Forrige side

Er du hovedaktionær? – Vejledning til kontrollerede transaktioner – Bilag 05.021

For indkomståret 2019 er det blevet vedtaget, at ALLE hovedaktionærer skal indberette et særligt bilag sammen med deres personlige oplysningsskema (tidl. selvangivelse). Du er hovedaktionær, når du har kontrollerende indflydelse på et selskab. Hvis du ejer mere end halvdelen af anparterne/aktierne i dit selskab, så er du som udgangspunkt hovedaktionær. Fristen for at indberette bilaget til kontrollerede transaktioner er: 1.9.2020. Bilaget er et Excel-ark, som er udarbejdet af Skattestyrelsen. Bilaget er navngivet “05.021”. Man indberetter bilaget inde i SKAT Borger ved at sende en besked fra “Kontakt” fanen.

Er du hovedaktionær? – Vejledning til kontrollerede transaktioner – Bilag 05.021

Bilag 05.021 - Kontrollerede transaktioner

Bilag 05.021 – Kontrollerede transaktioner – Hvad er nu det??

For indkomståret 2019 er det blevet vedtaget, at ALLE hovedaktionærer skal indberette et særligt bilag sammen med deres personlige oplysningsskema (tidl. selvangivelse).

Du er hovedaktionær, når du har kontrollerende indflydelse på et selskab (f.eks. når du ejer et ApS, IVS og A/S).

Hvis du ejer mere end halvdelen af anparterne/aktierne i dit selskab, så er du som udgangspunkt hovedaktionær.

Fristen for at indberette bilaget til kontrollerede transaktioner er: 1.9.2020

Bilaget er et Excel-ark, som er udarbejdet af Skattestyrelsen.

Bilaget er navngivet “05.021”.

 

Download vores eksempel som Excel-fil til brug for upload på SKAT Borger (efter dine tilretninger):

 

Det er vigtigt at forstå, at ALLE hovedaktionærer skal indberette bilaget.

Dette gælder også selvom du IKKE har haft kontrollerede transaktioner med dit selskab.

Man må forvente, at kunne få et skattetillæg (bøde) for at ikke at indberette bilaget på op til 5.000 kr., da Skattestyrelsen kan anse dit oplysningsskema for ikke at være indberettet rettidigt, såfremt bilaget ikke er modtaget senest 1.9.2020.

For at gøre det så simpelt som muligt at forklare, har vi taget udgangspunkt i “hverdagen” for langt størstedelen af vores kunder.

NB: Vi tager ikke noget juridisk ansvar for din brug af denne vejledning. Al brug af vejledningen er på eget ansvar.

 

Læs mere om indberetningen af bilag 05.021 på skat.dk

 

De 3 typer af transaktioner som er relevante for langt størstedelen af vores kunder er:

1: Mellemregning med selskabet (hvis du f.eks. betaler regninger for dit selskab engang i mellem)

2: Lån ydet til dit selskab fra dig personligt

3: Renteindtægter fra lån ydet til dit selskab fra dig personligt

NB: Din situation kan naturligvis være anerledes, så sørg for at tilpasse bilaget til din situation.

 

Vær opmærksom på at følgende typer af transaktioner IKKE skal indberettes på blanketten:

Skal ikke indberettes: Løn du har modtaget fra selskabet.
Skal ikke indberettes: Udbytte du har modtaget fra selskabet.

 

I vores eksempel er følgende felter på bilaget relevante:

 

Felterne 1-9:

Disse felter skal ALTID udfyldes.

Uanset om du har haft kontrollerede transaktioner eller ej.

 

Bilag til kontrollerede transaktion 05021 - vejledning - felterne 1-9

 

Felterne 10-23:

Disse felter skal udfyldes, hvis du har haft kontrollerede transaktioner.

Der er 3 kolonner i Excel-arket som er relevante:

1: Ingen transaktioner: Sæt “X” hvis dette IKKE er relevant for dig
2: Interval 1-8: Her anfører du størrelsen af transaktionen. F.eks. betyder intervallet “1” = 0-1.000.000 kr.
3: Stat (A,B,C,D): Her anføres i hvilket land transaktionen er sket. F.eks. betyder “A” = Danmark

Under fanen “vejledning” i Excel-arket kan du se de øvrige intervaller og stater.

 

Bilag til kontrollerede transaktion 05021 - vejledning - felterne 10-23

 

Felterne 24-35:

Disse felter skal udfyldes, hvis du har haft kontrollerede transaktioner.

Der er 3 kolonner i Excel-arket som er relevante:

1: Ingen transaktioner: Sæt “X” hvis dette IKKE er relevant for dig
2: Interval 1-8: Her anfører du størrelsen af transaktionen. F.eks. betyder intervallet “1” = 0-1.000.000 kr.
3: Stat (A,B,C,D): Her anfører i hvilket land transaktionen er sket. F.eks. betyder “A” = Danmark

Under fanen “vejledning” i Excel-arket kan du se de øvrige intervaller og stater.

 

Bilag til kontrollerede transaktion 05021 - vejledning - felterne 24-35

 

I vores eksempel skal du stille dig selv følgende 3 spørgsmål:

 

Spørgsmål 1:

Har du haft en mellemregning med selskabet?

Hvis ja, udfyld kolonnen “Interval” og “Stat” i rækken “33. Lån til juridiske eller fysiske personer”.

Hvis nej, sæt “X” i kolonnen “Ingen transaktioner”.

 

Spørgsmål 2:

Har du haft et lån fra dig til selskabet?

Hvis ja, udfyld kolonnen “Interval” og “Stat” i “33. Lån til juridiske eller fysiske personer”.

Hvis nej, sæt “X” i kolonnen “Ingen transaktioner”.

 

Spørgsmål 3:

Har der været tilskrevet renter på et lån du personligt har ydet til selskabet?

Hvis ja, udfyld kolonnen “Interval” og “Stat” i rækken “18. Finansieringsindtægter”.

Hvis nej, sæt “X” i kolonnen “Ingen transaktioner”.

 

Når du har udfyldt bilag 05.021, så skal det uploades til din personlige SKAT Borger.

 

 

Det gør du på følgende måde:

 

1: Log ind på SKAT Borger

1. Log ind på SKAT Borger kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

2: Klik på “Kontakt”

2. Klik på Kontakt kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

3: Klik “Skriv til os”

3. Klik Skriv til os kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

4: Klik “Indsend/Indberet til os”

4. Klik Indsend Indberet til os kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

5: Klik “Oplysninger om kontrollerede transaktioner 05.021”

5. Klik Oplysninger om kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

6: Download skabelon (hvis du ikke bruger vores Excel-ark her på siden)

6. Download skabelon kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

7: Vedhæft blanket og send

7. Vedhæft blanket og send kontrollerede transaktioner 05021 - vejledning

 

HUSK AT FRISTEN ER 1. SEPTEMBER 2020 – ELLERS KAN DER VANKE 5.000 KR. I BØDE SENERE!