Huskeseddel til alkoholbevilling

Nedenstående dokumentation skal afleveres til os i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling:

(Ekspeditionstiden for udarbejdelse af en ansøgning om alkoholbevilling er normalt 2-4 uger)

OBS: Du skal være fyldt 25 år eller være fyldt 23 år og have afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget. Der dispenseres ikke fra disse krav.

Tastselv kode til Skat borger

Tastselv kode til Skat erhverv (hvis du har stiftet din virksomhed)

Kopi af kørekort eller pas

Hvis du ikke er født i Danmark, vedlæg da kopi af opholds- og arbejdstilladelse

Original lejekontrakt i underskrevet stand

Original købekontrakt i underskrevet stand

Kopi af evt. pantebreves afviklingsforløb vedrørende købesum

Kopi af bestået næringsprøve

Seneste årsopgørelse

Udskrift af alle ansøgers bankkonti – det må ikke være kvitteringer fra en hæveautomat eller netbank, men det skal være kontoudtog hvor dit navn og adresse fremgår (du skal i øvrigt normalt have 50.000 – 70.000 kr. disponibelt efter startudgifter er betalt)

Udskrift af alle ægtefælles bankkonti – det må ikke være kvitteringer fra en hæveautomat eller netbank, men det skal være kontoudtog hvor ægtefælles navn og adresse fremgår

Oplysninger om lån – vedlæg lånedokumenter

Oplysninger om disponible kassekreditter – vedlæg aftale fra bank

Oplysninger om forventede opstartsudgifter – lav en liste med udgifter

Dokumentation for allerede afviklede af udgifter ved opstart – vedlæg kvitteringer

Relevante uddannelsesbeviser

Detaljeret oversigt over hvor du har arbejdet (dato og år, periode, firma, adresse, stilling). Dette gælder kun jobs der har givet dig kvalifikationer til at drive restauration.

Tegninger over restaurationen (kun ved nyetablering)

Seneste årsregnskab fra den tidligere ejer hvis det findes

Oplys forventede åbningstider

Oplys antal siddepladser

Oplys restaurationens samlede areal – henholdsvis til servering og køkken

Ægtefælles navn og CPR

Ægtefælles årsopgørelse

Forventet indtægt for ægtefælle om året

Oplys om din ægtefælle skal deltage i virksomhedens drift

Oplys om I har særeje

Størrelse af privat husleje

Størrelse af afdrag på private lån

Størrelse af underholdsbidrag

Størrelse af privat bildrift

Krævet rådighedsbeløb per måned til tøj, mad o. lign.

Der skal indhentes en restanceattest fra Skat vedrørende dit CPR nummer

Der skal indhentes en restanceattest fra Skat vedrørende dit CVR nummer

Ved I/S: Kopi af underskrevet Interessentskabskontrakt

OBS: Restanceattesten skal omhandle al gæld til det offentlige herunder; personskat, moms, personaleskatter, bøder v.

Ved eventuelle restancer bedes det oplyst, om der er indgået afdragsordning og om denne overholdes.

Husk 2 restanceattester – 1 for dig selv og 1 for virksomheden.

For selskaber endvidere:

Senest årsregnskab hvis tilgængeligt

Restanceattest på direktør

Udstedelsesdato på eventuel nuværende bevilling

Udløbsdato på eventuel nuværende bevilling

Vedtægter som opfylder restaurationslovens §16

Vedrørende bestyrer for selskabet:

Navn og adresse

CPR

Telefonnummer

Kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort)

Kopi af sygesikringsbevis

Ægtefælle/Samlevers fulde navn og CPR

Ansættelseskontrakt på bestyrer

Oplysning om tidligere bevillinger som bestyreren har haft

Relevant erhvervserfaring i detaljer (år, sted, adresse, stilling)

Har du nogle spørgsmål?

Du kan sende os en mail på: info@daniaregnskab.dk

Lyt også til vores podcasts, og lær mere om hvem vi er, om skatter, moms, fradrag og om at starte ny virksomhed m.m.:

Podcasts på Itunes

Podcasts på Soundcloud