Cookie- og privatlivspolitik

Dania Regnskab er fuldt opsat på at værne om dine personoplysninger.

I denne cookie- og privatlivspolitik beskriver Dania Regnskab hvilke personoplysninger der indsamles ved brug af denne hjemmeside samt i kundeforhold, hvilke formål der indsamles personoplysninger til, samt hvor længe disse personoplysninger opbevares.

Det beskrives endvidere på denne side, hvilke tredjeparter dine personoplysninger kan deles med, samt hvilke rettigheder du har i forhold til vores lagring af dine personoplysninger.


Dataansvarlig

Dania Regnskab er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger der indsamles her på hjemmesiden og personoplysninger som afgives ved etablering af et kundeforhold.


Vores kontaktoplysninger er:


Dania Regnskab ApS
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V
Danmark

CVR: 41798459


+45 70272713

info@daniaregnskab.dk


Dania Regnskab er endvidere databehandler, når vi behandler personoplysninger på vegne af vores kunder, f.eks. når vi laver lønsedler for deres medarbejdere.

Du kan læse mere om hvordan vi behandler personoplysninger i vores databehandleraftale, der fremsendes når du bliver kunde hos os.


Information om indsamlede personoplysninger

Indsamlede personoplysninger inkluderer følgende:


• Fulde navn;

• Adresse;

• Stillingsbetegnelse;

• Mailadresse;

• Telefonnummer;

• CPR;

• Personligt ID som er indsamlet med baggrund i vores lovmæssige forpligtelser i henhold til hvidvaskloven;

• Personlige økonomiske og skattemæssige informationer som er indsamlet med henblik på at kunne levere vores regnskabsydelser (f.eks. indkomstforhold, årsopgørelser, bankoplysninger).


Information om brug af personoplysninger

Dania Regnskab bruger personoplysninger på følgende måde:


• Intern opbevaring af data i kunderegister;

• Besvarelse af indsendte tilbudsformularer fra hjemmesiden;

• Bekræftelse af møder som er booket på hjemmesiden;

• Kundeservice via chatten på hjemmesiden;

• Så vi kan kontakte dig, når vi bliver anmodet herom fra dig;

• Levering af vores regnskabsydelser;

• Statistik til forbedring af indhold på hjemmesiden;

• Markedsføring.Information om juridisk grundlag

Dania Regnskab sikrer sig, at det juridiske grundlag for databehandling er tilstede. Afhængig af formålet med databehandling, så kan det være nødvendigt, at sikre følgende juridiske grundlag:


• Nødvendigheden af, at indgå en aftale eller kontrakt med kunder;

• Dania Regnskabs behov for, at opbevare kunders personoplysninger i internt kunderegister;

• Dania Regnskabs overholdelse af retlige forpligtelser, som krav til “kend din kunde” i forbindelse med kundekendskabsprocedurer i hvidvaskloven.Information om datadeling

Dania Regnskab er hjemhørende i Danmark og har samarbejdspartnere både i EU og lande udenfor EU, med det formål at kunne levere vores serviceydelser. I det tilfælde, at personoplysninger deles med sådanne samarbejdspartnere udenfor EU og EØS-landene, så sikrer Dania Regnskab sig, at sådanne personoplysninger er beskyttet i henhold til indgået databehandleraftale. Vi samarbejder med følgende virksomheder:


FIRMANAVN ADRESSE MOMS- ELLER REGISTRERINGSNUMMER BESKRIVELSE AF SAMARBEJDE
Dania Accounting Poland Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
Polen (EU)
PL5252547841 Levering af regnskabsydelser
Simply.com A/S Højvangen 4
8660 Skanderborg
Danmark (EU)
DK31277477 Hosting af mail og hjemmeside
Caspio, Inc 2953 Bunker Hill Lane, Suite 201
Santa Clara, CA 95054
USA (udenfor EU)
EIN:77-0537220 Hosting af data
Danske Lønsystemer A/S Engholm Parkvej 8
3450 Allerød
Danmark (EU)
DK15611472 Levering af lønsystem samt hosting af data
Visma Dataløn A/S Lautrupbjerg 6
2750 Ballerup
Danmark (EU)
DK48117716 Levering af lønsystem samt hosting af data
SuperOffice Danmark A/S Delta Park 46
2665 Vallensbæk Strand
Danmark (EU)
DK20020695 Levering af kundestyringssystem samt hosting af data
Dropbox, Inc. 1800 Owens Street, Suite 200
San Francisco, CA 94158
USA (udenfor EU)
EIN:26-0138832 Hosting af data
Microsoft Ireland Operations Ltd. One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown Dublin 18
D18 P521
Irland (EU)
IE8256796U Dokumenthåndtering, levering af regnskabsprogram, levering af chatservice samt hosting af data
Visma e-conomic A/S Langebrogade 1
1411 København K
Danmark (EU)
DK29403473 Levering af regnskabsprogram samt hosting af data
Dinero Regnskab ApS Vesterbrogade 1L, 6
1620 København V
Danmark (EU)
DK34731543 Levering af regnskabsprogram samt hosting af data
SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Tyskland (EU)
DE143454214 Levering af regnskabsprogram samt hosting af data


