Forrige side

Kan du trække dit hjemmekontor fra i skat?

For at kunne fratrække et hjemmekontor i din personlige indkomstskat, skal du ændre på den fysiske karakter af rummet, der anvendes som hjemmekontor. Der er desværre ingen 100% klar definition af, hvilke “fysiske” ændringer som du skal foretage i dit hjemmekontor, og forskellige medarbejdere hos SKAT, kan have forskellige fortolkninger af reglerne omkring hjemmekontor.

Kan du trække dit hjemmekontor fra i skat?

Hvad skal der til, for at man kan tage et fradrag for sit hjemmekontor i skat?

For at kunne fratrække et hjemmekontor i din personlige indkomstskat, skal du ændre på den fysiske karakter af rummet, der anvendes som hjemmekontor.

Der er desværre ingen 100% klar definition af, hvilke “fysiske” ændringer som du skal foretage i dit hjemmekontor, og forskellige medarbejdere hos SKAT, kan have forskellige fortolkninger af reglerne omkring hjemmekontor.

Men det er helt sikkert, at det ikke er nok, at du nøjes med at indsætte et skrivebord, en kontorstol, en reol og bøger relateret til virksomheden i dit hjemmekontor.

Maskiner eller specielle møbler, der normalt ikke bruges i en privat bolig, kan betragtes som en fysisk ændring af rummet der anvendes til hjemmekontor under særlige omstændigheder. Men indretningen med dette udstyr, skal som udgangspunkt umuliggøre anden privat anvendelse af rummet.

Og den kan være svær at leve op til.

 

Anvendelse af hjemmekontoret i et vist omfang

Derudover skal du anvende hjemmekontoret i et vist omfang, for at et skattefradrag godkendes. Det er ikke nok, at du tilbringer et par aftener om ugen på hjemmekontoret. Igen er der ikke en 100% klar definition af et “vist omfang”, men 5-8 timer pr. dag bør være tilstrækkeligt.

 

Adgangsforhold

Det gavner sagen meget, hvis der er egen indgang til hjemmekontoret. Dvs. hvis der f.eks. er separat adgangsdør ude fra gaden, så hjemmekontoret ikke hænger sammen med den øvrige private beboelse.

 

Hvis du lejer den bolig, hvor du har hjemmekontor

 

Hvor meget kan du trække fra vedrørende dit hjemmekontor

Hvis du lejer din bolig, hvor der også er et hjemmekontor, så ser vi på overfladearealet af den samlede bolig, og så beregner vi ud fra dette, hvor mange procent af boligen, der bruges som hjemmekontor (dette kalder man for den erhvervsmæssige anvendelse). Det skattefradrag du kan opnå for hjemmekontoret, er et forholdsmæssig fradrag for de reelle udgifter, der har været i boligen. For eksempel; hvis du lejer en 100 kvadratmeter stor lejlighed og de 10 kvadratmeter heraf anvendes til hjemmekontor, så er 10% af din bolig anvendt til virksomheden (hjemmekontor). Det betyder, at du så kan tage et fradrag for 10%, af de omkostninger der har været i boligen, dvs. til husleje, el, varme osv. (udgifterne skal dog have klar relevans for virksomheden, du kan derfor ikke fratrække slikskålen til søndagsfilmen f.eks.).

 

Hvilke udgifter kan trækkes fra vedrørende dit hjemmekontor

 

Fradrag i skattepligtig indkomst:

Typiske udgifter som du kan fratrække forholdsmæssigt i skat vedrørende dit hjemmekontor, som lejer af din bolig er:

Husleje
El
Varme

 

Særligt om udgifter til vand:

Vand er en udgift, der kun godkendes som fradrag, hvis anvendelsen direkte vedrører virksomheden. Endvidere skal dit hjemmekontor udgøre mindst 10% af det samlede areal. For eksempel bruger en frisør med hjemmekontor (mere korrekt ville være betegnelsen “hjemmesalon”), som regel vand i forbindelse med klipning af en kundes hår (hårvask), og normalt vil udgifter til vandforbrug blive godkendt i denne situation. Men hvis du f.eks. er designer, og bare går ud og vasker dine hænder engang i mellem, så går den nok ikke. Hvis du er berettiget til et skattefradrag, så kan du endvidere fratrække vandafgiften på din momsangivelse (sats i 2018: 6,37 kr. per kubikmeter vand) – igen skal fradraget beregnes forholdsmæssigt af den erhvervsmæssige anvendelse af boligen.

