Når du lukker din virksomhed, skal du huske at sende følgende til os:

Kvittering for modtagelse af depositum retur for dine lokaler

Dokumentation hvis du har tilbagebetalt private lån ved ophøret

Salgskontrakt for virksomheden

Evt. bortforpagtningsaftale

En opgørelse over det varelager der er solgt ved ophøret

Evt. en opgørelse over dit varelager, hvis det udtages privat

Oplysning om hvad der sker med dine biler (sælges de?)

Evt. salgskontrakt ved salg af biler

Udtages en bil privat, skal du finde bilens værdi på www.bilpriser.dk

Flytteafregninger på el, varme, vand mv.

Oplysninger om driftsmidler du har udtaget privat

Du skal også tage stilling til:

Om du selv ønsker at afmelde din virksomhed, eller om du ønsker vores hjælp hertil.

Det koster 500 kr. + moms, hvis vi skal afmelde dit CVR-nummer.

Husk at ændre din forskudsregistrering hos Skat, vi kan ændre den for 350 kr. + moms

Assistance til A-kasse ved ophør af virksomhed koster: 1.000 kr. + moms

NB: Husk at melde dig ledig hos A-kassen med det samme, da du har en periode, hvor du ikke kan få dagpenge.