Hvor længe opbevarer dine personoplysninger

Dania Regnskab indsamler og opbevarer dine personoplysninger i det tidsrum som er nødvendigt, i henhold til det grundlag hvormed dine personoplysninger er blevet indsamlet. Det betyder, at vi kan opbevare dine personoplysninger efter at vores samarbejde er ophørt, når dette er nødvendigt i forhold til de ydelser vi har leveret til dig, herunder når vi har forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, eller når vi er underlagt andre lovmæssige krav. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, medmindre hvidvaskloven eller anden lovgivning påkræver at vi opbevarer dine personoplysninger i længere tid.

Varigheden af de cookies som bruges her på hjemmesiden, kan du læse mere om i vores cookie-samtykke.


Sikkerhedstiltag i forbindelse med opbevaring af personoplysninger

Dania Regnskab er forpligtet til at sikre, at indsamlede personoplysninger behandles og opbevares forsvarligt og sikkert, herunder, at personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang og datalæk. Til det formål følger Dania Regnskab intern IT-politik, der med fysiske, elektroniske og administrative retningslinjer sikrer, at Dania Regnskab lever op til sikkerhedskravene.


Rettigheder og hvordan du kan gøre brug af disse

Du har adskillige rettigheder, hvad angår Dania Regnskabs brug og opbevaring af dine indsamlede personoplysninger. I særdeleshed har du ret til følgende:• Begære adgang til afgivne personoplysninger;

• Begære ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger i kundeforholdet rettet;

• Kræve indsamlede personoplysninger i kundeforholdet slettet;

• Pålægge Dania Regnskab begrænsninger i anvendelsen af personoplysninger i kundeforholdet;

• Klage over databehandling;

• Stille krav til, at personoplysninger i kundeforholdet behandles i kompatible systemer.


Bemærk, at de ovenfor nævnte rettigheder ikke nødvendigvis er fuldstændige og kan være genstand for begrænsninger, der måtte være reguleret i love eller bestemmelser herfor.


Kunder eller brugere af denne hjemmeside der ønsker at gøre brug af sine rettigheder, opfordres til at kontakte Dania Regnskab via mail:


compliance@daniaregnskab.dk


Brug af cookies

Dania Regnskab anvender cookies og lignende teknologier i forbindelse med besøg på hjemmesiden. Cookies hjælper Dania Regnskab til, at levere et indhold, der er bedre tilpasset kunden. Nogle cookies er nødvendige for grundlæggende funktioner på hjemmesiden. Andre cookies, der måtte ønskes anvendt, vil der blive anmodet om særskilt accept til. Cookies kan til hver en tid blokeres eller slettes fra computer eller enhed gennem browserindstillinger.


Hjemmesiden benytter cookies fra:


• Cookiebot;

• Google;

• Zendesk;

• LinkedIn;

• Vimeo;

• Facebook;

• SoundCloud;

Kunder, der ønsker at gennemgå cookie-relaterede oplysninger, herunder annullere eller ændre deres cookie-samtykke, kan til hver en tid gøre dette ved at benytte følgende link:


Her kan du ændre dit samtykke til vores brug af cookies


Du kan også slette cookies i din browser.

Henvisninger og links til andre hjemmesider

Dania Regnskabs hjemmeside henviser til andre hjemmesider ved brug af internet-links. I det tilfælde, at en kunde forlader Dania Regnskabs hjemmeside via et sådant link, har Dania Regnskab ikke længere nogen kontrol over, eller noget ansvar for, de personoplysninger der måtte blive givet via et sådant link, herunder den privatlivspolitik, der måtte være praktiseret. Det påhviler af den årsag kunder, at søge efter sådanne hjemmesiders særskilte cookie- og privatlivspolitik.


Ændringer til denne cookie- og privatlivspolitik

Dania Regnskab kan fra tid til anden opdatere denne cookie- og privatlivspolitik, hvorfor det anbefales kunder, at indhente og gennemlæse opdaterede udgaver, så det sikres, at kunder og brugere af hjemmesiden fortsat er indforstået med den gældende cookie- og privatlivspolitik.


Spørgsmål og henvendelser vedrørende Dania Regnskabs cookie- og privatlivspolitik rettes via email til:


compliance@daniaregnskab.dk


Dania Regnskab henviser i øvrigt til den for kunden gældende datatilsynsmyndighed.


Klage over databehandling

Du kan klage over vores databehandling af dine personoplysninger til den danske datatilsynsmyndighed “Datatilsynet”:Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Danmark

dt@datatilsynet.dk

Du kan indsende din klage til Datatilsynet herSeneste opdatering af vores cookie- og privatlivspolitik: 11. november 2020