer at medvirke til et rigtig godt samarbejde.


Indberetning af moms

Det er vores ansvar at indberette momsen for hver momsperiode.

Hvis vi opretter betalinger også, så sørger vi for at oprette betalingen af momsen i netbanken.

Du skal så bare godkende selve momsen og betalingen.

Vi har klaret alt det formelle.


Lønsedler

Vi laver lønsedler enten i Danløn eller i Bluegarden.


Ferieregnskab

Hvis du ikke selv ønsker at føre ferieregnskabet for dine medarbejdere, så kan vi hjælpe dig med dette.


Refusion af løntilskud, sygedagpenge, barsel

I tillæg til at udarbejde lønsedlerne, så sørger vi også for at anmode om refusion af løntilskud, sygedagpenge og barsel.


Forberedelse til den årlige revision

I samarbejde med en ekstern revisor, så klargør vi det nødvendige materiale til den årlige revision.


Bogføring på projekter

Har du behov for at køre dine opgaver som deciderede projekter, men mulighed for at allokere udgifter på forskellige projekter, så har e-conomic et tillægsmodul der imødekommer dette behov.


BetalingsService

e-conomic har ligeledes et tillægsmodul der muliggøre oprettelse af automatiske træk hos kunder via BetalingsService.

Dette kan vi hjælpe dig med at sætte op.

LeverandørService

Det samme gælder med LeverandørService, som udemærker sig ved løbende betalinger fra kunder.


Budget

Har du behov for at der løbende laves budgetter, vil vi anbefale at du kigger på løsningen budget123.dk

De tilbyder avanceret budgetteringer som er integreret med e-conomic.

Alternativ har e-conomic et tillægsmodul, som ligeledes tilbyder budgettering, men funktionalitet her er beskeden i forhold til budget123.dk


Har du nogle spørgsmål til vores serviceydelser til større virksomheder?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes


Kan du fratrække kørsel fra din bopæl og til din virksomhed? (befordringsfradrag)

For at afgøre om du kan trække din kørsel fra din bopæl til din virksomhed fra i din skattepligtige indkomst (denne type skattefradrag kaldes for “befordringsfradrag”), så beregnes det samlede antal kørte kilometer, som du kører hver dag fra din bopæl og til din virksomhed.

Kan du fratrække kørsel fra din bopæl og til din virksomhed? (befordringsfradrag)

For at afgøre om du kan trække din kørsel fra din bopæl til din virksomhed fra i din skattepligtige indkomst (denne type skattefradrag kaldes for “befordringsfradrag”), så beregnes det samlede antal kørte kilometer, som du kører hver dag fra din bopæl og til din virksomhed.

Hvis afstanden frem og tilbage er 24 kilometer eller mindre, så er der intet skattefradrag.

Du skal altså køre mere end 24 kilometer per dag (tur/retur) for at få et skattefradrag, så afstanden fra din bopæl og til virksomheden, skal være mere end 12 kilometer hver vej.


Hvor stort er fradraget?

Hvis afstanden er mere end 24 kilometer per dag, så er fradraget 1,94 kr. per kilometer (2018 satser) fra den 25. kørte kilometer og op til 100 kilometer.

Når du overskrider 100 kilometer per dag, så falder fradraget til 0,97 kr. per kilometer (2018 satser) udover de første 100 kilometer.


Husk at du skal kunne redegøre for antal dage med befordring

En måde at dokumentere kørslen på, er ved at downloade en kørebogs-app, så du kan vise SKAT (hvis de skulle spørge), hvor mange dage du rent faktisk har kørt turen fra din bopæl og til din virksomhed.

Du kan også skrive det ned på papir, men en app kan være noget mere praktisk, da den dokumenterer tid, dato og GPS-data på et øjeblik.


Denne app er ret populær til at føre kørebog:

Link til kørebogs-app i App Store


Dobbelt-fradrag

Hvis du kører to gange om dagen fra din bopæl og til virksomheden, kan du være berettiget til et dobbelt-fradrag, men der skal være dokumentation herfor.

Dette dobbelt-fradrag kan for eksempel være relevant for dem, der ejer en restaurant og kommer om morgen for at åbne restauranten og om aftenen for at lukke igen.


Eksempel på beregning af befordringsfradrag


Her er et eksempel på, hvordan man beregner sit befordringsfradrag:

En person kører 40 kilometer fra sin bopæl og til sin virksomhed.

De første 24 kilometer er uden fradrag.

Personen kører 40 kilometer til virksomheden og 40 kilometer når han kører hjem – i alt 80 kilometer om dagen.

Herfra fjernes 24 kilometer (som ikke kan fratrækkes i skat) = 80 kilometer – 24 kilometer = 56 kilometer

Personen får 1,94 kroner i fradrag per kilometer (2018 satser), så det samlede fradrag per dag er: 56 kilometer * 1,94 kr. (2018 satser) = 108,64 kr. per dag.

Dette beløb skal indberettes på den årlige selvangivelse, for at blive modregnet i skatten.


Du kan også få hjælp til beregning af befordringsfradrag på SKAT’s hjemmeside:

Link til beregning af befordringsfradrag på SKATs hjemmeside


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til beregning af befordringsfradrag?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes