Forrige side

Enkeltmandsvirksomhed eller ApS?

Når man skal starte sin virksomhed, skal man først beslutte, hvilken struktur virksomheden skal have. Det 2 mest populære virksomhedstyper er:
Enkeltmandsvirksomhed – en virksomhed hvor du hæfter personligt for al gæld
Anpartsselskab (ApS) – et selskab med begrænset ansvar

Enkeltmandsvirksomhed eller ApS?

Når man skal starte sin virksomhed, skal man først beslutte, hvilken struktur virksomheden skal have.

Det 2 mest populære virksomhedstyper er:

Enkeltmandsvirksomhed – en virksomhed hvor du hæfter personligt for al gæld

Anpartsselskab (ApS) – et selskab med begrænset ansvar

Hvis du har problemer med at vælge, hvilken type virksomhed du skal stifte, skal du først og fremmest spørge dig selv, om du foretrækker at have en virksomhed, hvor du personligt hæfter for alt, dvs. for virksomhedens gæld, ansvaret overfor kunderne, medarbejdere, eller om du foretrækker at placere forpligtelserne i en virksomhedsstruktur med begrænset ansvar?

Vi anbefaler, at du først og fremmest overvejer de risici, der relaterer sig til din forretningsmodel:

– Hvad skal din virksomhed arbejde med?
– Hvem er dine kunder?
– Vil der være nogen potentielle forpligtelser?
– Hvad kan gå galt?
– Og hvor stor bliver “regningen”, hvis det går galt?
– Starter du op med en god portion penge i banken?

Kender du svarene på disse spørgsmål, vil hjælpe dig til at vælge mellem en enkeltmandsvirksomhed eller et ApS.

Generelt kan man sige, at jo større risiko du har, jo mere peger pilen i retning af at vælge et ApS.

 

 

Fordele & ulemper ved start af enkeltmandsvirksomhed

Fordel: Nem opstart

I Danmark er det klart nemmest at starte (og lukke) en enkeltmandsvirksomhed. Når der besluttes mellem en enkeltmandsvirksomhed og et selskab med begrænset ansvar (ApS), skal du bl.a. tage hensyn til, hvor mange penge du har, det ansvar der følger med din virksomheds salg af varer og/eller services (stort ansvar – og store salg – peger mod at du skal have et selskab), og den type kunder du har. Hvis du ikke har så mange penge i starten, og er i en situation, hvor der ikke er meget ansvar i din virksomhed, i forhold til det der leveres til kunderne, og hvis der ikke er meget gæld heller, så kan en enkeltmandsvirksomhed være den bedste løsning, fordi det er meget let at starte. Du kan registrere virksomheden gratis i løbet af få dage. Du skal muligvis betale for en revisor til at hjælpe dig med processen, men ellers er det hurtigt, nemt og billigt. Ingen krav til stiftelseskapital, derfor ej heller noget krav om at indbetale penge til en bankkonto, som er påkrævet ved de fleste selskabstyper (ApS, A/S).

 

Fordel: Modregning af virksomhedens underskud

En anden fordel ved at vælge en enkeltmandsvirksomhed er, at det giver dig mulighed for at modregne et evt. underskud fra opstarten af din virksomhed i anden personlig indkomst (f.eks. hvis du har et lønarbejde ved siden af). Nogle virksomheder laver et overskud fra starten, men de fleste virksomheder har et underskud i 1-3 år eller endnu længere. Hvis du starter en enkeltmandsvirksomhed, og har et job i begyndelsen, hvor du arbejder på fuld tid i seks måneder f.ex., mens du starter virksomheden op ved siden af, så kan underskuddet fra din virksomhed bruges som et ekstra skattefradrag for din lønnede indkomst. På denne måde vil du få en tilbagebetaling af skat fra underskuddet. Det gavner likviditeten

Følgende eksempel illustrerer dette:

Forestil dig, at du har et underskud det første år på 100.000 kroner i virksomheden, og ved siden af din virksomhed er du ansat som lønmodtager i en anden virksomhed, hvor du får 200.000 kroner i løn om året. I dette tilfælde har du 200.000 kroner i løn, og du har mistet 100.000 kroner i din egen virksomhed, som følge af underskuddet, på grund af diverse startomkostninger. Når du beregner din skat i slutningen af ​​året, ville du have en løn på 200.000 kroner, og fra dette beløb, kan du modregne underskuddet fra din egen virksomhed. Når Skattestyrelsen derfor beregner din personlige indkomst, vil det være de 200.000 kroner fra din løn, minus de 100.000 kroner fra dit underskud, så du ville kun skulle betale skat af de resterende 100.000 kroner. Hvis din personlige skat det år er 50% (vi gætter for at kunne lave eksemplet – din skat kan naturligvis være anderledes), så ville din samlede skat kun være 50.000 kroner. Hvis du ikke kunne modregne underskuddet, så skulle du have betalt 100.000 kroner i skat af din løn (i et ApS kan du ikke modregne underskud i din personlige indkomst). På denne måde kan du faktisk gøre brug af underskuddet. Så hvis du forventer et underskud, kan en enkeltmandsvirksomhed være en rigtig god idé.

