Forrige side

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er defineret som et kapitalselskab, der primært ejer anparter eller aktier i andre selskaber. De selskaber, der ejes af et holdingselskab, kaldes driftsselskaber. Et holdingselskab i Danmark kan være struktureret i form af f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et enkeltmandsfirma kan ikke være et holdingselskab. Normalt er et holdingselskab ikke momsregistreret, og der er reelt ikke andre aktiviteter end blot at forvalte ejerskabet af andre selskaber. Det er ikke relevant, hvor mange anparter eller aktier holdingselskabet ejer i andre selskaber for at blive betragtet som et holdingselskab, men skattereglerne vil være meget forskellige alt efter, hvor mange anparter eller aktier et holdingselskab ejer.

Hvad er et holdingselskab?

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er defineret som et kapitalselskab, der primært ejer anparter eller aktier i andre selskaber. De selskaber, der ejes af et holdingselskab, kaldes driftsselskaber. Et holdingselskab i Danmark kan være struktureret i form af f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et enkeltmandsfirma kan ikke være et holdingselskab. Normalt er et holdingselskab ikke momsregistreret, og der er reelt ikke andre aktiviteter end blot at forvalte ejerskabet af andre selskaber. Det er ikke relevant, hvor mange anparter eller aktier holdingselskabet ejer i andre selskaber for at blive betragtet som et holdingselskab, men skattereglerne vil være meget forskellige alt efter, hvor mange anparter eller aktier et holdingselskab ejer.


HVORNÅR SKAL DU HAVE ET HOLDINGSELSKAB?

Et holdingselskab er defineret som et kapitalselskab, der primært ejer anparter eller aktier i andre selskaber. De selskaber, der ejes af et holdingselskab, kaldes driftsselskaber. Et holdingselskab i Danmark kan være struktureret i form af f.eks. et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Et enkeltmandsfirma kan ikke være et holdingselskab. Normalt er et holdingselskab ikke momsregistreret, og der er reelt ikke andre aktiviteter end blot at forvalte ejerskabet af andre selskaber. Det er ikke relevant, hvor mange anparter eller aktier selskabet ejer i andre selskaber for at blive betragtet som et holdingselskab, men skattereglerne vil være meget forskellige alt efter, hvor mange aktier selskabet ejer. Fordelen ved at have en holdingstruktur vedrører hovedsagelig den lavere beskatning af udbytte og overskud ved salg af anparter og aktier samt muligheden for at anvende underskud fra et selskab til et andet selskab med overskud i sambeskatningsordningen. Desuden giver en holdingstruktur mulighed for skattefrit at flytte overskud som udbytte, hvilket kan give rigtig god mening i forhold til at beskytte overskud mod eventuelle retssager eller andre risici.


SKAL ORDET “HOLDING” INDGÅ I SELSKABSNAVNET?

Nej – et selskab betragtes som et holdingselskab uanset navnet på selskabet. Det afgørende er aktiviteternes omfang.


HVILKEN TYPE INDKOMST HAR ET HOLDINGSELSKAB?

Et holdingselskab kan modtage udbytte fra driftsselskaberne det ejer. Der kan også være indtægter ved salg af anparter eller aktier i andre selskaber.


HVILKEN TYPE OMKOSTNINGER HAR ET HOLDINGSELSKAB?

Typisk er de eneste omkostninger i et holdingselskab revisor og bankgebyrer. Men der kan også være tab som følge af anparter eller aktier, der falder i værdi, eller tab som følge af salg af anparter eller aktier.


HVOR MEGET SKAT BETALES DER AF OVERSKUD?

Et holdingselskab betaler 22 % i selskabsskat som ethvert andet kapitalselskab af sit overskud. Dog vil overskud, der kommer fra udbytte samt salg af anparter og aktier i andre selskaber, normalt være skattefrit.


Du kan læse mere om selskabsskat her


HVAD ER PORTEFØLJEAKTIER?

Hvis et holdingselskab ejer mindre end 10 % af et andet selskab, kalder vi de anparter eller aktier, det ejer for porteføljeaktier. Der gælder særlige skatteregler for porteføljeaktier, der vedrører privatejede selskaber (selskaber der ikke er børsnoterede). Generelt vil 70 % af et udbytte fra en porteføljeaktie blive beskattet med 22%, mens fortjeneste ved salg af anparter og aktier er skattefri.


HVOR MEGET SKAT BETALER ET HOLDINGSELSKAB AF UDBYTTE FRA DRIFTSSELSKABER?

EJERSKABSKAT
Når man ejer 10 % eller mere af et privatejet selskab0 %
Når man ejer mindre end 10 % af et privatejet selskab (porteføljeaktier)15,4 % – kun 70 % af udbyttet beskattes med 22 %
Når man ejer 10 % eller mere af et offentligt selskab22 %
Når man ejer mindre end 10 % af et offentligt selskab (offentlige porteføljeaktier)22 %


HVOR MEGET SKAT BETALER ET HOLDINGSELSKAB, NÅR DER SÆLGES ANPARTER ELLER AKTIER MED FORTJENESTE?

