Forrige side

Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig, for at kunne stifte et nyt selskab (ApS): 1: Hvad er navnet på det nye selskab? Du skal vælge et navn til selskabet, som ender på “ApS”. For at undgå at ende i juridiske problemer med andre virksomheder, bør du allerede nu kontrollere, at navnet ikke er i brug.

Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Hvilke oplysninger har vi brug for til at kunne stifte et ApS?

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig, for at kunne stifte et nyt selskab (ApS):

1: Hvad er navnet på det nye selskab?

Du skal vælge et navn til selskabet, som ender på “ApS”.

For at undgå at ende i juridiske problemer med andre virksomheder, bør du allerede nu kontrollere, at navnet ikke er i brug.

Du kan f.eks. tjekke, om navnet allerede findes i det Centrale Virksomhedsregister:

Link til CVR-register

Du bør også sikre dig, at domænet til din kommende hjemmeside, ikke allerede er i brug.

Hvis en anden hjemmeside bruger det samme navn, som du vil bruge som dit selskabsnavn (det kunne f.eks. være at et selskab i udlandet bruger navnet med endelsen .com i stedet for .dk – dette kan ikke ses i CVR-registeret), så kan det muligvis være, at en juridisk tvist kan opstå ude i fremtiden. Så man skal lige tænke sig om, når man vælger selskabets navn. Det sparer tid og problemer ude i fremtiden.

 

 

2: Hvilken adresse skal selskabet have?

Du skal have en adresse til selskabet.

Hvis du endnu ikke har fundet et kontor eller lokale, så kan du evt. leje en virtuel kontoradresse indtil da.

Det kan man gøre hos mange virksomheder.

 

Her er et par eksempler:

Link til Regus

Link til Symbion

Der er også enkelte kunder, som bare bruger deres privatadresse i starten. Rent principielt må man ikke gøre dette, men det plejer ikke at give de store problemer. Hvis der er problemer med adressen, så er det normalt kun ved selve stiftelsen. Der vil man få at vide, at adressen ikke kan bruges som selskabets adresse, da det er en bopælsadresse. Og så må man ud og finde en ny adresse.

 

3: Hvem stifter selskabet?

Et selskab kan stiftes enten af en eller flere person(er) eller selskab(er).

Stifterne behøver ikke være ejere eller direktører.

Vi skal kende navnene på alle stifterne.

 

4: ID på alle stifterne af selskabet

 

Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis

 

Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)

 

Krav for ID på danske selskaber:

– Oplys CVR-nummer
– Scan af ejerbog
– Scan af vedtægter og stiftelsesdokument
– Scan af ID på alle ejere og ledelse

 

Krav for ID på udenlandske selskaber:

– Scan af certifikat fra lokalt virksomhedsregister, hvor ejere og ledelse fremgår
– Scan af vedtægter
– Scan af ID og dokumentation for privatadresse på alle ejere og ledelse

 

5: Selskabets startdato og regnskabsår

Du skal vælge en startdato og et regnskabsår for selskabet.

 

Startdato:

Det er normalt smart at vælge en af disse datoer (grundet deadline for afregning af moms):

1. januar
1. april
1. juli
1. oktober

 

Regnskabsår:

Det første regnskabsår må være op til 18 måneder langt.

Vi vælger som udgangspunkt altid at følge kalenderåret.

Ønsker du at følge et andet regnskabsår, skal du give os besked.

 

6: Selskabets vedtægter

Der skal skrives et sæt vedtægter for selskabet.

Vi laver vedtægterne for dig, men du skal skrive en lille forklaring til os, om hvad selskabet skal lave.

Bare et par enkelte linjer.

 

7: Hvem kan indgå aftaler på vegne af selskabet?

Der kan være en eller flere personer, der er udpeget til at kunne underskrive på selskabets vegne, når der indgås aftaler.

Normalt er det bare direktøren, der underskriver.

Men hvis der er flere i ledelsen, kan man også godt vælge, at der skal være 2 direktører (eller flere) til at underskrive en aftale.

 

8: Hvem skal være direktør (ledelse)?

Der kan være en eller flere direktører i et selskabs ledelse.

Ledelsen skal bestå af personer.

Andre selskaber kan ikke indgå i ledelsen.

Vi skal have navnet på den eller de, der skal være direktører.

 

9: ID på direktør

 

Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis

 

Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)

 

10: Hvor stor skal egenkapitalen være?

 

Når man stifter et ApS, så er der et krav om en minimum egenkapital ved stiftelsen på 40.000 kr.

Kapitalen kan godt være større, men ikke mindre.

 

11: Hvem skal eje selskabet?

Der kan være en eller flere ejere af et selskab.

 

Vi skal vide:

– Navne på ejere
– Andel af ejerskab i procent (%)

 

12: ID på ejere

 

Krav for ID på danske statsborgere:

– Scan af pas eller kørekort
– Scan af sygesikringsbevis

 

Krav for ID på udlændinge eller danske statsborgere bosiddende i udlandet:

– Scan af pas eller andet officielt ID med billede
– Scan af dokument hvor navn og privatadresse fremgår (f.eks. elregning, telefonregning, bankudtog m.fl.)

 

 

Har du nogle spørgsmål i forbindelse med stiftelse af dit nye ApS?