Forrige side

Kontrollerede transaktioner i 2023 – Hvad er din forpligtelse som hovedaktionær?

I denne blog gennemgår vi reglerne omkring kontrollerede transaktioner i 2023 og kigger på dine forpligtelser som hovedaktionær. Hovedaktionærer, der er fysiske personer og som er begrænset eller fuldt skattepligtige i Danmark, skal hvert år indberette en særlig formular til Skattestyrelsen vedrørende kontrollerede transaktioner mellem dem selv og deres kontrollerede selskaber som et bilag til det almindelige oplysningsskema.

Kontrollerede transaktioner i 2023 – Hvad er din forpligtelse som hovedaktionær?

Kontrollerede transaktioner i 2023 – Hvad er din forpligtelse som hovedaktionær?

I denne blog gennemgår vi reglerne omkring kontrollerede transaktioner i 2023 og kigger på dine forpligtelser som hovedaktionær.

Hovedaktionærer, der er fysiske personer og som er begrænset eller fuldt skattepligtige i Danmark, skal hvert år indberette en særlig formular til Skattestyrelsen vedrørende kontrollerede transaktioner mellem dem selv og deres kontrollerede selskaber som et bilag til det almindelige oplysningsskema.

Endvidere skal der altid udarbejdes Transfer Pricing-dokumentation for kontrollerede transaktioner mellem et kontrolleret selskab og hovedaktionæren, selv om den kun skal indsendes efter anmodning fra Skattestyrelsen eller ved overskridelse af visse grænseværdier eller ved kontrollerede transaktioner med selskaber beliggende i lande uden for EU, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Det er også værd at bemærke, at selskaber i Danmark, der overskrider visse konsoliderede grænseværdier på koncernniveau, skal indsende transfer pricing-dokumentation senest to måneder efter fristen for selvangivelsen.

Vi har skrevet en blog her om Transfer Pricing-reglerne i Danmark for 2023

Transfer pricing-dokumentationen skal indeholde en masterfil og en lokalfil efter OECD’s retningslinjer.

Manglende indsendelse af transfer pricing-dokumentation kan medføre en bøde på 250.000 DKK.

Bemærk også, at selvom grænseværdierne ikke overskrides, skal der stadig udarbejdes og indsendes transfer pricing dokumentation på anmodning fra Skattestyrelsen.


Kontrollerede transaktioner i 2023


Hvornår er fristen for at indberette formularen vedrørende kontrollerede transaktioner?

Formularen vedrørende kontrollerede transaktioner skal indberettes af hovedaktionæren, som er en fysisk person, hvert år, uanset om han eller hun har haft kontrollerede transaktioner eller ej med sine kontrollerede selskaber.

Fristen for indberetning af formularen vedrørende kontrollerede transaktioner er den samme som fristen for hovedaktionærens almindelige oplysningsskema.

For år 2022 vil fristen være: 1.7.2023


Hvornår er man hovedaktionær?

Du er hovedaktionær, når du har bestemmende indflydelse i et selskab (f.eks. når du ejer et ApS eller et A/S).

Hvis du ejer mere end 50 % af aktierne eller anparterne i et selskab, har du en bestemmende indflydelse og betragtes som hovedaktionær.

Man kalder det også for at være hovedanpartshaver i et ApS, men meningen er den samme.


Kontrollerede transaktioner


Skal indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed indsende en erklæring om kontrollerede transaktioner?

Nej, indehavere af enkeltmandsvirksomheder skal ikke indsende en erklæring om kontrollerede transaktioner.


Hvordan indberetter man formularen vedrørende kontrollerede transaktioner

Formularen vedrørende kontrollerede transaktioner hedder “04.021” og er et bilag til dit oplysningsskema.

Du skal udfylde formularen og indberette den online.

Link til formular 04.021

Det er vigtigt at bemærke, at ALLE begrænset eller fuldt skattepligtige personer med bopæl i Danmark, der er hovedaktionærer, skal indberette formularen hvert år.

Dette gælder også, selv om du IKKE har haft kontrollerede transaktioner med dine kontrollerede selskaber.


Kontrollerede transaktioner i Danmark og hovedaktionærer


Er der en bøde for ikke at indberette kontrollerede transaktioner til tiden?

Ja, du skal forvente at få en bøde for ikke at indberette kontrollerede transaktioner til tiden.

Typisk vil bøden være på 5.000 kr.


De to mest almindelige typer kontrollerede transaktioner med hovedaktionæren er

1: Lån ydet fra hovedaktionæren til selskabet (også hvis du f.eks. betaler regninger for dit selskab en gang imellem)

2: Renteindtægter fra lån ydet til dit selskab af dig personligt

NB: Din situation kan naturligvis være anderledes. Andre kontrollerede transaktioner kan vedrøre kontrollerede salg, køb, leje, lån, og mange andre typer kontrollerede transaktioner. Hver type kontrolleret transaktion skal specificeres.


Følgende typer kontrollerede transaktioner med hovedaktionæren skal IKKE medtages

1: Løn, som du har modtaget fra et kontrolleret selskab

2: Udbytte, som du har modtaget fra et kontrolleret selskab


(Denne blog er opdateret sidst: 8.3.2023)