Forrige side

Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) regler i Danmark for 2023

Denne blog gennemgår, de gældende regler for Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) i Danmark for 2023. Controlled Foreign Companies (også kaldet CFC’er) er blevet mere reguleret i Danmark gennem tiden, da flere selskaber søgte at minimere deres skattepligt ved at udflytte deres datterselskaber til lande med lavere beskatning.

Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) regler i Danmark for 2023

Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) regler i Danmark for 2023

Denne blog gennemgår, de gældende regler for Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) i Danmark for 2023.

Indkomst fra Controlled Foreign Companies (også kaldet CFC-indkomst) er blevet mere reguleret i Danmark gennem tiden, da flere selskaber søgte at minimere deres skattepligt ved at udflytte deres datterselskaber til lande med lavere beskatning.
 
I takt med at virksomheder i stigende grad driver forretning på tværs af flere kontinenter, har bestræbelserne på at undgå højere skatter i Danmark nødvendiggjort nye love og regler.
  

Controlled Foreign Company (CFC) regler i Danmark for 2023


Har du travlt?

 
CFC er en forkortelse for Controlled Foreign Companies (kontrollerede udenlandske selskaber).

Til tider omtales disse som Controlled Financial Companies.

Eller bare som CFC.

CFC-reglerne findes for selskaber, der søger at undgå højere skatter i deres hjemlande.

Reglerne for kontrollerede udenlandske selskaber (CFC) varierer fra land til land og er blevet strengere i de seneste år for at forhindre skatteunddragelse.


Læs om Transfer Pricing-regler i Danmark for 2023 her


Hvad er CFC?

 
Controlled Foreign Companies, almindeligvis kaldet CFC’er, vedrører indkomstskatteregler, der er udformet med henblik på at begrænse kunstig skatteudskydelse eller skatteundragelse ved hjælp af offshore-enheder.
 
Nogle lande tilbyder lavere selskabsskattesatser end Danmark.
 
CFC-reglerne i Danmark har til formål at beskatte indkomst, der tildeles et kontrolleret selskab i et lavskatteland, og som i øjeblikket ikke beskattes hos ejerne i Danmark.
   

Controlled Foreign Company (CFC)-regler i Danmark for 2023


Hvorfor har Danmark indført CFC-regler?

 
I 2019 sendte EU-Kommissionen en begrundet udtalelse til Danmark for at have undladt at meddele Kommissionen regler, der gennemfører CFC-regler, som kræves i EU’s direktiv om bekæmpelse af skatteunddragelse.
 
Kommissionen anførte, at disse nye CFC-regler skulle afskrække fra at flytte overskud til lande med lav eller ingen skat.

Som følge heraf blev den danske regering senere i 2021 enig om en ny lov (L 89) om CFC-beskatning.

Disse regler for Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) har været i kraft siden 1. juli 2021.


Hvordan beskattes Controlled Foreign Companies (CFC-indkomst) i Danmark for 2023?

 
Selskaber med hjemsted i Danmark beskattes generelt ikke af overskud fra deres datterselskaber uden for Danmark, medmindre datterselskabet betragtes som et Controlled Foreign Company med CFC-indkomst.

Med de gældende danske CFC-regler skal et dansk selskab til sin skattepligtige indkomst i Danmark medregne enten den samlede skattepligtige indkomst af et CFC-datterselskab eller kun datterselskabets konkrete CFC-indkomst, hvis det opfylder betingelserne for at være et CFC-selskab.
 
Hvis følgende krav er opfyldt, er et kontrolleret udenlandsk selskab ifølge dansk skattelovgivning omfattet af de danske CFC-skatteregler:
 
1: Det danske selskab og andre selskaber, der er medlemmer af koncernen, ejer direkte eller indirekte mere end 50 % af kapitalen eller kontrollerer mere end 50 % af stemmerettighederne.

OG

2: Hvis mere end 1/3 af datterselskabets indkomst, vurderet efter dansk skattelovgivning, består af foruddefinerede CFC-indkomsttyper, såsom renter, royalty, kapitalgevinster m.fl. (se en komplet liste senere i denne blog).
 

Hvilke lande betragtes som skattely i forhold til CFC?

Der findes ikke en liste over lande, der fritager datterselskaber med hjemsted i visse lande for CFC-beskatning i Danmark.


Controlled Foreign Company (CFC)-regler i Danmark for 2023


Hvilke typer af indkomst betragtes som CFC-indkomst?

Typer af CFC-indkomst er:

Renter
Kapitalgevinster og -tab
Royalties
Fortjeneste ved salg af immaterielle aktiver
Provisioner
Udbytte
Indtægter fra finansiel leasing
Indtægter fra forsikring og bankvirksomhed
Indtægter fra CO2-kvoter og CO2-kreditter
Indtægter fra virksomheder, der kun fakturerer kunder og modtager fakturaer fra leverandører (og som ikke leverer nogen anden værdi)
Indtægter fra immaterielle aktiver (undtagen goodwill)


Controlled Foreign Company (CFC)-regler i Danmark for 2023


Konklusion

 
CFC-reglerne for danske virksomheder er komplekse.
 
Hvis du mener, at du kan være omfattet af de danske CFC-regler, er det bedst at rådføre dig med en kyndig skatterådgiver.
  
Eventuelle kontrollerede udenlandske datterselskaber af danske selskaber er fritaget for CFC-beskatning i Danmark, hvis mindre end 1/3 af deres indkomst er CFC-indkomst.


Læs mere om kontrollerede udenlandske selskaber og CFC-reglerne i Danmark på Skattestyrelsens hjemmeside


(Denne blog blev opdateret den: 10.3.2023)