 

Ulempe: Personligt ansvar

En ulempe med enkeltmandsvirksomheder er, at du er selve virksomheden, og derfor er ansvarlig for alt, hvad der kan ske i løbet af virksomhedens levetid​​. Det betyder, at hvis du for eksempel sagsøges af en kunde og ender i en retssag, at hvis du skulle taber retssagen, så vil du blive holdt personligt ansvarlig for en evt. erstatning samt sagsomkostninger. I værste fald kan du ende i en situation, hvor du har behov for at sælge dit hus for at betale forpligtelser. Det kan sågar ende med en personlig konkurs. Så at have en lille virksomhed, en enkeltmandsvirksomhed, er på mange måder lettere end at have et selskab med begrænset ansvar, men du skal forstå den involverede risiko angående ansvaret.

 

Er en enkeltmandsvirksomhed et godt valg, hvis der er risiko i forhold til de produkter og serviceydelser, der sælges?

Lad os overveje følgende eksempel: Hvis din virksomhed skriver artikler til venner, familie og nære bekendte, så er det ikke særlig sandsynligt, at du ender i nogen store retssager. Og da dine omkostninger vil være begrænset til en computer, papir, pen, osv, vil din samlede risiko være meget begrænset.

Hvis du derimod skalerer din virksomhed op til at omfatte to eller tre fuldtidsansatte, så vil du have en forpligtelse over for dem i form af løn. Desuden, hvis du får en stor virksomhed som kunde, som eksempelvis resulterer i salg på 1 million kroner om måneden, og du beslutter at outsource arbejdet og betale dine outsourcingpartnere 900.000 kroner om måneden, så vil din fortjeneste ikke være en million, men meget mindre. Men du vil have solgt kunden en service for 1 million kroner, hvilket resulterer i en stor forpligtelse overfor denne.

En måde at undgå sådanne store forpligtelser på, er at skrive dig ud af dem med en kontrakt. I virkeligheden kan du ikke underskrive en kontrakt med nul kroner i ansvar; en eller anden form for ansvar – et beløb eller procent af noget du har solgt – vil der normalt altid være behov for at indarbejde i en aftale. Dania Regnskab anbefaler, at du ser på dine konkurrenter for at se, hvordan de forhandler kontrakter eller søger råd hos en advokat.

 

Sammenfatning: Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du starter ud med få penge og ikke har store risici, kan en enkeltmandsvirksomhed være det bedste valg. Selvom du kan stifte et selskab med begrænset ansvar billigt, skal du stadig huske på, om der kan opstå et underskud også.

 

Fordele & ulemper ved stiftelse af selskaber

Fordel: Begrænset ansvar

Når man sammenligner fordelen ved at have begrænset ansvar, så skal du spørge dig selv, om der reelt er et ansvar af betydning i det din virksomhed sælger. Se på dine worst-case scenarier. Hvis du har en uoverensstemmelse med en klient – for eksempel – du leverer et dårligt stykke arbejde, og kunden mister nogle penge – så skal du spørge dig selv, om du kan skrive dig ud af en forpligtelse i en kontrakt på forhånd, der potentielt vil kunne holde i retten. Hvis du kan, så vil forpligtelsen trods alt være begrænset, og en enkeltmandsvirksomhed er da nok den hurtigste og nemmeste løsning til at starte din virksomhed. Hvis du ikke kan skrive dig ud af et ansvar, så bør du overveje at vælge mellem en af ​​to typer af selskaber med begrænset ansvar.

Den mest populære selskabstype kaldes “ApS” – som er en forkortelse af “anpartsselskab”.

Derudover er der et par andre typer bl.a. et A/S (aktieselskab), men der kræves en halv million i stiftelseskapital, så de fleste vælger et ApS, da dette er klart det billigste.

 

Ulempe: Et ApS kræver 40.000 kroner i startkapital

Du skal have 40.000 kroner i kapital til at kunne starte virksomheden. Har man ikke det, så er et ApS ikke en løsning desværre.

 

Ulempe: Et ApS kan ikke trække selskabets underskud fra i din personlige indkomst

Et selskabs underskud anvendes anderledes, end det gør hos en enkeltmandsvirksomhed. Selvom der er et underskud, så er underskuddet isoleret i selskabet, så du kan ikke bruge dette underskud til at modregne i din egen personlige indkomst. Ydermere, hvis du modtager en løn fra selskabet til at betale dine personlige regninger, så vil selskabet være forpligtet til at udarbejde en lønseddel til dig. Når en lønseddel er lavet, skal virksomheden tilbageholde A-skat samt AM-bidrag, og betale disse videre til Skattestyrelsen med det samme. Så hvis du allerede har et underskud, og du har brug for en lønseddel, fordi du har regninger at betale derhjemme, så har du ikke alene mistet penge på underskuddet, men du skal også betale skat af din løn. Det kan hurtigt få bugt med kapitalen i et selskab også.

 

Sammenfatning: Selskaber med begrænset ansvar (ApS)

Hvis du ikke har et underskud i virksomheden, som du gerne vil kunne modregne i din personlige indkomst, hvis du har et stort ansvar i forhold til de varer og services du sælger til dine kunder og hvis der løbende er meget gæld i virksomheden, som du ikke ønsker at hæfte for personligt, så bør du overveje at vælge et ApS.

 

Skal du have et holdingselskab?

Du kan lære lidt mere om holdingselskaber ved at se vores video her:

 

 

Har du nogle spørgsmål til valg af virksomhedstype?