Skal du udlodde et ekstraordinært udbytte? – Download en skabelon til generalforsamlingsprotokollat til brug for den ekstraordinære generalforsamling

Her kan du læse mere om hvordan et ekstraordinært udbytte vedtages og udloddes, samt downloade en skabelon til den ekstraordinære generalforsamling som du kan bruge. Alle kapitalselskaber kan udlodde et ekstraordinært udbytte, dvs. anpartsselskaber (ApS)...

Læs mere
Skal du udlodde et ekstraordinært udbytte? – Download en skabelon til generalforsamlingsprotokollat til brug for den ekstraordinære generalforsamling
Skal du udlodde et ekstraordinært udbytte? – Download en skabelon til generalforsamlingsprotokollat til brug for den ekstraordinære generalforsamling

Skal du udlodde et ekstraordinært udbytte? – Download en skabelon til generalforsamlingsprotokollat til brug for den ekstraordinære generalforsamling

Her kan du læse mere om hvordan et ekstraordinært udbytte vedtages og udloddes, samt downloade en skabelon til den ekstraordinære generalforsamling som du kan bruge. Alle kapitalselskaber kan udlodde et ekstraordinært udbytte, dvs. anpartsselskaber (ApS)...

Læs mere
Er du hovedaktionær? – Vejledning til kontrollerede transaktioner – Bilag 05.021

Er du hovedaktionær? – Vejledning til kontrollerede transaktioner – Bilag 05.021

For indkomståret 2019 er det blevet vedtaget, at ALLE hovedaktionærer skal indberette et særligt bilag sammen med deres personlige oplysningsskema (tidl. selvangivelse). Du er hovedaktionær, når du har kontrollerende indflydelse på et selskab. Hvis du...

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Moms kan nu udbetales som et rentefrit lån til virksomheden

Coronavirus/COVID-19: Moms kan nu udbetales som et rentefrit lån til virksomheden

Regeringen har offentliggjort en ny hjælpepakke, som muliggør tilbagebetaling af den moms, som der blev betalt 2.3.2020. Momsen vil blive udbetalt som et rentefrit lån til virksomheden. Lånet vil skulle tilbagebetales 1.4.2021. Det forventes, at...

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Her har vi lavet en guide, til dig der ønsker at søge om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med Coronavirus/COVID-19 krisen.   Denne kompensationsordning er relevant for: 1: Enkeltmandsvirksomheder 2: Hvis du ejer mere...

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om lønkompensation for dine medarbejdere

Her har vi lavet en guide, til dig der ønsker at søge om lønkompensation i forbindelse med Coronavirus/COVID-19 krisen. Du skal starte med at logge ind på VIRK ved at klikke på dette link: Link...

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Regeringen dækker nu både omsætningstab og faste udgifter for særligt hårdt ramte virksomheder

Coronavirus/COVID-19: Regeringen dækker nu både omsætningstab og faste udgifter for særligt hårdt ramte virksomheder

Staten vil dække op til 75% af omsætningstabet for mindre erhvervsdrivende, som står til at miste mindst 30% af deres omsætning. Staten vil dække op til 25-80% af de faste udgifter for de virksomheder, der...

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Mindre virksomheder kan nu udskyde betaling af personaleskatter, B-skatter og moms

Coronavirus/COVID-19: Mindre virksomheder kan nu udskyde betaling af personaleskatter, B-skatter og moms

Regeringen har vedtaget at udskyde en række betalingsfrister for virksomheder. Betalingsfristerne for personaleskatter er udskudt i 4 måneder. Betalingsfristerne for B-skat i april og maj 2020 er udskudt. Betaling af moms er udskudt.

Læs mere
Coronavirus/COVID-19: Der gives nu lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Coronavirus/COVID-19: Der gives nu lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

I denne blog gennemgår vi reglerne for kompensation af lønudgifter, hvis du har måtte sende dine medarbejder hjem.     Skal jeg fyre mine medarbejdere for at få kompensation for deres lønudgifter?   Kompensationsordningen gælder...

Læs mere
Omregistrering af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Omregistrering af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Senest den 15. oktober 2021 skal dit iværksætterselskab (IVS) omregistreres til et anpartsselskab (ApS). Vi hjælper dig her med at forstå de nye krav og regler for at gennemføre omregisteringen fra IVS til ApS.

Læs mere
e-conomic bogholder: Leder du efter en bogholder?

e-conomic bogholder: Leder du efter en bogholder?

Søger du en e-conomic bogholder til din e-conomic løsning? Dania Regnskab har stor erfaring som bogholder i e-conomic. Vi kan klare dele af eller hele dit bogholderi i e-conomic, herunder bogføring af fakturaer, indberetning af...

Læs mere
Pris for at stifte et nyt ApS

Pris for at stifte et nyt ApS

Vores honorar for at stifte et nyt ApS: 2.000 kr. + moms.

