Forrige side

Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for B-skat. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der betales ikke skat i juni, og derefter betaler man igen fra juli til november, men ingen skat i december heller.

Sådan betaler enkeltmandsvirksomheder skat (B-skat)

Når du starter en enkeltmandsvirksomhed, kan det være svært at forstå, hvordan og hvor meget man skal betale i skat.

Det prøver vi at råde bod på her.

Hvor meget skat skal du betale?

Det danske skattesystem er progressivt.

Det betyder, at jo flere penge du tjener, jo mere skal du betale i skat.

Selvstændige erhvervsdrivende og topledere betaler normalt ca. 39-43% (høje lønninger) i skat, og almindelige lønmodtagere mellem 32-38% (lave og normale lønninger) i skat.

Man betaler sin personlige skat løbende gennem året, enten via sine lønsedler hvis man er i job, eller hvis man har en enkeltmandsvirksomhed, i særlige rater for selvstændige erhvervsdrivende, kaldet B-skatterater. Disse skattebetalinger man laver løbende gennem året, er baseret på et skøn, da ingen kender den endelige skat, før året rent faktisk er slut. Derfor laver man et skøn i starten af året, på det man kalder sin “forskudsopgørelse”.

Det skøn man laver, fortæller SKAT hvor stort et fradrag de skal give dig på dit lønnede job, samt hvor mange penge du skal betale i skat for din enkeltmandsvirksomhed. Men det er indledningsvis dig der bestemmer, da der kun er talt om et skøn (forskudsopgørelse). Man modtager så i det efterfølgende år en årsopgørelse fra SKAT, som endeligt beregner skatten for året (årsopgørelse). Nogen gange får man penge tilbage i skat (overskydende skat), andre gange skal man betale mere i skat (restskat).

 

 

Forskellen på A-skat og B-skat

Når man arbejder som lønmodtager (dvs. at man får en lønseddel fra en arbejdsgiver), kalder man den skat man betaler for A-skat.

Når man driver en enkeltmandsvirksomhed, hedder den skat man betaler af sit overskud “B-skat”.

Hvis man både har et job og en enkeltmandsvirksomhed, betaler man således både A-skat og B-skat.

 

Lav et skøn over dine indkomster og fradrag

I begyndelsen af ​​året eller fra den dato, hvor du starter din virksomhed, bør du foretage et skøn over hvor mange penge, du forventer at tjene i løbet af året. Beløbet vil naturligvis aldrig være 100% korrekt, men ikke desto mindre, bør du prøve at gætte så præcist som muligt. Dette sikrer, at du ikke senere, får en stor restskat, som skal betales.

 

Forskudsopgørelse

Når vi er enige om dit skøn over din forventede indkomst (løn, overskud, underskud, renter mv.), så logger vi ind på “SKAT Borger”, som er SKATs hjemmeside, og indberetter den forventede indkomst, til det man kalder for din “forskudsopgørelse”. Når dette er gjort, kan SKAT beregne, hvor meget skat du skal betale i løbet af året. Men det er som sagt, kun baseret på dit skøn indtil videre.

 

 

Hvordan skal du betale skatten?

 

Betaling af A-skat

Hvis du forventer at have et job med en almindelig løn og lønseddel, så hedder den skat du betaler A-skat. Denne skat fratrækkes direkte fra din lønseddel, og betales af din arbejdsgiver til SKAT.

 

Betaling af B-skat

Dine betalinger af skat vedrørende virksomheden, vil blive opdelt i 10 rater i løbet af året. Denne skat kalder man for B-skat. Betalingerne skal foretages den 20. i hver måned fra januar til maj, der betales ikke skat i juni, og derefter betaler man igen fra juli til november, men ingen skat i december heller. Altså 10 rater i alt. Normalt er betales disse rater automatisk via BetalingsService. Manuel betaling kan ske ved at gemme betalingsID til netbank fra SKAT Borger.

 

Ret din forskudsopgørelse når det er nødvendigt

Da den foreløbige skat (både A-skat og B-skat) er baseret på et skøn, er det ikke sikkert, at virkeligheden afspejler dit indledende skøn. Tingene kan ændre sig i løbet af året. Det kan være, at du opsiger dit lønnede arbejde. Du kan få nye kunder i forretningen og øge din indtjening, eller du kan miste nogle kunder og indtjeningen blive måske mindre end forventet. Sker der noget som ændrer dit skøn, bør du få ændret din forskudsopgørelse. Det er den eneste måde at sikre, at du ikke senere får en stor restskat.

 

Årsopgørelse

Når et år er slut, skal man indsende det, som kaldes en selvangivelse. På selvangivelsen anføres de endelige beløb får løn, overskud af virksomhed, renter mv. På baggrund af din selvangivelse, laver SKAT det man kalder en årsopgørelse. Her sammenligner man den endelige faktiske skat, med de skatter du betalte i løbet af året. Dem som var baseret på dit eget skøn (forskudsopgørelse). Hvis du har betalt for meget i skat, får du en refusion af skattebetalingen (overskydende skat), og omvendt, hvis du har betalt for lidt i skat, skal du betale mere (restskat). Hele ideen med forskudsopgørelsen er derfor, at gøre sine skøn så præcise som mulige.

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til B-skat?