Forrige side

Hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed?

I denne blog kan du lære om, hvilke forsikringer du skal have til din virksomhed i 2023. Sammen med dit forsikringsselskab bør du kigge på din virksomheds behov, så I sammen kan finde den bedste forsikringsløsning til dig.

Hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed?

Hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed i 2023?

I denne blog kan du lære om, hvilke forsikringer du skal have til din virksomhed.

Sammen med dit forsikringsselskab bør du kigge på din virksomheds behov, så I sammen kan finde den bedste forsikringsløsning til dig.

Dit forsikringsbehov fastlægges ved at kigge på din omsætning, størrelsen af dit varelager, værdien af dit inventar, maskiner, biler, de lokaler du råder over, antal medarbejdere, branche og andre forhold.

Du kan også tage kontakt til en forsikringsrådgiver.

Forsikringsrådgivere har ofte deres eget speciale og kender mulighederne for dig.

Vores kunder benytter typisk disse forsikringsselskaber:

TRYG
TopDanmark
If Skadesforsikring

Virksomheder har forskellige krav til hvilke forsikringer de skal tegne i henhold til lovgivningen (“need to have”) og hvilke forsikringer de måske kunne have brug for (“nice to have”).

I denne blog kan du læse om:

1. Forsikringer som er lovpligtige for virksomheden at tegne
2. Forsikringer som virksomheden frivilligt kan vælge at tegne

Uanset de forsikringer du vælger at tegne, så skal du altid sørge for at sætte dig godt ind i de forsikringer du vælger.

Det kan ende katastrofalt for både din private økonomi og virksomheden, hvis forsikringsselskabet ikke vil anerkende en skade.


Forsikringer som er lovpligtige for virksomheden at tegne

Når man driver virksomhed i Danmark, er der enkelte forsikringer som er lovpligtige at tegne:


Arbejdsskadeforsikring

Når man har ansatte er en arbejdsskadeforsikring lovpligtig.

Denne forsikring giver dine medarbejdere erstatning for ulykker og sygdom, der direkte skyldes det arbejde der er blevet udført eller deres arbejdsforhold.

Arbejdsskadeforsikringen dækker kun skader med varige mén.

Skader som ikke er varige, men som resulterer i en sygemelding, dækkes af dig som arbejdsgiver samt det offentlige i form af sygedagpenge.

Selvom en skade ikke er varig, kan medarbejdere altid fremsætte et erstatningskrav mod virksomheden.

Dette kan man tegne en separat Erhvervsansvarsforsikring for.

Du kan læse mere om Erhvervsansvarsforsikring senere i denne blog.

Som arbejdsgiver er du pligtig ved lov til at tegne arbejdsskadeforsikring for alle dine medarbejdere.

Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.

F.eks. hvis du ejer et ApS eller et A/S og arbejder som direktør.

Der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring uanset om medarbejderen er lønnet eller ej eller kun arbejder få timer om ugen.

Det gælder både når det er tale om en ansættelse som er midlertidig, eller hvis det er en varig ansættelse.

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring

I tillæg til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er der hele 8 forskellige arbejdsgiverbidrag, man betaler som arbejdsgiver.

En af disse arbejdsgiverbidrag er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

Man kalder også denne forsikring for “AES”.

Denne lovpligtige forsikring dækker erhvervssygdom, som ikke kommer fra arbejdsskader.

Du betaler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) via en samlet betaling med de 7 andre arbejdsgiverbidrag.

Man kalder opkrævningen af disse 8 arbejdsgiverbidrag for “Samlet Betaling”.

Størrelsen af det samlede bidrag bestemmes af din branchekode og antallet af medarbejdere.

Du kan læse mere her om satserne for 2023 her


Ansvarsforsikring for biler

Hvis din virksomhed råder over en bil, skal du tegne en lovpligtig ansvarsforsikring for bilen.

Det gælder både for indregistrerede samt ikke indregistrerede køretøjer.

Derudover kan du vælge at tegne en kaskoforsikring, som ofte dækker tyveri, hærværk og andre skader.

Hvis du bruger din private bil til din virksomhed, skal du tjekke, om der skal ændres noget på din nuværende forsikring.


Rådgiveransvarsforsikring

Hvis din virksomhed yder rådgivning, skal du nogen gange have en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker ansvar for din rådgivning.

Og så kan der være situationer, hvor det ikke er et lovkrav men stadig en god idé.

Rådgiveransvarsforsikringen dækker det tilfælde hvor din virksomhed holdes ansvarlig for rådgivning, hvis din kunde har tabt penge.

Spørg dit forsikringsselskab om din branche kræver en rådgiveransvarsforsikring, hvis du er tvivl.

Og husk at nærlæse kontrakten med din kunde for et eventuelt krav om, at du skal have rådgiveransvarsforsikring.


Droneforsikring

Hvis din virksomhed benytter droner i sit arbejde, er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring herfor.

Husk også at du skal have et dronebevis.


Forsikringer som virksomheden kan vælge at tegne

Du og din virksomhed er sårbare, hvis der sker uheld og ulykker.

Derfor er det fristende at tegne forsikringer mod mange forskellige potentielle risici.

Men det koster naturligvis også mange penge at være forsikret mod alt.

