Forrige side

IVS: Hvad er et iværksætterselskab?

Den største forskel mellem et iværksætterselskab (IVS) og et anpartsselskab (ApS) er, at mens et anpartsselskab (ApS) kræver en startkapital på 50.000 kr., så kan startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) være helt ned til en enkelt dansk krone (1 kr.). Derudover er der hos et iværksætterselskab (IVS), et krav om at 25% af de overskud der måtte komme, skal spares op i en særlig reserve for iværksætterselskabet, indtil du har en samlet reserve (opsparing af egenkapital) på 50.000 kr.

IVS: Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab er et selskab med begrænset ansvar. Man forkorter selskabsbetegnelsen til “IVS”.
Som ejer af et iværksætterselskab (IVS), hæfter du ikke personligt for iværksætterselskabets gæld og forpligtelser.
Din risiko er således begrænset til den kapital, som du indskyder i iværksætterselskabet.

 

Hvordan adskiller et iværksætterselskab (IVS) sig fra et anpartsselskab (ApS)?

Den største forskel mellem et iværksætterselskab (IVS) og et anpartsselskab (ApS) er, at mens et anpartsselskab (ApS) kræver en startkapital på 50.000 kr., så kan startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) være helt ned til en enkelt dansk krone (1 kr.). Derudover er der hos et iværksætterselskab (IVS), et krav om at 25% af de overskud der måtte komme i fremtiden, skal spares op i en særlig reserve for iværksætterselskabet, indtil at iværksætterselskabet har en samlet reserve (opsparing af egenkapital) på 50.000 kr.

Herefter kan du, hvis det måtte ønskes, omdanne dit iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS).

Startkapitalen i et iværksætterselskab (IVS) kan være alt fra 1-49.999 kr. De love der i øvrigt regulerer et iværksætterselskab (IVS), er de samme som dem, der regulerer et anpartsselskab (ApS), så den største fordel ved et iværksætterselskab (IVS) er det begrænsede kapitalkrav.

 

Registrering af et nyt iværksætterselskab (IVS) hos Erhvervsstyrelsen

Et iværksætterselskab (IVS) skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. For at registrere et iværksætterselskab (IVS), skal du beslutte størrelsen af iværksætterselskabets stiftelseskapital (1-49.999 kr.).

Det nemmeste er at vedtage en startkapital under 25.000 kr., da du så kan lave en “egenerklæring”, hvor du selv bekræfter at kapitalen er indskudt kontant til iværksætterselskabets kasse.

Er startkapitalen mere end 25.000 kr., så skal der enten være en advokat eller en bankrådgiver, der kan bekræfte at startkapitalen er indbetalt.

Der kan være en eller flere ejere i et iværksætterselskab (IVS). Ejerne af et iværksætterselskab (IVS) kan være enten personer eller andre selskaber.

Iværksætterselskabets kapital tilhører alene iværksætterselskabet og ikke ejerne. Ejerne kan disponere over iværksætterselskabet. Og ejerne kan udbetale løn, betale regninger, udbytte mv., men indtil at der er vedtaget en udbetaling fra iværksætterselskabet, så tilhører de penge der er i iværksætterselskabet, kun iværksætterselskabet. Man må derfor som udgangspunkt, ikke som ejer, låne penge af iværksætterselskabet. Man skal som ejer have enten en løn eller et udbytte, for at kunne få penge ud af iværksætterselskabet.

 

Iværksætterselskabets ledelse

Et iværksætterselskab (IVS) kan have en eller flere direktører. En direktør (eller direktørerne, når der er flere) udgør iværksætterselskabets ledelse. Det er kun personer, som kan være en del af et iværksætterselskabs ledelse, dvs. at et andet selskab, ikke kan være direktør.

 

Iværksætterselskabets ejere

Iværksætterselskabet kan have en eller flere ejere. Iværksætterselskabets direktør kan også godt være ejer af iværksætterselskabet, enten af hele eller dele af iværksætterselskabet, men behøver ikke at være det.