Læs mere
Selskabsskat, udbytte og udbytteskat for selskaber

Selskabsskat, udbytte og udbytteskat for selskaber

Selskaber skal betale en selskabsskat på 22% af årets skattemæssige overskud (2021). Når selskabsskatten er fratrukket overskuddet, så kan det resterende beløb udloddes som udbytte til kapitalejerne. Udbytteskatten er enten 0%, 27% eller 42% af...

Læs mere
Få styr på afskrivninger af dine aktiver

Få styr på afskrivninger af dine aktiver

Når man laver større investeringer i sin virksomhed, må man normalt ikke fratrække hele udgiften med det samme i sin skattepligtige indkomst. I stedet skal udgiften deles op over en årerække. Dette kalder man for...

Læs mere
Fuldtidsbogholder eller deltidsbogholder: Hvad tilbyder vi større virksomheder?

Fuldtidsbogholder eller deltidsbogholder: Hvad tilbyder vi større virksomheder?

Du kan leje en fuldtidsbogholder eller en deltidsbogholder af os, alt afhængig af dine behov. Vi definerer “større virksomheder” som dem, der har mere end 20 timers bogføring per måned (20 timer og opefter).

Læs mere
Kan du fratrække kørsel fra din bopæl og til din virksomhed? (befordringsfradrag)

Kan du fratrække kørsel fra din bopæl og til din virksomhed? (befordringsfradrag)

For at afgøre om du kan trække din kørsel fra din bopæl til din virksomhed fra i din skattepligtige indkomst (denne type skattefradrag kaldes for "befordringsfradrag"), så beregnes det samlede antal kørte kilometer, som du...

Læs mere
Hvad kan du fratrække, når du bruger en varevogn i din virksomhed?

Hvad kan du fratrække, når du bruger en varevogn i din virksomhed?

Denne blog er relevant for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du anvender en varevogn til transport af varer i din virksomhed, så har du adgang til en række fradrag i skat og moms. Men reglerne er forskellige,...

Læs mere
Kan du trække dit hjemmekontor fra i skat?

Kan du trække dit hjemmekontor fra i skat?

For at kunne fratrække et hjemmekontor i din personlige indkomstskat, skal du ændre på den fysiske karakter af rummet, der anvendes som hjemmekontor. Der er desværre ingen 100% klar definition af, hvilke "fysiske" ændringer som...

Læs mere
Hvordan laver jeg en kasserapport?

Hvordan laver jeg en kasserapport?

Behøver du overhovedet at udarbejde en kasserapport? Svaret er "ja" - men kun hvis du modtager kontante indbetalinger fra dine kunder. Udarbejdelse af en kasserapport er påkrævet ved lov, når du modtager kontante indbetalinger. En...

Læs mere
Få styr på hvordan du får moms tilbage

Få styr på hvordan du får moms tilbage

Virksomheder betaler normalt deres moms hvert kvartal, men det kan også ske månedsvis eller halvårligt, afhængig af hvor stor deres omsætning er. Det er SKAT, der beslutter, hvor ofte du skal afregne din moms. Man...

Læs mere
Sådan indsendes bilag til bogføring

Sådan indsendes bilag til bogføring

Der findes et par forskellige måder at indsende dine bilag på. Vi anbefaler altid, at du scanner dine bilag, og sender dem direkte til dit regnskabsprogram, enten ved at bruge en app eller ved at...

Læs mere
Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Før vi laver medarbejdernes lønsedler for første gang, skal din virksomhed være registreret for at have ansatte. Det kalder man at være "arbejdsgiverregistreret". Dette er en registrering udover selve momsregistreringen.

Læs mere
Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig, for at kunne stifte et nyt selskab (ApS): 1: Hvad er navnet på det nye selskab? Du skal vælge et navn til selskabet, som ender på "ApS". For...

Læs mere
Hvordan betaler du skat for dine medarbejdere?

Hvordan betaler du skat for dine medarbejdere?

Når vi modtager en lønbestilling, så beregner vi indledningsvis lønnen. Det indebærer en række beregninger af ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge.

Læs mere
Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

I de fleste tilfælde er svaret nej. Mindre selskaber har siden 2006 kunne fravælge revisionspligten. Selvom revisionspligten er fravalgt, skal der stadig udarbejdes og indberettes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Læs mere
Hvordan starter du en enkeltmandsvirksomhed?

Hvordan starter du en enkeltmandsvirksomhed?

Registrering af en enkeltmandsvirksomhed er enkel. Der er ingen omkostninger hermed til Erhvervsstyrelsen, og du behøver derfor ikke at betale for at registrere virksomheden. Dania Regnskab kan klare hele registreringsprocessen for dig, samt rådgive om...

Læs mere
Hvad er et anpartsselskab?

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til "ApS". Som ejer af et ApS, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Din risiko er således begrænset til den kapital,...

Læs mere
Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for B-skat. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der...

Læs mere
Enkeltmandsvirksomhed eller ApS?

Enkeltmandsvirksomhed eller ApS?

Når du skal starte din nye virksomhed, skal du først beslutte, hvilken type virksomhed du vil have. De 2 mest populære virksomhedstyper er enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber. Anpartsselskaber kalder man i daglig tale for "ApS".

Læs mere