Har du en mindre eller større virksomhed?

Vi deler overordnet set vores kunder op i 2 grupper:

1: Mindre virksomheder

2: Større virksomheder

Vi har lavet denne opdeling, for at holde beskrivelser og priser på serviceydelser, så relevante som muligt for dig.

De mindre virksomheder

Vi definerer “mindre virksomheder” som dem, der har under 20 timers bogføring per måned (1-19 timer).

Følgende priser tilbyder vi mindre virksomheder:

Leje af bogholder mellem 1 til 2 timer per måned = 395 kr. + moms per time

Leje af bogholder mellem 3 til 19 timer per måned = 350 kr. + moms per time

Læs mere her:

Hvad tilbyder vi mindre virksomheder?

Vores priser for mindre virksomheder

De større virksomheder

Vi definerer “større virksomheder” som dem, der har mere end 20 timers bogføring per måned (20 timer og opefter).

Følgende priser tilbyder vi større virksomheder:

Leje af bogholder mellem 20 til 79 timer per måned = 295 kr. + moms per time

Leje af bogholder i mere end 79 timer per måned (fra 80 timer og opefter) = 250 kr. + moms per time

Læs mere her:

Hvad tilbyder vi større virksomheder?

Vores priser for større virksomheder

Har du nogle spørgsmål til hvilke priser og services, som vi kan tilbyde dig?