Forrige side

Hvad kan du fratrække, når du bruger en varevogn i din virksomhed?

Denne blog er relevant for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du anvender en varevogn til transport af varer i din virksomhed, så har du adgang til en række fradrag i skat og moms. Men reglerne er forskellige, alt afhængig af om du køber eller lejer varevognen.

Hvad kan du fratrække, når du bruger en varevogn i din virksomhed?

Denne blog er relevant for selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du anvender en varevogn til transport af varer i din virksomhed, så har du adgang til en række fradrag i skat og moms.

Men reglerne er forskellige, alt afhængig af om du køber eller lejer varevognen.

Det er også vigtigt, om du kører privat i varebilen eller ej.

 

Eksempler på brug af en varebil

 

Det anses som erhvervsmæssig kørsel, hvis du:

– kører ned i byen og spiser frokost eller henter mad i arbejdstiden

– hvis du kører hjem i bilen op til 25 gange om året, hvis bilen skal bruges den næste dag til et møde eller lignende for virksomheden

Skema over momsfradrag for en 100% erhvervsmæssig benyttet varebil

 

Det anses som privat kørsel, hvis du:

– kører til fritidsaktiviteter
– kører ned og handler private dagligvarer i supermarkedet
– kører dine børn til og fra skole eller dagsinstitution
– fragter private møbler, haveaffald mv.

Bruges en varebil privat, skal der betales skat af “fri bil”, ligesom der også skal betales privatbenyttelsesafgift (varebilen skal enten have papegøjeplader eller klistermærke).

Skema over momsfradrag for en blandet benyttet varebil

 

Hvis du køber en varebil

Når du køber en varevogn, skal du beslutte, om du vil bruge varevognen 100% i virksomheden, eller vil den blive brugt til blandet kørsel.

En varevogn der bruges til blandet kørsel, anvendes både til private og erhvervsmæssige formål.

Dette kalder man også for blandet benyttelse.

 

Varevogn købt til 100% brug i virksomheden

 

Momsfradrag ved køb af varebil som er 100% erhvervsmæssig benyttet:

Hvis du køber en varebil fra en forhandler, vil du sandsynligvis modtage en faktura fra forhandleren.

Såfremt der er anført moms på denne faktura, vil du kunne fratrække denne moms i virksomheden.

Hvis du derimod køber en bil af en privatperson, er der normalt ingen moms på købet, da privatpersoner ikke tillægger moms på salg af biler.

Momsen skal altid fremgå af en faktura, hvis du vil tage et fradrag herfor.

 

Momsfradrag for løbende omkostninger vedrørende en 100% erhvervsmæssig benyttet varebil:

Du har fuld fradrag for moms på de løbende omkostninger:

– Benzin/Diesel
– Service
– Bilvask

NB: Der er ikke moms på vægtafgift, grøn ejerafgift eller forsikring.

 

Moms ved salg af 100% erhvervsmæssig benyttet varebil:

Hvis du har fratrukket moms, da du købte bilen, så skal du også tilføje moms til salget, når du sælger bilen igen.

Var der ikke moms på købet, skal der heller ikke lægges moms på salget.

 

Skattefradrag for køb af 100% erhvervsmæssig benyttet varebil:

Du kan afskrive 25% af købsprisen om året som en udgift i virksomheden.

Dette kalder man for “afskrivning”.

 

Skattefradrag for løbende omkostninger vedrørende en 100% erhvervsmæssig benyttet varebil:

Du har fuldt skattefradrag for alle udgifter, som knytter sig til de løbende omkostninger.

 

Varevogn købt til blandet benyttelse

 

Momsfradrag ved køb af blandet benyttet varebil:

Det ikke tilladt at fratrække moms, hvis varevognen er til blandet benyttelse.

 

Momsfradrag for løbende omkostninger vedrørende blandet benyttet varebil:

Du har fuld fradrag for moms på de løbende omkostninger af en blandet benyttet varebil:

– Benzin/Diesel
– Service
– Bilvask

NB: Der er ikke moms på vægtafgift, grøn ejerafgift eller forsikring.

 

Moms ved salg af blandet benyttet varebil:

Hvis du sælger en varevogn, der er blandet benyttet, så behøver du ikke at tilføje moms, når du sælger den igen, da du ikke har fratrukket momsen ved købet.

 

Skattefradrag ved køb af blandet benyttet varebil:

Hvis du køber en varevogn til blandet benyttelse, så fratrækker vi 25% af købsprisen af ​​bilen, som afskrivning i det første år.

