Husk at sende disse oplysninger til os i Januar måned – så vi kan udarbejde dit årsregnskab og din selvangivelse rettidigt:

Varelager:
Hvis du har et varelager, skal dette altid opgøres ved årsskiftet. Du skal derfor lave en liste, hvor alle varerne skrives op til indkøbspris uden moms. Husk at tælle varerne sammen og angive et samlet beløb for dit varelager til os.

Kreditorer:
Hvis du har ubetalte fakturaer til dine leverandører ved årsskiftet, skal du samle dem sammen nu, og vedlægge alle fakturaerne sidst i mappen sammen med bilagene for december måned. Husk at skrive tydeligt til os, hvilke fakturaer der ikke var betalte pr. 31. december. Du kan evt. samle dem i en plastlomme og sætte en seddel på, hvor der står ”ubetalte fakturaer ved årsskiftet”. Når fakturaerne så betales i det nye år, skal du blot vedlægge kvitteringen og notere at ”I har fået fakturaen sammen med bilagene sidste år”. Lav en liste til os med alle navnene på dine leverandører, som du skylder penge, og notér det samlede beløb inklusive moms som du skylder den enkelte. Vedlæg gerne kontoudtog som dokumentation for gælden, hvis du modtager dette fra leverandøren.
Husk at beholde girokort, betalingsidentifikation o. lign., så du selv kan betale fakturaerne senere.

Debitorer:
Har du penge tilgode hos dine kunder ved årsskiftet, skal du skrive navnene ned på en liste over hvem, der skylder dig penge, og hvor meget du har tilgode pr. 31/12 hos den enkelte kunde. Beløbene skal være med moms. Husk at vi skal have alle de fakturaer, der er udskrevet i det gamle år, uanset om du har fået dine penge eller ej. Dette er meget vigtigt.

Biler:
Husk også at notere kilometertællerne ned på alle biler som bruges i firmaet, samt vedlægge eventuel kørebog eller oplysning om andel af privat og erhvervsmæssig kørsel i procent.

Har du købt eller solgt biler i årets løb, skal vi bruge en kopi af slutsedlen.

Har du indskudt en privat bil i virksomheden i årets løb, skal du oplyse værdien af bilen, da du indskød den i virksomheden.

Befordring til og fra arbejde:

Hvis du har mere end 24 km til og fra virksomhed/arbejde, så kan du fratrække et befordringsfradrag for den transport du har haft. Vi skal fra dig bruge:

– Antal dage med kørsel frem og tilbage mellem bopæl og virksomhed/arbejde

– Afstand mellem bopæl og virksomhed/arbejde

OBS: Hvis du kører flere gange mellem bopæl og virksomhed/arbejde på samme dag, skal dette også medregnes til din transport.

Har du købt eller solgt virksomhed i årets løb?:
Så skal du huske at sørge for, at vi har modtaget eventuelle salgs- eller købskontrakter. Herunder også oplysninger om køb eller salg af varelagre mv.

Private lån som ikke er oplyst til Skat:
Hvis du har private lån eller pantebreve, som ikke er oplyst til Skat, så kan der være renteudgifter, som vi skal medtage på din selvangivelse. Husk at sende en oversigt til os over disse.

Aktiehandel:
Har du handlet med aktier i årets løb, er det vigtigt at du oplyser købesummerne til Skat i Skattemappen. Herved beregnes automatisk tab eller fortjenester.

Pensioner:
Har du lavet en indbetaling til en pensionsordning, så tjek lige at Skat har den med på dit servicebrev. Vi har erfaring for at dette enkelte gange ikke sker, og så mister du et stort fradrag.

Tastselv kode til Skat:
Har du lavet en ny tastselv kode til SKATTEMAPPEN, skal den nye koder også vedlægges.
Er du overgået til at bruge NemID eller Digital signatur skal du huske at autorisere os.
Du kan se en video her med en vejledning til hvordan det gøres (LINK)

Skemaer du kan bruge til at udarbejde ovenstående lister:

Klik her for hjælpeskemaer til ovenstående opgørelser