Ejere kan være enten personer eller andre selskaber.

 

Deponering af iværksætterselskabets stiftelseskapital ved registrering

Når man starter et ny iværksætterselskab (IVS), så skal stiftelseskapitalen indbetales i kontanter.

Der kan ikke laves et indskud af aktiver (apportindskud) i stedet for en kontant indbetaling, ligesom der kan gøres i et anpartsselskab (ApS).

 

CVR-nummer

Når du har registreret dit nye iværksætterselskab (IVS), så modtager du et CVR-nummer for iværksætterselskabet.

Dette CVR-nummer kaldes i daglig tale også for iværksætterselskabets momsnummer.

Dette nummer er både iværksætterselskabet momsnummer, og også iværksætterselskabets identifikationsnummer overfor myndigheder, kunder og leverandører m.fl.

 

NemID

Når iværksætterselskabet er registeret, skal du have lavet et NemID.

Dette kan bestilles på:

Link til at bestille NemID

Denne form for ID, fungerer som en digital signatur, der anvendes ved login på alle offentlige websites, netbanker og meget andet.

 

e-Boks

Når du har fået dit NemID, skal du have registreret en “e-Boks”.

Dette er en digital postkasse. Det er her, at myndighederne sender al deres post til, som er relevant for iværksætterselskabet.
Du kan registrere en e-Boks på:

Link til e-Boks

 

Opgaver der skal løses af iværksætterselskabets daglige ledelse, efter at iværksætterselskabet er registreret

 

Løbende beslutninger som vedrører selskabet træffes af ledelsen

Det er iværksætterselskabets ledelse, der træffer de løbende beslutninger, der vedrører iværksætterselskabets normale drift.

Ledelsen ansættes af ejerne af iværksætterselskabet på en generalforsamling.

Så man kan sige, at det ultimativt er ejerne der bestemmer, hvilken retning iværksætterselskabet skal gå.

Men rent praktisk er det direktøren (eller direktørerne), som i det daglige underskriver kontrakter og laver aftaler med leverandører, kunder mv.

 

Bogføring

Ledelsen er ansvarlig for at tilrettelægge en bogføring, der opfylder lovens krav herom.

 

Momsregnskab

Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et momsregnskab for selskabet (hvis iværksætterselskabet er momsregistreret), og sørge for at momsen indberettes rettidigt, i henhold til de frister der sættes af SKAT.

 

Lønsumsafgift

Enkelte iværksætterselskaber skal også betale lønsumsafgift. For disse iværksætterselskaber er ledelsen ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes et lønsumsafgiftsregnskab og at der indberettes lønsumsafgift rettidigt.

 

Punktafgifter

For iværksætterselskaber der importerer visse typer at varer fra andre EU-lande, skal der ligeledes udarbejdes et punktafgiftsregnskab, ligesom der skal indberettes og betales punktafgifter rettidigt. Det er ledelsen ansvar, at indberetningen sker rettidigt.

 

Lønsedler og skat for medarbejdere

Iværksætterselskaber der ansætter medarbejdere, skal være registreret som arbejdsgiver hos SKAT. Ledelsen er ansvarlig for, at der laves et lønregnskab, udarbejdes lønsedler, og at der løbende indberettes personaleskatter, feriepenge, ATP mv.

 

Indberetning af årsrapport

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen rettidigt.

 

Selvangivelse

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter sin selvangivelse til SKAT rettidigt.

 

Udbytte og udbytteskat

Ledelsen er ansvarlig for, at iværksætterselskabet hvert år indberetter evt. udbytte og udbytteskat til SKAT rettidigt.

Du kan læse mere om udbytte og udbytteskat i vores blog her:

Link til blog omkring udbytte og udbytteskat

 

Har du nogle spørgsmål eller kommentarer til iværksætterselskaber (IVS)?