Forrige side

Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

I de fleste tilfælde er svaret nej. Mindre selskaber har siden 2006 kunne fravælge revisionspligten. Selvom revisionspligten er fravalgt, skal der stadig udarbejdes og indberettes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Har jeg brug for en revisor til at revidere min årsrapport?

I de fleste tilfælde er svaret nej.

Mindre selskaber har siden 2006 kunne fravælge revisionspligten.

Selvom revisionspligten er fravalgt, skal der stadig udarbejdes og indberettes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

 

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S)

Der er ingen revisionspligt af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S).

 

Anpartsselskaber, iværksætterselskaber og aktieselskaber (ApS, IVS, A/S)

Som udgangspunkt har disse selskabstyper revisionspligt.

Der er dog mulighed for at fravælge revisionspligten i langt de fleste tilfælde.

 

For at fravælge revisionspligten, må et selskab ikke overskride to ud af tre af nedenstående krav, i løbet af 2 regnskabsår i træk:

1) Selskabet må have en balancesum på maksimalt 4 millioner kroner – det er enten summen af ​​selskabets aktiver eller summen af ​​selskabets gæld.

2) Selskabet må have en maksimal omsætning på 8 millioner kroner om året (uden moms).

3) Selskabet må højst have 12 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret (i gennemsnit).

OBS: Hvis dit selskab fungerer som holdingseselskab, så skal du sammenlægge alle de selskaber, hvor der holdes en kontrollerende ejerandel (20% eller mere), når du kigger på ovenstående kriterier.

 

Fravalg af revisionspligt ved etablering af et nyt selskab

Når du etablerer et nyt selskab, kan du fravælge revisionspligten i forbindelse med stiftelsen.

Det skal fremgå på stiftelsesdokumentet, at årsrapporter ikke skal revideres.

Ligeledes bør der ikke i selskabets vedtægter, stå noget om revision (det skal være klart for alle, at der ikke er revisionspligt).

Her skal man være særlig opmærksom på, at der ofte anvendes et sæt standardvedtægter ved stiftelse af et nyt selskab, så der kan være behov for at rette i disse.

OBS:

Hvis det nystiftede selskab ved udgangen af det første regnskabsår, overstiger 2 ud af de 3 ovenstående krav, så skal det første regnskabsår revideres.

 

Fravalg af revisionspligt for et allerede etableret selskab

Hvis dit selskab allerede er etableret, så kan du kun fravælge revisionspligten under den ordinære generalforsamling.

Det er på den generalforsamling, hvor du godkender årsrapporten fra det foregående år.

Beslutningen om at fravælge revisionspligten, vil være gældende for det kommende regnskabsår.

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til revisionspligt eller fravalg heraf?