Fakturakrav


Fakturaens indhold

Når du sælger en ydelse, skal fakturaen indeholde de samme oplysninger, som en faktura normalt gør. Det betyder, at fakturaen skal indeholde:

– udstedelsesdato (fakturadato)

– et fortløbende nummer, som kan identificere fakturaen (fakturanummer)

– sælgerens CVR-nummer

– sælgerens navn og adresse

– køberens navn og adresse

– omfanget og arten af de leverede ydelser

– den dato, hvor ydelserne leveres eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales (det gælder dog, kun hvis der er fastsat en betalingsdato, som er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato)

– momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i prisen pr. enhed

– den gældende momssats

– det momsbeløb, der skal betales

Hvis det er en køber i et andet EU-land, der skal beregne momsen, skal fakturaen også indeholde:

– køberens momsregistreringsnummer (hvis han har et)

– en note om “omvendt betalingspligt” eller “reverse charge”. Desuden skal der være en henvisning til den relevante bestemmelse om omvendt betalingspligt i momsloven eller 6. momsdirektiv

Hvis du er momsregistreret her i landet ved en repræsentant, der bor i Danmark, skal fakturaen også indeholde repræsentantens navn og adresse eller momsnummer.


Elektroniske fakturaer

For at sælgeren kan udstede en elektronisk faktura, skal køber og sælger være enige om, at fakturaen er elektronisk.

En elektronisk faktura skal indeholde de samme oplysninger som en almindelig faktura.

En elektronisk faktura skal som hovedregel sikres ved hjælp af en digital signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Hvis sælgeren bruger én af de to metoder, kan han fakturere elektronisk overalt i EU.

Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, de bruger. Virksomheden skal også opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

De elektroniske fakturaer skal opbevares i deres oprindelige form og format. Virksomheden skal sikre sig, at kravene til fakturaens ægthed og integritet hele tiden bliver overholdt, og at data ikke mistes helt eller delvist som følge af fejl, nedbrud e.l.

Hvis virksomheden bruger digital signatur, skal den digitale signatur som minimum have et sikkerhedsniveau, der svarer til fx et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater for Offentlig Service).