Forrige side

Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for B-skat. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der betales ikke skat i juni, og derefter betaler man igen fra juli til november, men ingen skat i december heller.

Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

(Seneste opdatering: 17.11.2020)

 

Når man starter en enkeltmandsvirksomhed, kan det nogen gange være svært at forstå, hvordan og hvor meget man skal betale i skat.

Det prøver vi at råde bod på her.

 

Hvor meget skat skal du betale?

Det danske skattesystem er progressivt.

Det betyder, at jo flere penge du tjener, jo mere skal du betale i skat.

Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (for dem med høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (for dem med lave og normale lønninger) i skat.

Man betaler sin personlige skat løbende gennem året, enten via sine lønsedler hvis man er i job, eller hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, i særlige rater for selvstændige erhvervsdrivende, kaldet B-skatterater.

Disse skattebetalinger man laver løbende gennem året, er baseret på et skøn, da ingen kender den endelige skat, før året rent faktisk er slut.

Derfor laver man et skøn i starten af året, på det man kalder sin “forskudsopgørelse”.

Det skøn man laver, fortæller Skattestyrelsen hvor stort et fradrag de skal give dig på dit lønnede job, samt hvor mange penge du skal betale i skat for din enkeltmandsvirksomhed. Men det er indledningsvis dig der bestemmer, da der kun er tale om et skøn. Selve ændringen laver man på din forskudsopgørelse. Den kan du finde på SKAT Borger.

Man modtager så i det efterfølgende år en årsopgørelse fra Skattestyrelsen, som endeligt beregner skatten for året (det kalder man en årsopgørelse).

Nogen gange får man penge tilbage i skat (overskydende skat), andre gange skal man betale mere i skat (restskat).

 

 

Forskellen på A-skat og B-skat

Når man arbejder som lønmodtager (dvs. at man får en lønseddel fra en arbejdsgiver), kalder man den skat man betaler af sin løn for “A-skat”.

Når man driver en enkeltmandsvirksomhed, kalder man den skat man betaler af sit overskud for “B-skat”.

Hvis man både har et job og en enkeltmandsvirksomhed, betaler man således både A-skat og B-skat.

 

Lav et skøn over dine indkomster og fradrag

I begyndelsen af ​​året eller fra den dato, hvor du starter din virksomhed, bør du foretage et skøn over hvor mange penge du forventer at tjene i løbet af året. Beløbet vil naturligvis aldrig være 100% korrekt, men ikke desto mindre, bør du prøve at gætte så præcist som muligt.

Dette sikrer, at du ikke senere, får en stor restskat, som skal betales.

 

Forskudsopgørelse

Når vi er enige om dit skøn over din forventede indkomst (løn, overskud, underskud, renter mv.), så logger vi ind på “SKAT Borger”, som er en del af Skattestyrelsens hjemmeside, og indberetter den forventede indkomst, til det man kalder for din “forskudsopgørelse”. Når dette er gjort, kan Skattestyrelsen beregne, hvor meget skat du skal betale i løbet af året.

Men det er som sagt, kun baseret på dit skøn indtil videre.

 

 

Hvordan skal du betale skatten?

 

Betaling af A-skat

Hvis du forventer at have et job med en almindelig løn og lønseddel, så hedder den skat du betaler “A-skat”. Denne skat fratrækkes direkte fra din lønseddel, og betales af din arbejdsgiver til Skattesstyrelsen.

 

Betaling af B-skat

Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for “B-skat”. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der betales ikke skat i juni, og derefter betaler man igen fra juli til november, men ingen skat i december heller.

Altså 10 rater i alt.

Normalt betales disse rater automatisk via BetalingsService. Manuel betaling kan ske ved at bruge betalingsID til netbank som kan ses på SKAT Borger.

 

Ret din forskudsopgørelse når det er nødvendigt

Da den foreløbige skat (både A-skat og B-skat) er baseret på et skøn, er det ikke sikkert, at virkeligheden afspejler dit indledende skøn. Tingene kan ændre sig i løbet af året.

Det kan være, at du opsiger dit lønnede arbejde. Du kan få nye kunder i forretningen og øge din indtjening, eller du kan miste nogle kunder og indtjeningen blive måske mindre end forventet.

Sker der noget som ændrer dit skøn, bør du få ændret din forskudsopgørelse. Det er den eneste måde at sikre, at du ikke senere får en stor restskat.

 

Årsopgørelse

Når et år er slut, skal man indsende det, som kaldes et oplysningsskema (tidligere kaldte man dette en selvangivelse).

På oplysningsskemaet anføres de endelige beløb for løn, overskud af virksomhed, renter mv. På baggrund af dit oplysningsskema, laver Skattestyrelsen så det man kalder en årsopgørelse.

Her sammenligner man den endelige faktiske skat, med de skatter du betalte i løbet af året.

Dem som var baseret på dit eget skøn (via din forskudsopgørelse).

Hvis du har betalt for meget i skat, får du en refusion af skat (det kalder man overskydende skat), og omvendt, hvis du har betalt for lidt i skat, skal du betale mere (det kalder man restskat).

Hele ideen med forskudsopgørelsen er derfor, at gøre sine skøn så præcise som mulige.

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til B-skat?