Her kan du beregne prisen for din regnskabsassistance

Antal leverandørfakturaer per måned Antal små kvitteringer per måned Antal bankposteringer per måned Hvor mange lønsedler har du per måned?