Forrige side

Omregistrering af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Senest den 15. oktober 2021 skal dit iværksætterselskab (IVS) omregistreres til et anpartsselskab (ApS). Vi hjælper dig her med at forstå de nye krav og regler for at gennemføre omregisteringen fra IVS til ApS.

Omregistrering af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

(Denne blog er senest opdateret: 15.3.2021)

Husk at dit iværksætterselskab (IVS) skal omregistreres til et anpartsselskab (ApS) senest den 15. oktober 2021

Sker dette ikke, så vil iværksætterselskabet (IVS), blive taget under tvangsopløsning (hvis iværksætterselskabet er solvent) eller begæret konkurs (hvis iværksætterselskabet er insolvent).

For at omregistrere dit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS), skal der være en selskabskapital på mindst 40.000 kr.

Dette betyder ikke, at der skal stå 40.000 kr. på selskabets bankkonto, men at selskabskapitalen i selskabet, skal være på mindst 40.000 kr. ved omregistreringen.

Det betyder, at du skal betale forskellen fra den selskabskapital du havde, da du stiftede selskabet i sin tid og op til de påkrævede 40.000 kr.

Hvis du f.eks. startede med 1 kr. i selskabskapital, da dit IVS blev stiftet, skal du indbetale 39.999 kr. mere i selskabskapital nu.

Man vedtager omregistreringen af iværksætterselskabet (IVS) på en generalforsamling.

I den forbindelse skal du udarbejde en generalforsamlingsprotokol.

Det skal endvidere fremgå af vedtægterne, at kapitalgrundlaget nu er 40.000 kr. (eller den kapital du har vedtaget).

Alle de steder hvor du før havde skrevet “IVS” i vedtægterne, skal rettes til “ApS”.

Alle de steder hvor du før havde skrevet “iværksætter-selskab” i vedtægterne, skal rettes til “anpartsselskab”.

Alle de steder hvor du før havde skrevet “iværksætter-anpartshavere” i vedtægterne, skal rettes til “anpartshavere” osv.

Når dette er på plads, så kan omregistreringen foretages inde på VIRK.

Link til at omregistrere dit IVS til ApS på VIRK

Omregistreringen fra IVS til ApS skal ske senest 14 dage efter, at du har underskrevet generalforsamlingsprotokollen.

NB: Det er ikke længere et krav, at der udarbejdes en revisorerklæring i forbindelse med omregistreringen.

Hvis du har brug for vores assistance ved omregistreringen, så hører vi naturligvis gerne fra dig!