Derfor det er vigtigt, at du tænker over og vurderer hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed, samt hvilken risiko du og din virksomhed har i det daglige.

Såfremt du er ok med at tage en risiko, så behøver du heller ikke altid at forsikre dig mod den.

Men du skal så bare forstå, at der er en potentiel risiko og et muligt økonomisk ansvar eller tab hvis uheldet eller ulykken er ude.

Her er en række forsikringer, som du kan vælge at tegne:


Bygningsbrandforsikring

Ejer du de bygninger, hvor du driver din virksomhed, bør du tegne en bygningsbrandforsikring.

Erhvervsejendomme har ikke noget lovkrav om at have denne type forsikring.

Men skylder du penge til banken i ejendommen, er denne forsikring normalt obligatorisk.

Forsikringen dækker skader som følge af brand, nedslag fra lyn og eksplosioner.


Forsikringen dækker normalt også skader på installationer vedrørende bygningens drift.


Produktansvar

En produktansvarsforsikring dækker det erstatninger som en producent eller en sælger har, hvis solgte produkter er skyld i skade på andre personer eller ting.


Transportforsikring

Hvis du sender varer til Danmark eller sender varer udenfor Danmark, kan det være en god idé at tegne en transportforsikring.

Denne forsikring dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport.


Erhvervsansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, som en medarbejder forvolder under udøvelsen af sit erhverv.

Det kan være skader på ting eller andre personer.

Forsikringen dækker ofte også erstatningsansvar fra medarbejderen mod virksomheden i forbindelse med en skade.


Professionel ansvarsforsikring

Hvis dit arbejde kan være grunden til at en kunde får et tab, så kan det ofte give mening af have en professionel ansvarsforsikring.


Driftstabsforsikring

En driftstabsforsikring dækker, hvis du oplever nedgang i omsætningen efter en anerkendt skade.

Forsikringen hjælper med at dække faste udgifter som løn, eller merudgifter hvis dine lokaler i en periode ikke kan anvendes.


Driftsforsikring

En driftsforsikring dækker, hvis enten en medarbejder eller virksomheden uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning grundet udførelse af arbejdet.


Sygedagpengeforsikring for medarbejdere

En sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere dækker medarbejderes fravær fra virksomheden fra den 3. dag ved sygdom.

Det er også muligt at tilkøbe en udvidet forsikring der dækker fra den 1. dag.

Det er din kommune der tilbyder sygedagpengeforsikringen.

Uden sygedagpengeforsikring skal virksomheden normalt dække de første 30 dage af sygdomsperioden til medarbejdere.


Udstyrsforsikring, maskinforsikring og IT-forsikring

Disse forsikringer dækker skader på produktions- og IT-udstyr.


Netbank forsikring

Nogle banker tilbyder at forsikre din netbank mod tab fra hacking.


Forsikringer du kan tegne som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed)

Virksomhedens forsikringer dækker virksomheden mod forskellige typer af risici.

Derudover kan du som selvstændig erhvervsdrivende, tegne forsikringer der dækker dig selv, som ofte også bør overvejes inden du beslutter, hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed.


Arbejdsskadeforsikring til selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder)

Som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed) kan du også vælge at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker både dig og din partner, hvis din partner er medarbejdende ægtefælle.

Denne forsikring til selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder) er ikke lovpligtig, men det kan være en god idé at du også er forsikret mod ulykker, der sker i arbejdstiden.


Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder)

En sygedagpengeforsikring som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomhed) dækker dit fravær fra virksomheden fra den 3. dag ved sygdom.

Det er også muligt at tilkøbe en udvidet forsikring, der dækker fra den 1. dag.

Det er din kommune, der tilbyder sygedagpengeforsikringen.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du uden sygedagpengeforsikring betale de første 14 dage selv.

Læs mere om sygedagpengeforsikring her


Ulykkesforsikring for selvstændige erhvervsdrivende (enkeltmandsvirksomheder)

Din private ulykkesforsikring dækker normalt ikke på arbejdet.

Derfor kan du vælge at tegne en ulykkesforsikring der dækker dig på arbejdet.


Forsikringer når du driver din egen virksomhed i hjemmet

Flertallet af iværksættere har begrænset kapital at starte med.

Der er normalt en del omkostninger forbundet med opstart, og det er derfor ofte fordelagtigt at starte virksomheden fra dit eget hjem for at spare på omkostningerne, indtil forretningen virkelig tager fart.

Men når du driver din virksomhed hjemmefra, kan du altid ikke antage, at din private indboforsikring giver tilstrækkelig dækning.

Du skal derfor adskille de ting der tilhører virksomheden og dig selv personligt.

Derefter bør du tjekke om virksomhedens udstyr er dækket af dine private indboforsikring, inden du vurderer hvilke forsikringer skal du have til din virksomhed.

Der kan stilles særlige krav om låsesystem, alarmer, gitre, brandsikre skab o. lign.

Har du kunder der besøger dig i privaten, kan det også ske, at du få gavn af at have en erhvervsansvarsforsikring.

Du kan læse mere om start af enkeltmandsvirksomhed her


(Denne blog er opdateret: 23.4.2023)