 

Hvis du ejer din bolig

 

Hvor meget kan du trække fra vedrørende dit hjemmekontor

Hvis du ejer din bolig, hvor der også er et hjemmekontor, så ser vi på overfladearealet af den samlede bolig, og så beregner vi ud fra dette, hvor mange procent af beboelsen, der bruges som hjemmekontor (dette kalder man den erhvervsmæssige anvendelse). Det skattefradrag du kan opnå for hjemmekontoret, er et forholdsmæssig fradrag for de reelle udgifter, der har været i boligen. For eksempel; hvis du ejer en 100 kvadratmeter stor ejerlejlighed og de 10 kvadratmeter heraf anvendes til hjemmekontor, så er 10% af din bolig anvendt til virksomheden (hjemmekontor). Det betyder, at du så kan tage en fradrag for 10%, af de omkostninger der har været i boligen, dvs. til el, varme osv. (udgifterne skal dog have klar relevans for virksomheden, du kan derfor ikke fratrække slikskålen til søndagsfilmen f.eks.).

 

Hvilke udgifter kan trækkes fra vedrørende dit hjemmekontor

 

Fradrag i skattepligtig indkomst:

Typiske udgifter som du kan fratrække forholdsmæssigt i skat vedrørende dit hjemmekontor, som ejer af din bolig er:

El
Varme
Forbrugsregninger (forsikring, rengøring mv.)
Vedligeholdelse (maling, reparationer mv.)
Ejendomsskat
Ejendomsværdiskat
Vand

NB: Renteudgifter til et evt. realkreditlån, fratrækkes som private realkreditrenteudgifter, selvom du har et hjemmekontor. Da disse renteudgifter indberettes automatisk af din bank til SKAT, behøver du som udgangspunkt ikke at foretage dig noget, for at få et fradrag herfor.

 

Forbrugsregninger

Du vil normalt også kunne opnå et forholdsmæssigt fradrag for dine forbrugsregninger (forsikring på huset, rengøring osv.), hvis du bruger 25% eller mere af din bolig til hjemmekontor.

 

Vedligeholdelse

Hvis du er ejer af din bolig, så er vedligeholdelse af din lejlighed eller dit hus (maling, reparation af et varmeapparat mv.) forholdsmæssigt fradragsberettiget, når du bruger mere end 10% af boligen til hjemmekontor.

 

Ejendomsskat

Som ejer af en bolig, betaler du også ejendomsskat. Du skal normalt betale to rater årligt.

Når hjemmekontoret er mindre end 10% af boligens samlede areal:

Hvis du bruger mindre end 10% af din bolig til hjemmekontor, er det ikke tilladt at fratrække ejendomsskat.

Når hjemmekontoret er 10-24% af boligens samlede areal:

Hvis du bruger 10-24% af din bolig til hjemmekontor, så kan du forholdsmæssigt fratrække denne del af ejendomsskatten, som et fradrag i din kapitalindkomst.

 

Når hjemmekontoret er 25% og derover af boligens samlede areal:

Hvis du bruger 25% (og derover) af din bolig som hjemmekontor, kan du forholdsmæssigt fratrække den ejendomsskat du har betalt, i din virksomhed, som en udgift. For eksempel, hvis du har betalt 10.000 kr. i ejendomsskat, og du bruger 25% af din bolig til hjemmekontor, så kan du fratrække 25% af 10.000 kr., hvilket er 2.500 kr. (det vil herefter være en udgift for din virksomhed og indgår således i dit regnskab på linje med andre udgifter).

 

Ejendomsværdiskat

En anden skat du betaler i Danmark, når du ejer din bolig, kaldes ejendomsværdiskat. Du kan altid få et forholdsmæssigt fradrag for ejendomsværdiskatten, der svarer til størrelsen af dit hjemmekontor.

På selvangivelsen skal du skrive den procentdel af din bolig, som bruges til hjemmekontor, og hvor mange dage du har anvendt hjemmekontoret. Når du gør det, vil du automatisk modtage et nedslag i ejendomsværdiskatten. Husk, at hvis du kun er registreret til at eje 50% af ejendommen, så skal din ægtefælle gøre det samme, fordi denne også er berettiget til at modtage dette fradrag.

 

Installationer

Det er ikke tilladt at fratrække nye installationer til boligen i skat (ny aircondition, vandvarmer, ovn, osv).

 

Særlig om udgifter til vand

Vand er en udgift, der kun godkendes som fradrag, hvis anvendelsen direkte vedrører virksomheden. Endvidere skal dit hjemmekontor udgøre mindst 10% af det samlede areal. For eksempel bruger en frisør med hjemmekontor (mere korrekt ville være betegnelsen “hjemmesalon”), som regel vand i forbindelse med klipning af en kundes hår (hårvask), og normalt vil udgifter til vandforbrug blive godkendt i denne situation. Men hvis du f.eks. er designer, og bare går ud og vasker dine hænder engang i mellem, så går den nok ikke. Hvis du er berettiget til et skattefradrag, så kan du endvidere fratrække vandafgiften på din momsangivelse (sats i 2018: 6,37 kr. per kubikmeter vand) – igen skal fradraget beregnes forholdsmæssigt.

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til fradrag for hjemmekontor?