En afskrivning er en udgift for virksomheden.

Derefter beregnes et delvist skattefradrag heraf.

Hvis du for eksempel bruger bilen 50% til privat brug, så beregner vi først de 25% i afskrivning af købesummen, herefter vil 50% af dette beløb være fradragsberettiget i skat.

Den anden del vil være privat uden skattefradrag.

 

Skattefradrag for løbende omkostninger vedrørende blandet benyttet varebil:

Du får et forholdsmæssigt skattefradrag for alle løbende omkostninger, som svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.

 

Beskatning af “fri bil” – i stedet for et forholdsmæssigt skattemæssigt fradrag af omkostninger (kun virksomhedsordningen):

Hvis du vælger at lade en blandet benyttet varebil indgå i virksomhedsordningen, så skal den private kørsel beskattes efter reglerne om fri bil i stedet for at beregne et forholdsmæssigt fradrag.

Til gengæld kan du fratrække alle løbende omkostninger og afskrivninger, ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat.

 

Hvis du lejer en varevogn

 

Varevogn lejet til 100% brug i virksomheden

 

Momsfradrag af lejen på en lejet varebil som bruges 100% i virksomheden:

Hvis du lejer en varevogn og benytter den 100% til erhverv, så du får lov til at fratrække 100% af momsen på selve lejen.

 

Momsfradrag for løbende omkostninger vedrørende en lejet varebil som bruges 100% i virksomheden:

Du har fuld fradrag for moms på de løbende omkostninger af en lejet varebil:

– Benzin/Diesel
– Service
– Bilvask

 

Skattefradrag for leje af en lejet varebil som bruges 100% i virksomheden:

Du kan fratrække hele lejen af varebilen i den skattepligtige indkomst.

 

Skattefradrag for løbende omkostninger vedrørende en lejet varebil som bruges 100% i virksomheden

Du kan fratrække alle løbende omkostninger vedrørende varebilen i den skattepligtige indkomst.

 

Varevogn lejet til blandet benyttelse

 

Momsfradrag af lejen på en lejet varebil som bruges til blandet benyttelse i virksomheden:

Du kan kun fratrække 1/3 af momsen på lejen af en blandet benyttet varebil.

 

Momsfradrag for løbende omkostninger vedrørende en lejet varebil som bruges til blandet benyttelse i virksomheden:

Du har fuld fradrag for moms på de løbende omkostninger af en lejet varebil:

– Benzin/Diesel
– Service
– Bilvask

 

Skattefradrag for leje af en lejet varebil som bruges til blandet benyttelse i virksomheden:

Du får et forholdsmæssigt skattefradrag for lejen af en blandet benyttet varebil, som svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.

 

Skattefradrag for løbende omkostninger vedrørende en lejet varebil som bruges til blandet benyttelse i virksomheden:

Du får et forholdsmæssigt skattefradrag for alle løbende omkostninger, som svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.

 

Sådan opgør du den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet varebil

Når du har en blandet benyttet varebil, skal du overfor SKAT kunne redegøre for den erhvervsmæssige andel af din kørsel.

Hvis du ikke kan dokumentere din kørsel, kan du nemt komme ud for, at SKAT bestrider den fordeling du har foreslået.

Konsekvenserne heraf kan blive, at SKAT laver om på fordelingen, oftest i deres favør, således at du bliver beskattet privat af en højere andel.

For at undgå dette bør man føre en kørebog.

Hvilket i øvrigt også er et lovkrav.

Dermed ikke sagt at alle gør det.

Med de nye apps man bruge, er det dog blevet en del nemmere.

 

Du kan evt. kigge på disse apps:

Link til kørebog fra Driversnote ApS i App Store

Link til kørebog fra Appz Studio i App Store

Ved at registrere din kørsel korrekt, kan vi lave en fordeling af din kørsel, som vi også senere kan redegøre for og dokumentere overfor SKAT.

 

Beskatning af “fri bil” – i stedet for et forholdsmæssigt skattemæssigt fradrag af omkostninger (kun virksomhedsordningen)

Hvis du vælger at lade en blandet benyttet varebil indgå i virksomhedsordningen, så skal den private kørsel beskattes efter reglerne om fri bil i stedet for at beregne et forholdsmæssigt fradrag.

Til gengæld kan du fratrække alle løbende omkostninger og afskrivninger, ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat.

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til moms- og skattefradrag for varebiler?