Forrige side

Omdannelse af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Dit iværksætterselskab (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) senest den 9. april 2021. Loven om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS) blev vedtaget den 9. april 2019. Det blev her besluttet, at alle iværksætterselskaber (IVS) senest 2 år efter – dvs. senest den 9. april 2021 – skal være omdannet til anpartsselskaber (ApS).

Omdannelse af iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)

Dit iværksætterselskab (IVS) skal omdannes til et anpartsselskab (ApS) senest den 9. april 2021.

Loven om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS) blev vedtaget den 9. april 2019.

Det blev her besluttet, at alle iværksætterselskaber (IVS) senest 2 år efter – dvs. senest den 9. april 2021 – skal være omdannet til anpartsselskaber (ApS).

Sker dette ikke, så vil iværksætterselskabet (IVS), blive taget under tvangsopløsning (hvis iværksætterselskabet er solvent) eller begæret konkurs (hvis iværksætterselskabet er insolvent).

 

 

For at omdanne dit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS), skal der være et minimum kapitalgrundlag på 40.000 kr.

Dette betyder ikke, at der skal stå 40.000 kr. på en bankkonto.

Men at egenkapitalen i selskabet, skal være mindst 40.000 kr. ved omdannelsen.

I regnskabssprog betyder det, at du skal have for mindst 40.000 kr. flere aktiver, end du har gældsposter.

F.eks. kan du have følgende poster i regnskabet, og opfylde kravet til de 40.000 kr.:

Aktiver:
50.000 kr. i debitorer
20.000 kr. i banken
Aktiver i alt: 70.000 kr.

Gæld:
Kreditorer: 10.000 kr.
Momsgæld: 10.000 kr.
Gæld i alt: 20.000 kr.

Egenkapital: 70.000 kr. – 20.000 kr. = 50.000 kr.

Man vedtager omdannelsen af iværksætterselskabet (IVS) på en generalforsamling.

Der skal fremgå af vedtægterne, at kapitalgrundlaget nu er mindst 40.000 kr.

Og alle de steder du før havde skrevet IVS, skal rettes til ApS.

Herefter skal der laves en erklæring fra en godkendt revisor, om at minimumskapitalen er til stede i selskabet.

Man kan dog også vælge at bruge et regnskab, som har fået lavet enten revision eller en udvidet gennemgang fra en godkendt revisor, hvis regnskabet ikke er ældre end 5 måneder.

Når dette er på plads, så kan omdannelsen foretages inde på VIRK.

Dit iværksætterselskab (IVS) er nu omdannet til et anpartsselskab (ApS).

 

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til omdannelse af dit iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS)?