Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside gives som generel information og er ikke rådgivning. Oplysningerne er leveret af Dania Regnskab ApS, og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver vi ingen garantier af nogen art, omkring pålideligheden af disse oplysninger. Enhver brug af oplysninger fra hjemmesiden, er derfor på egen risiko.

Under ingen omstændigheder vil vi derfor være ansvarlige for tab eller skade, som følger af eller som kan sættes i forbindelse med brugen af ​​denne hjemmeside.


Har du nogle spørgsmål til vores ansvarsfraskrivelse?