Forrige side

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Her har vi lavet en guide, til dig der ønsker at søge om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med Coronavirus/COVID-19 krisen.

 

Denne kompensationsordning er relevant for:

1: Enkeltmandsvirksomheder

2: Hvis du ejer mere end 25% af et selskab – og har fast arbejde i selskabet

 

Virksomheden skal opfylde følgende kriterier, for at du kan søge om kompensation:

Virksomheden har en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned.
Virksomheden forventer et omsætningstab på minimum 30 % i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af Coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt.
Virksomheden har ikke over 10 fuldtidsansatte i årsværk fra den 9. marts 2020.

 

Du skal starte med at logge ind på VIRK ved at klikke på dette link:

Link til at søge kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Derefter skal du logge ind til selve ansøgningen:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 1:

Du vil nu se de virksomhedsoplysninger, der knytter sig til dit NemID.

Nu kan du vælge, om din ægtefælle er “medarbejdende ægtefælle” (dette er kun relevant for enkeltmandsvirksomheder).

Derefter skal du klikke “Jeg accepterer ovenstående betingelser” og “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 2:

Du skal nu angive, hvilken type omsætning du har – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 3:

Nu skal sidste års omsætning fra 2019 oplyses.

Her kan du se en video, der viser hvordan du finder omsætningen i e-conomic:

Link til video – sådan printer du en balance i e-conomic

Du skal vedhæfte dokumentation for salget (f.eks. balance eller årsrapport) – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 4:

Herefter indtastes omsætningen i referenceperioden 1.4.2019 – 30.6.2019.

Hvis der er særlige omstændigheder, så kan du ændre referenceperioden.

Du skal vedhæfte dokumentation for salget (f.eks. balance e.lign.) – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 5:

Den forventede omsætning i perioden 9.3.2020 – 8.6.2020 angives (det bliver af gode grunde et estimat) – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 6:

Nu kan du se den beregnede kompensation – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 7:

Her indtaster du dine kontaktoplysninger – og derefter klikkes der på “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 8:

Her skal du afgive din “tro og love” erklæring – derefter klikkes “Næste”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 9:

Du får nu en opsummering til gennemgang.

Her skal du notere hvor mange årsværk dine medarbejdere arbejder – 1 medarbejder svarer til 1924 timer om året (svarer til 37 timer per uge).

Har du deltidsmedarbejdere, skal du omregne til fuldtidsmedarbejdere (årsværk).

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 10:

Klik “Jeg bekræfter ovenstående” – derefter klikkes “Send”:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

 

Step 11:

Du modtager nu en kvittering for din indberetning:

 

Coronavirus/COVID-19: Sådan søger du om kompensation for selvstændige erhvervsdrivende

Har du nogle spørgsmål?