fbpx

Hvordan betaler du skat for dine medarbejdere?


Beregning af løn

Når vi modtager en lønbestilling, så beregner vi indledningsvis lønnen.

Det indebærer en række beregninger af ATP, AM-bidrag, A-skat og feriepenge.


AM-bidrag

Alle medarbejdere betaler et arbejdsmarkedsbidrag på 8% af deres løn.

Dette kalder man for “AM-bidrag”.

AM-bidraget indeholdes og betales sammen med A-skatten.


A-skat

Den skat som indeholdes fra dine medarbejderes lønsedler, kaldes for “A-skat”.


Indeholdelse af AM-bidrag og A-skat

Inden lønnen udbetales til medarbejderen, så sørger vi for via lønsystemet, at indeholde AM-bidraget og A-skatten, som medarbejderen skal betale i følge lønsedlen.


Udbetaling af løn

De fleste arbejdsgivere udbetaler løn den sidste bankdag i måneden.

Det er ikke et krav, men det er den mest almindelige udbetalingsdag.

Når du modtager lønsedlerne fra os, udbetales der derfor normalt nettoløn den sidste bankdag i den måned (medmindre vi har lavet en anden aftale).

Nettolønnen er den løn du har aftalt med medarbejderen, fratrukket ATP, AM-bidrag og A-skat.


Afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat med SKAT

Den 10. i måneden efter at lønnen er blevet udbetalt, bliver de ansattes tilbageholdte AM-bidrag og A-skatter overført til SKAT.

Betalingen af ​​medarbejdernes skatter sker gennem lønsystemet, som automatiske betalinger.

Det betyder, at du ikke behøver at foretage dig noget i den forbindelse.

Andet end at sørge for, at der er penge på banken.


Hvor meget betaler en medarbejder i skat?

Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (lave og normale lønninger) i skat.

Det danske skattesystem er progressivt, så der er ingen reel fast procentsats.

Skatter er afhængige af personlige forhold; nogle medarbejdere betaler en høj skat, mens andre betaler mindre.


Hovedkort & bikort

Medarbejderne har et valg mellem at bruge deres hovedkort eller deres bikort ved beregning af skat.

Hovedkortet giver et personligt skattefradrag hver måned.

Der er intet skattefradrag ved brug af bikort.


Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til skat for dine medarbejdere?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk


Besøg os også på de sociale medier, se vores videoer, lyt til vores podcasts og lær mere om hvem vi er, omkring skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:


Sociale medier:

Besøg os på Facebook

Besøg os på LinkedIn

Besøg os på Instagram

Besøg os på Google+


Video:

Videoer på Vimeo

Videoer på YouTube


Podcast:

Podcasts på SoundCloud

Podcasts på iTunes