Salg af varer til private
Sælger du overvejende til private købere, skal du ved salg til disse enten skrive en forenklet faktura
eller bruge kasseapparat og udstede en kassebon, der skal udleveres til kunden.

En kassebon, skal mindst indeholde følgende oplysninger:

• virksomhedens navn eller CVR-nr./SE-nr.
• udstedelsesdato (fakturadato)
• leverancens art
• momsbeløbets størrelse.

Hvis du ikke benytter kasseapparat, der kan udstede en kassebon, skal du som minimum udstede en forenklet faktura i mindst 2 eksemplarer, et til kunden og et til dit eget regnskab.

Har du i dag et kasseapparat, der teknisk ikke er i stand til at udskrive en kassebon med disse fire oplysninger, kan du fortsætte med at benytte et kasseapparat, der kan udskrive en kassebon, der indeholder oplysning om:

• virksomhedens navn eller registreringsnummer og
• salgsbeløbets størrelse

Torvesalg mv.
Visse virksomheder er efter deres art og handelsform, fx detailhandel fra vogn eller torvestade,
afskåret fra at benytte kasseapparat eller føre lister m.v. over de enkelte indbetalinger, idet det
anses for ikke teknisk muligt at udstede en kassebon.
Sådanne virksomheder må i stedet opgøre salget på grundlag af daglige kasseopgørelser. Kasseopgørelser
skal som minimum vise kassebeholdningen ved dagens begyndelse og slutning, samt
korrektioner for udbetalinger og evt. indbetalinger, der ikke vedrører dagens momspligtige omsætning.
Disse opgørelser skal foretages på bilag eller i virksomhedens kassekladde, og bilagene/
kassekladden skal opbevares som en del af momsregnskabet.

Det kan fx gælde hvis du sælger varer fra:

• Torvestande
• Kræmmer- og loppemarkeder
• Pølsevogne

Her skal du dog udstede en forenklet faktura, hvis du sælger varer for over 1.000 kr. inkl. moms
til den enkelte kunde.

Handel med brugte varer
Hvis du handler med brugte varer mv., som du køber fra private eller hos ikke momspligtige
virksomheder, bør du læse om brugtmoms.