EJERSKABSKAT
Når man ejer 10 % eller mere af et privatejet selskab0 %
Når man ejer mindre end 10 % af et privatejet selskab (porteføljeaktier)0 %
Når man ejer 10 % eller mere af et offentligt selskab22 %
Når man ejer mindre end 10 % af et offentligt selskab (offentlige porteføljeaktier)22 %


KAN ET HOLDINGSELSKAB FRATRÆKKE TAB VED SALG AF ANPARTER ELLER AKTIER?

EJERSKABSVAR
Når man ejer 10 % eller mere af et privatejet selskabNej
Når man ejer mindre end 10 % af et privatejet selskab (porteføljeaktier)Nej
Når man ejer 10 % eller mere af et offentligt selskabJa
Når man ejer mindre end 10 % af et offentligt selskab (offentlige porteføljeaktier)Ja


KOSTPRIS ELLER INDRE VÆRDI


Kostpris:

Du kan vælge at præsentere værdien af ikke-børsnoterede anparter eller aktier, som holdingselskabet køber, som den faktiske købspris (kostprismetoden) eller som den indre værdi i årsrapporten. Hvis du vælger at vise værdien med kostprismetoden, vil eventuelle overskud eller tab først blive vist i holdingselskabet, når anparterne eller aktierne er solgt, eller når der er modtaget udbytte fra driftsselskabet. Fortjeneste og tab fra salg af anparter og aktier samt modtaget udbytte vises i resultatopgørelsen


Indre værdi:

Hvis du bruger indre værdi-metoden, justeres anparterne og aktiernes værdi hvert år i årsrapporten for at repræsentere den værdi, der er vist i driftsselskabets årsrapport. Hvis anparterne eller aktierne er steget eller faldet i værdi, vil urealiserede gevinster eller tab fremgå af årsrapporten i holdingselskabet, selv om anparterne eller aktierne ikke er solgt endnu. Fortjeneste og tab fra salg af anparter og aktier vises i resultatopgørelsen. Modtaget udbytte fra driftsselskaber vises i balancen ved at udbytter overføres til frie reserver der kan udloddes til ejerne af holdingselskabet.


SAMBESKATNING

Hvis dit holdingselskab ejer mere end 50 % af et andet selskab, bliver holdingselskabet administrator af en fælles beskatningsordning mellem holdingselskabet og det selskab, der er ejet med mere end 50 %. Dette kalder man sambeskatning. Sambeskatningsordningen er obligatorisk, når de to selskaber er beliggende i Danmark, og skal registreres på SKAT Erhverv inden for en måned fra tidspunktet, hvor sambeskatningen starter. Du kan ofte vælge at benytte sambeskatningsordningen, selvom selskaberne er beliggende i forskellige lande. Men det vil naturligvis gøre tingene mere komplicerede.


HÆFTELSE VED SAMBESKATNING (VIGTIGT)

Når to eller flere selskaber har sambeskatning, deles der også hæftelse som knytter sig til selskabsskat og personaleskatter mellem driftsselskaber og holdingselskabet. Hæftelsen deles med andre driftsselskaber, som også er sambeskattet med holdingselskabet. Så driftsselskaber bør forstå denne risiko. Hæftelsen kan enten være fuld eller delvis, hvis et selskab er 100 % ejet af holdingselskabet (solidarisk hæftelse), eller delvis, hvis driftsselskabet kun er delvist ejet af holdingselskabet.


KAN JEG STIFTE MIT HOLDINGSELSKAB MED DE SAMME 40.000 KR. SOM JEG BRUGTE TIL AT STIFTE MIT DRIFTSSELSKAB?

Ja, det er muligt at stifte begge selskaber på samme tid.

Vi kalder dette for “rullende kapital”.


KAN JEG OPRETTE ET HOLDINGSELSKAB, EFTER MIT DRIFTSSELSKAB ER STIFTET?

Ja, det er også muligt at oprette et holdingselskab, efter driftsselskabet er blevet stiftet. Det vil dog gøre tingene mere komplicerede. Du skal altid overveje de skattemæssige konsekvenser, før du overfører dine personligt ejede anparter eller aktier i driftsselskabet til et nyt holdingselskab.


Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for fra dig for at oprette et nyt ApS


HVORDAN UDBETALES UDBYTTE TIL ANPARTSHAVERE OG AKTIONÆRER?

Udbetaling af udbytte til anpartshavere og aktionærerne sker enten på den årlige generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.


Læs videre her om udlodning af udbytte på den ekstraordinære generalforsamling

Du kan også læse mere om udbytte på Erhvervsstyrelsens hjemmeside


KAN DIT HOLDINGSELSKAB HAVE ET ANDET REGNSKABSÅR END DRIFTSSELSKABET?

Generelt skal du sikre dig, at alle selskaber bruger det samme regnskabsår.

Hvis selskaberne er sambeskattede, skal de altid bruge det samme regnskabsår. Generelt vil det være driftsselskabet, der skal ændre sit regnskabsår, så det passer til holdingselskabets regnskabsår.


(Denne blog er opdateret: 12.2.2023)