Ophavsret

Ophavsretten til indholdet på denne hjemmesiden tilhører Dania Regnskab ApS.

Vores ophavsret er beskyttet af lovgivningen herom (ophavsretsloven), som omfatter brug af tekst og billeder fra hjemmesiden.

Ophavsretten i Danmark er reguleret i ophavsretsloven, hvor især paragrafferne § 1 om beskyttede værker, § 66 om lyd og § 70 om fotografier er relevante for denne hjemmeside.

Al kopiering, anvendelse og videresalg af dele eller hele indholdet på denne hjemmesiden er forbudt, undtagen i følgende situationer:

– Du må kopiere indholdet til eget personlig brug, så længe denne brug ikke er forretningsmæssig.

– Du må kopiere indholdet og videregive til 3. part for dennes personlige brug, men kun hvis du oplyser, at Dania Regnskab ApS er kilden til materialet.

Du må ikke uden skriftlig tilladelse fra Dania Regnskab ApS, hverken distribuere, videregive, kopiere, udgive eller sælge, enten dele af eller hele indholdet fra denne hjemmeside, hverken til forretningsmæssig brug, til brug på en anden hjemmeside, eller til brug i forbindelse med markedsføring eller andet.

Al misbrug af hjemmesidens indhold, vil blive retsforfulgt med krav om erstatning, i henhold til praksis herom.

Har du nogle spørgsmål til vores ophavsret?