Når vi mødes første gang:

Når du kommer ind til os første gang, vil vi gå en del spørgsmål igennem.

Tag derfor al den dokumentation du har vedrørende din virksomhed med på mødet.

Vi tager efter aftale en kopi af det hele og opbevarer herefter et eksemplar i en mappe her på kontoret.

Du skal medbringe følgende:

Legitimation med billede på (pas eller kørekort) – i henhold til lov om hvidvask

Dokumentation for din nuværende adresse (sygesikringsbevis) – i henhold til lov om hvidvask

Kopi af momsregistreringsbevis fra Skat

Tastselv kode på virksomhed (bestil evt. ny kode under links)

Tastselv kode for dig selv (bestil evt. ny kode under links)

Kopi af lejekontrakt for dine virksomhedslokaler

Kopi af kvittering for indbetaling af depositum for lejemålet

Ved andelsforretning: Kopi af andelsbevis

Kopi af købekontrakt for virksomhed

Pantebrev for restgæld på virksomhed herunder oversigt over afdrag og renter

Lånedokumenter fra banklån, kreditter mv. med oversigt over låneomkostninger

Opgørelse over det varelager du har overtaget

Ved forpagtning: Forpagtningskontrakt på din virksomhed

Købekontrakt på firmabiler

Leasingkontrakt på firmabiler

Værdi af firmabiler hvis de indskydes i firma ved opstart (se evt. www.bilpriser.dk)

Ved skift til os fra anden revisor:

Sidste årsregnskab

Seneste balance

Ved ansat personale:

Oplysning om navn, adresse og CPR på alle medarbejdere

Oplysning om hvorvidt de benytter A- eller B-skattekort

Reg. + kontonumre på alle medarbejdere

Reg. + kontonummer på den erhvervskonto der skal betale løn, skatter mv.

Oplysning om evt. faste lønninger mv.

Kopi af ansættelseskontrakter

Eventuelt login til Danløn hvis du benytter det allerede