Når du skal bestille lønsedler

Vi skal have din lønbestilling senest d. 20 i den måned lønnen skal laves (lad evt. din lønperiode gå fra den 15. til den 14. hver måned, så har du god tid til at sende lønbestillingen).

Ring: 70272713, email (anette@daniaregnskab.dk), fax: 70272714 eller send oplysninger om antal timer, timeløn og bruttoløn, fri kost samt fradrag for evt. lønforskud. Oplys venligst om der skal bruges A (Hovedkort) eller B (Bikort) skattekort.

Ved oprettelse af nye medarbejdere i Danløn skal der oplyses om navn, adresse, cpr. nr., evt. bankkontonummer og oplys om der skal rekvireres digitalt A- eller B-skattekort.

Skal du lave løn første gang?
Første gang vi laver løn for dig, er det vigtigt at du allerede er arbejdsgiverregistreret hos Skat. Fortæl os derfor, hvis vi skal hjælpe dig med dette. Endvidere skal du oprettes i Danløn, dette tager ca. 2-3 uger. Kan du derfor ikke nå at blive oprettet i lønsystemet, før lønnen skal udarbejdes, så kan du være tvunget til at udbetale lønforskud til dine medarbejdere. Det har den uheldige konsekvens, at de mister deres månedsfradrag for den måned der ikke laves en lønseddel. De får derved mindre udbetalt, og vil sandsynligvis blive kede af det. Derfor kom i god tid.

Tjekliste for at vi kan oprette dig i Danløn og herefter lave lønsedler:

Er du oprettet som arbejdsgiver?

Du skal oplyse:

CVR nummer

Reg. nr. på din erhvervskonto

Konto. nr. på din erhvervskonto

Der skal laves en OS02 aftale med Danløn

Der skal laves en aftale med Danløn

De 2 aftaler laver vi klar til dig. Du skal sende disse til henholdsvis din bank (OS02-aftalen) og Danløn (Danløn aftalen).