Forrige side

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Før vi laver medarbejdernes lønsedler for første gang, skal din virksomhed være registreret for at have ansatte. Det kalder man at være “arbejdsgiverregistreret”. Dette er en registrering udover selve momsregistreringen.

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du bestiller lønsedler?

Før vi laver medarbejdernes lønsedler for første gang, skal din virksomhed være registreret for at have ansatte.

Det kalder man at være “arbejdsgiverregistreret”.

Dette er en registrering udover selve momsregistreringen.

Du kan se på dit registreringsbevis inde på SKAT Erhverv, om din virksomhed er registreret som arbejdsgiver. Vi kan hjælpe dig med at blive registreret som arbejdsgiver, hvis dette ikke er sket tidligere.

 

Oprettelse af lønsystem

Vi kan også hjælpe med at registrere dig i et lønsystem.

Normalt anbefaler vi kunder at bruge Danløn, fordi de har en nem brugerflade, men Bluegarden er også populært.

Link til Danløn

Link til Bluegarden

Vores egen favorit er Danløn, derfor tager vi udgangspunkt i Danløn nedenfor.

Det tager omkring 1-2 uger at sætte Danløn op, så vent ikke til allersidste øjeblik, da dine medarbejdere så ikke vil kunne nå at få udbetalt deres løn på første lønningsdag.

Hvis dette skulle ske, kan du som en nødløsning udbetale en aconto løn til dine medarbejdere, men det kan nemt blive noget rod.

 

Oplysninger vi skal bruge for at kunne oprette et lønsystem til dig

 

Vi skal bruge følgende oplysninger omkring virksomheden:

– virksomhedens CVR-nummer
– registreringsnummer og kontonummer på erhvervskonto

 

Aftaler som skal underskrives af dig

 

I forbindelse med oprettelsen af Danløn, modtager du 2 aftaler, som skal underskrives af dig:

– aftale med Danløn
– OS02-aftale med NETS

 

Danløn:

Aftalen med Danløn skal underskrives af dig og sendes til Danløn.

 

NETS:

OS02-aftalen skal underskrives af dig og sendes til din bankrådgiver.

 

Hvornår skal vi have din lønbestilling

Bestilling af lønsedler skal sendes til Dania Regnskab hver måned.

Vi vil gerne modtage din lønbestilling senest den 20. i måneden.

 

Særligt for timelønnede

Fristen for lønbestillingen til den 20., betyder at timelønnede medarbejdere, ikke bør tilbydes kalendermåneden som lønperiode. Du kan nemlig ikke nå at tælle timer fra den 1. til den 31., da det ikke giver noget tid til at lave selve lønsedlerne. Vi anbefaler derfor, at du beregner timer fra det 15. til det 14. hver måned, så har du omkring en uge til at indsende oplysningerne til os (dette gælder kun for timelønnede).

 

Hvad skal du oplyse til os, når du har en ny medarbejder, der skal oprettes i lønsystemet?

 

Vi skal bruge følgende oplysninger omkring alle nye medarbejdere:

– navn på medarbejderen
– adresse på medarbejderen
– CPR-nummer på medarbejdere
– registreringsnummer og kontonummer til banken
– om der skal bruges hovedkort, bikort eller frikort
– ansættelseskontrakt

NB: Hvis der ikke er lavet en ansættelseskontrakt, skal du oplyse, om medarbejderen er funktionær eller ikke-funktionær. Ellers kan vi ikke beregne ferietillæg og feriepenge korrekt. Vær opmærksom på at det er lovpligtigt at have en ansættelseskontrakt. Har du derfor ikke det på dine medarbejde, kan det ende med, at du får en stor bøde.

 

Hvad skal du oplyse til os på selve lønbestillingen?

 

Når du sender din lønbestilling, skal du oplyse følgende til os:

– antal arbejdstimer
– timesats (ved timeløn)
– bruttoløn (ved fast løn)
– personalegoder (fri telefon, fri bil, fri kost mv.)

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til bestilling af løn?